Svenske skattemyndigheter: Flyselskapene har et ansvar

Store flyselskaper har et ansvar for å hjelpe flygere og kabinpersonell til å betale riktig skatt, sier svenske skattemyndigheter til NRK.

Ryanair- og Norwegian-fly og Pia Blank Thörnroos

Skattejurist Pia Blank Thörnroos hos svenske Skatteverket mener flyselskaper som Ryanair og Norwegian bør bidra til at skatt betales riktig.

Foto: Holm,Morten/NTB scanpix | Joakim Folke

Den siste tiden har NRK fortalt om konstruksjoner både hos Ryanair og hos Norwegian der flyselskapene fraskriver seg skatteansvar.

Ryanair krever at vikarpilotene danner egne foretak som inngår avtaler med bemanningsbyråer. Ryanair leier så inn pilotenes tjenester fra bemanningsbyråene.

Norwegian bruker utenlandske bemanningsselskaper til å leie inn piloter, men bruker ikke systemet med selvstendig næringsdrivende piloter.

Konstruksjonene med ulike selskaper i flere land og base i et annet land enn der pilotene flyr skaper også betydelig forvirring blant pilotene om skatteforholdene. Svenske skattemyndigheter sier at de store flyselskapene uansett har et ansvar.

Norwegian-fly - baggasjelasting

Norwegian bruker piloter engasjert via et selskap på Isle of Man, med base i Malaga og flyr ut og inn fra skandinaviske flyplasser.

Foto: Jim Anderson / Norwegian

– Man har alltid selv det endelig ansvaret for å melde inn hva man tjener. '

– Likevel mener jeg at store selskaper som har ansatt jurister bør kunne gi sine ansatte råd. De kan fortelle at den enkelte har et ansvar, men også fortelle hvordan reglene er og skal tolkes, sier skattejurist Pia Blank Thörnroos hos svenske Skatteverket til NRK.

Både norske, svenske og danske skattemyndigheter har etter det NRK kjenner til pågående granskinger av piloter, kabinansatte og flybransjen generelt.

Skatteetaten i Norge vil ikke kommentere granskingen til NRK.

– Samarbeid mellom land er en viktig del av vårt arbeid på mange områder, er alt de vil si.

Den svenske våger derimot å kommentere problematikken, og skjønner at piloter blir usikre med de kompliserte konstruksjonene.

– Det er jo vanskelig for en vanlig person uten inngående kunnskap om skattereglene å handle rett. Det er ulike land, ulike skatteavtaler, ulike satser og trygderegler. Så det er klart det er vanskelig, sier skattejuristen hos Skatteverket.

– Utydelige skatteforhold på tvers av land

Flyselskapenes organisering med innleieselskaper i andre land som Irland, Estland og Isle of Man gjør situasjonen ekstra vanskelig.

Ryanair-piloter NRK har snakket med sier de føler de blir nullskatteytere mot sin vilje. De har forsøkt å få spørre norske skattemyndigheter uten å få noen helt klare svar.

Skatteverket i Sverige innrømmer at det ofte kan være slik at skatteavtalene mellom land, f.eks. Sverige og Irland, ikke alltid er krystallklare.

– Problemet er ofte at avtalene er utydelige. Dermed blir man usikre på hva som virkelig var hensikten med reglene og hvordan de skal tolkes. Pilotene kan da ende med noe annet enn de selv forventet, sier Thörnroos hos Skatteverket.

Hun forteller at myndighetene er klar over at ansatte i flybransjen ender i en skvis.

– Pilotene og kabinpersonale har i mange tilfeller havnet i en veldig vanskelig situasjon.

Danmark: – Klar over forholdene i flybransjen

NRK har også vært i kontakt med danske skattemyndigheter rundt forholdene og konstruksjonene som utfordrer skattereglene i flere land i Europa.

Steffen Normann Hansen

Steffen Normann Hansen er produksjonsdirektør hos danske SKAT.

Foto: SKAT

Danske skattemyndigheter, SKAT, opplyser til NRK at de er i løpende dialog med sine nordiske kolleger om skatteproblematikken for piloter.

– SKAT er oppmerksom på forholdene rundt lavprisselskapene og deres bruk av underleverandører og vikarbyråer. Området inngår i vår løpende prioritering og planlegging av innsats, sier produksjonsdirektør Steffen Normann Hansen i danske SKAT til NRK.

Danskene sier at globalisering og arbeidskraft på tvers av landegrensene skaper utfordringer og at de hele tiden jobber med å undersøke forhold rundt dette.

– Vi kan på generelt grunnlag opplyse at vi har saker på flybransjen, men vil ikke si noe om de konkrete sakenes innhold, sier Hansen.

I forbindelse med sakene og forholdene i flybransjen vil danskene ha en dialog med Norge og de andre nordiske landene.

– SKAT vil ta utfordringene og sakene rundt disse skatteforholdene opp med kolleger i andre land for å dra nytte av etterforskning og felles innsats, sier den danske produksjonsdirektøren.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger