Hopp til innhold

Skepsis til ståhjulingen: – Stor fare for sammenstøt

Det er stor motstand mot at ståhjulinger, også kjent som Segway, skal få kjøre i trafikken. – Vi kan ikke se hvordan det kan gjøres uten at det fører til stor fare for sammenstøt, sier Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund.

Det er stor motstand mot å la folk få bruke Segway på offentlige steder. Regjeringen vil tillate ståhjulingen i gater, i sykkelfelt og på fortau. Men omtrent samtlige høringsinstansene er svært skeptiske.

SKEPSIS: Segway i Rio de Janeiro, Brasil. Her i Norge ser omtrent samtlige av høringsinstansene store betenkeligheter med ståhjulinger i gatene.

Sverre Fuglerud i Blindeforbundet mener Oslo Universitetssykehus prioriterer feil

Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund.

Foto: www.blindeforbundet.no

Regjeringen vil tillate ståhjulingen i gater der fartsgrensen er under 60 kilometer i timen, i sykkelfelt og på fortau.

Men omtrent samtlige høringsinstansene ser store betenkeligheter med det.

Det stort sett importørene av framkomstmiddelet som mener de har noe i trafikken å gjøre.

Norges Blindeforbund er blant dem som frykter at stjåhjulinger på fortauet kan føre til ulykker med fotgjengere.

– Vi er veldig skeptiske til å la segwayene kjøre på fortau. Travle fortau er krevende nok for synshemmede fra før. Hvis du ser på Danmark, er det ikke lov der å bruke dem på fortau, sier Fuglerud.

Frykter ulykker

Kåre Vaskinn, daglig leder hos MC Oslo

Kåre Vaskinn, daglig leder hos MC Oslo, sier ståhjulingen ikke byr på større utfordringer på veiene enn det vi allerede har.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Ståhjulingen, er et selvbalanserende kjøretøy, som snart kan brukes lovlig i Norge. Ståhjulingen er elektrisk, du står på den og styrer med å lene kroppen framover eller til siden.

Lastebileierforbundet frykter ulykker i blindsonene til lastebiler. Forsikringsbransjen vil ha krav om ansvarsforsikring.

Vegdirektoratet ber om hjelm-påbud og helsemyndighetene er redd for at folk skal gå og sykle mindre.

Oslo politidistrikt mener ståhjulingene i smale sykkelfelt kan skape farlige situasjoner, sier politioverbetjent Inge Frydenlund.

– Problemet er at når de skal passere hverandre. For eksempel her i Kirkegata. Her har de syklende lov til å sykle mot kjøreretningen. Det vil jo si at den som prøver å kjøre forbi har møtende trafikk rett i front, sier Frydenlund.

– Ingen grunn til bekymring

Men det er ingen grunn til bekymring, mener forhandler Kåre Vaskinn hos MC-Oslo.

– Vi har allerede tilsvarende kjøretøy på fortauer, da tenker jeg på tråsykler.

Og snart har vi en mengde elektriske tråsykler også. Så jeg tror dette vil gå seg til og ikke skape noen større utfordringer enn de vi allerede har, sier Vaskinn.

Lenge før valgkampen kritiserte Frp Segway-forbudet. Under valgkampen lanserte Frp en liste over hva de ville gjøre lovlig dersom de kom til makten. På listen sto Segway. Også Høyre hadde opphevingen av forbudet som ett av sine punkter.

I 2005 slo vegdirektoratet fast at ståhjulingen var forbudt å bruke i Norge. I regjeringens forslag heter det at ståhjulingene skal kunne brukes på de samme stedene som sykkel.

AKTUELT NÅ