Skatteetaten skal ta boligjukserne

Skatteetaten mener at 650 millioner skattekroner vil bli forsøkt unndratt beskatning ved salg av egen bolig i årets selvangivelse. Mange som solgte bolig i fjor med skattepliktig gevinst vil få selvangivelsen særlig kontrollert.

Bolig

De som har videresolgt nybygde boliger og utleieboliger det siste året vil bli ekstra nøye ettergått i forbindelse med skatteoppgjøret, varsler Skatteetaten.

Foto: Sørbø, Krister / NTB Scanpix

Helt nye beregninger som Skatteetaten har gjennomført viser at 650 millioner kroner ventes å bli unndratt beskatning i årets selvangivelse i forbindelse med salg av egen bolig.

Skattedirektør Hans Kristian Holte varsler nå at etaten nøye vil kontrollere selvangivelsene til boligspekulanter som selger i nybygg eller dem som har solgt egen utleiebolig det siste året.

Skattedirektør Hans Kristian Holte

Skattedirektør Hans Kristian Holte og Skatteetaten vil sjekke gevinster ved boligsalg ekstra godt i årets selvangivelse.

Foto: Johan B. Sættem

De aller fleste som selger sin egen bolig med fortjeneste kan putte hele gevinsten rett i lomma, uten skatt.

Men da må man reelt ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene.

Gevinst ved skatt av bolig skal kontrolleres ekstra nøye

Korrekt oppgitt gevinst ved salg av egen bolig er ett av fem fokusområder som Skatteetaten vil kontrollere ekstra nøye i året som kommer.

– Beskatning av gevinster ved salg av bolig er ett av de områdene hvor vi ser at det unndras mye penger, og hvor vi også har gode metoder for å følge opp med kontroller og å avdekke skatteunndragelser, sier Holte.

Tall fra Eff og finn.no viser at det ble markedsført og registrert omsatt 81.835 brukte boliger i Norge i 2013. Dersom salget av nye boliger legges på toppen ble det solgt over 100.000 nye og brukte boliger i 2013.

Risikerer ekstraregning på 60 prosent pluss full skatt

Den kraftige veksten i boligprisene de siste årene gjør at mange realiserer svært store gevinster når de selger boligen sin.

Dersom gevinsten er skattepliktig krever staten og skattemyndighetene 28 prosent av fortjenesten. Men det er dersom man opplyser om gevinsten selv.

Hvis Skatteetaten selv avdekker en skattepliktig gevinst, kan tilleggsskatt spise opp store deler av verdistigningen.

– Konsekvensen kan bli at man får en tilleggsskatt på enten 30 eller opp til 60 prosent, så dette kan merkes ganske betraktelig, sier skattedirektøren.

– Men det er vel ikke sikkert at alle er klar over at gevinsten de fikk ved boligsalget er skattepliktig. Hva slags råd har du til dem som har solgt en bolig, og lurer på om de sitter med en skattepliktig gevinst?

– Hovedprinsippet er at hvis man ikke har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene så kommer man inn under skattekravet. Hvis man er usikker kan man sjekke veilederen på skatteetaten.no. Der finner man informasjonen man trenger, sier Holte.

En skattepliktig gevinst på 1 million kroner utløser en skatt på 280.000 kroner. Med maksimal tilleggsskatt vokser dette til 448.000 kroner.

Fagsjef Rolf Lote i Skattebetalerforeningen

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen råder til å legge ved fakta dersom man er i tvil om hva som skal med i selvangivelsen.

Foto: Bo Mathisen

Rolf Lothe er fagsjef i Skattebetalerforeningen, en selvfinansiert interesseorganisasjon med mål om å gjøre skattehverdagen til folk flest enklere.

Lote forteller at foreningen får mange henvendelser når det gjelder skatt ved salg av bolig, og at de fleste slipper skatt av gevinsten.

– Gi opplysninger på eget vedlegg om du er i tvil

– I de tilfeller vi ikke kan hjelpe til med et skattefritt salg, er det viktig å gi opplysninger i selvangivelsen og få med de fradragene man da har krav på, sier han.

Fagsjefen sier at foreningen også har eksempler på henvendelser fra folk som ikke har oppgitt gevinsten og som er blitt ilagt tilleggsskatt.

– Hvis du er i tvil, så gi opplysninger på et eget vedlegg i selvangivelsen. Gi opplysninger om salget på et eget vedlegg i stedet for å føre det opp som en inntekt, og forklar faktum tilstrekkelig til at skattekontoret kan ta stilling til skatteplikten, sier Lothe.

– Er det en fare for at man kan bli urettmessig skattlagt mens man egentlig skulle hatt en skattefri gevinst?

– Ja, hvis man oppgir det i en post for salgsgevinst i selvangivelsen og ikke skriver noe mer, kan man bli skattlagt for en gevinst man ikke skulle blitt skattlagt for, sier fagsjefen.

– Så dette kan egentlig være en felle?

– Nei, jeg vet ikke hvor vanlig dette er, men satt på spissen kan nok det være tilfelle, sier Lothe.

Han mener at man i de fleste tilfeller ikke vil være i tvil om gevinsten er skattepliktig.

Rådet er at folk undersøker selv, og oppgir inntekten eller fradraget på eget vedlegg dersom man fortsatt er i tvil etter å ha undersøkt saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger