Hopp til innhold

Skattedirektør vil avsløre unnasluntrerne

Skatteetaten vet hvem som betaler skatt og hvem som ikke gjør det. Men skatten som uteblir får de ikke lov til å snakke om. Selv om de har lyst.

Hans Christian Holte

VIL DELE: – 9 av 10 forbrukere ønsker å velge hvitt. Da må vi sette dem i bedre stand til å gjøre nettopp det, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Se for deg at en kommune hyrer inn et byggefirma for å få gjort en større jobb på en skole. Kommunen legger oppdraget ut for anbud, men har ikke mulighet til å se om bedriftene de ansetter har gjort opp gjelden sin, betalt skatt og moms.

Det gjør det vanskelig å velge seriøse aktører, mener skattedirektøren.

– Jeg har en litt trist erkjennelse. Vi hjelper ikke folk flest å velge seriøst, hindre svart økonomi eller arbeidskriminalitet. Det er synd, sier Hans Christian Holte til NRK.

Skattelistene som ble lagt frem natt til fredag viser hvor mye hver og en av oss betaler i skatt, men skatten vi ikke betaler forblir skjult for offentligheten. Det vil skattedirektøren gjøre noe med.

Skatteetaten Trondheim

Skatteetaten representert ved kontoret i Trondheim.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Momsinnkrever for fellesskapet

– Vi vil gjerne gå ut med mer informasjon som kan sette folk flest i stand til å velge seriøst når de skal handle, leie arbeidskraft og ansatte bedrifter. Vi har en stor utfordring med svart økonomi og arbeidskriminalitet, sier Holte.

Skatteetaten har all informasjonen, men har taushetsplikt og kan ikke fortelle hva som er uoppgjort, som utelatt moms, oppgaver som ikke er levert inn og andre uregelmessigheter. I år er det rundt 7000 momspliktige bedrifter som ikke har levert inn informasjonen de er pålagt.

– Det som driver den svarte økonomien er fortjeneste og profitt. Slik det norske samfunnet fungerer i dag er det er penger å hente her, og det må vi gjøre noe med, sier skattedirektøren.

Skatteattesten er mangelfull

Seniorrådgiver i Skatteetaten, Beathris Bøen, viser NRK skjemaene som bare de har tilgang på.

– Ingen opplysninger er tilgjengelige, sier hun.

Det eneste kommunen, og andre bedrifter eller enkeltmennesker kan kreve, er en skatteattest. Men der står det kun om du skylder penger, noe de fleste gjør. Det gir med andre ord ingen garanti for at bedriften er redelig og opptrer seriøst.

– En del selskaper vinner anbudsrunden på feil grunnlag, fordi dagens skatteattest er mangelfull, fortsetter Bøen.

Jørgen Næsje

Jørgen Næsje (Frp) har bedt Skattedirektoratet utrede to tiltak om utlevering av informasjon.

Foto: NRK

– Det er ikke for å beskytte kriminelle

På oppdrag fra Finansdepartementet skal Skatteetaten komme med forslag til hvordan det kan bli åpenhet om den taushetsbelagte informasjon. Forslagene skal stå klare i april.

I en epost til NRK skriver Finansdepartementet at skattemyndighetene har streng taushetsplikt fordi fotrolige opplysninger ikke skal komme på avveie.

– Taushetsplikten er ikke der for å beskytte kriminelle, men for å sikre at fortrolige opplysninger behandles skikkelig. For å gjøre det lettere å bekjempe svart økonomi har vi bedt Skattedirektoratet utrede to tiltak om utlevering av informasjon som i dag er taushetsbelagt, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

Lyspunkt

AKTUELT NÅ