Skjebnemøte mellom Sanner og Olsen: Kalt inn til krisemøte mandag

Jan Tore Sanner omtaler Tangen-saken som alvorlig etter møtet med sentralbanksjefen. Nå kaller Olsen inn hovedstyret til krisemøte på mandag.

Politisk kommentator Lars Nehru Sand med analyse av Tangen-saken.

Like før klokken 17 ankom sentralbanksjef Øystein Olsen Finansdepartementet for å møte finansministeren.

Klokken 17.30 møtte sentralbanksjef Øystein Olsen og finansminister Jan Tore Sanner, pressen.

– Jeg forventer at hovedstyret gjør det de kan for at Norges Bank skal ha et godt omdømme og allmenn tillit, jeg skal gjøre det jeg kan for å bidra. Nå er tiden inne for å finne løsninger, sa Sanner etter møtet.

Tangen-saken

ANKOMMER: Sentralbanksjef Øystein Olsen møter finansminister Jan Tore Sanner fredag kveld for å diskutere Tangen-ansettelsen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Finansministeren: – Dette er en alvorlig sak

Han presiserer at det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder i Nbim, og at det først og fremst er de som må finne en god løsning.

– De må gjøre det som er nødvendig for å møte bekymringene og forventningene Stortinget i dag har gitt uttrykk for. Dette er en alvorlig sak som påvirker tilliten til Norges Bank.

Finansministeren mener også det er riktig og viktig at han har dialog med hovedstyret om saken, slik situasjonen er.

– Jeg er opptatt av hvordan hovedstyret skal følge opp Stortingets forventninger, og jeg vil komme nærmere tilbake til hvordan dette vil bli fulgt opp. Men det er naturlig at vi tar i bruk de rapporteringsrutinene vi nå har, sier Sanner.

Jan Tore Sanner

FORVENTNINGER: Finansministeren forventer nå at hovedstyret i Norges Bank bidrar til å rette opp omdømme sitt.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Sentralbanksjefen: – Innkalt hovedstyret til møte på mandag

Øystein Olsen forteller at hovedstyret er opptatt av å finne løsninger for å sikre omdømme til Norges Bank.

– Det jeg sa til statsråden, er at vi i Norges Bank ønsker å bidra til å finne en løsning som sikrer stabile vilkår rundt statens pensjonsfond, utland, sier Olsen.

Han har kalt inn hovedstyret til et møte mandag for å diskutere saken og handlingsrommet for å finne en løsning.

– Jeg vil minne om at vi har et avtaleverk, det er en ansettelsesavtale som to parter har signert. Den dialogen vi skal ha i hovedstyret vil også omfatte Nicolai Tangen, som selvfølgelig må være til stede på mandag.

Olsen presiserer at de vil orientere finansdepartementet hva de kommer frem til.

– Nicolai Tangen har fortsatt stor motivasjon for denne jobben, sier Olsen.

Nicolai Tangen skal etter planen tiltre som leder for Oljefondet 1. september.

Tangen-saken

Sentralbanksjef Øystein Olsen ankommer Finansdepartementet før pressekonferanse med finansministeren om Tangen-saken

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tre klare premisser til Sanners dialog med Olsen

I dag ble det klart hva de Stortinget kontrollkomite mener finansminister Jan Tore Sanner bør gjøre:

– Vi legger tre sentrale premisser til grunn, fortalte Hadia Tajik (Ap) som har vært saksordfører i saken.

  • For det første legger vi til grunn at lederen for oljefondet ikke kan ha noen eierskap eller interesser som kan skape, eller fremstå å skape, interessekonflikter som kan svekke tilliten og omdømme til oljefondet.
  • For det andre kan ikke en sjef av oljefondet ha eierskap eller interesser som svekker, eller kan svekke oljefondet sitt arbeid knyttet til skatt og åpenhet.
  • For det tredje er dette forhold som må bli avklart før tiltredelse av ny sjef i oljefondet.

– Dette er finanskomiteens premisser inn i samtalene som finansministeren skal ha med Norges Banks hovedstyret, sa Tajik.

Det har vært strid knyttet til hvordan finansministeren kan instruere Norges Bank i en slik ansettelse. Fredag formiddag slo imidlertid lovavdelingen i Justisdepartementet fast at Sanner antakeligvis kan gi generelle instrukser, også der det gjelder ansettelsesforholdet til Nicolai Tangen som ny sjef i oljefondet.

Men, «Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes», står det i vurderingen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger