Nå har regjeringen endret pensjonssparingen – sjekk regnestykket

Den gamle ordningen var utskjelt og lite populær. Den nye ordningen kan bety titusenvis av ekstra pensjonskroner – dersom du klarer å spare.

Pensjonspengene er din største klimasynder

LØNNSOMT: Heretter blir det langt gunstigere å spare til egen pensjon.

Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

– Jeg synes dette ser veldig bra ut. Den nye ordningen vil bli langt mer attraktiv enn den gamle ordningen, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

– Vil du anbefale dine medlemmer å benytte seg av ordningen?

– Ja, jeg kan ikke se noen grunn til å ikke bruke den.

Det var i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at regjeringen endelig oppfylte en av sine pensjonsambisjoner i Sundvolden-erklæringen. Der heter det at regjeringen vil.

Stimulere til privat pensjonssparing gjennom å øke de årlige sparebeløpene og vurdere innføring av lik sats i beskatning ved sparing og uttak.

Regjeringsplattformen (Sundvolden-erklæringen) / regjeringen.no

Siste del av setningen er essensiell. I dagens ordning, Individuell Pensjonssparing med Skattefordel (IPS), er det nemlig ikke slik. Der risikerer du å få langt høyere skatt når du tar pengene ut enn du fikk fradrag da du satte dem inn.

Fagsjef Rolf Lote i Skattebetalerforeningen

FORNØYD: Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen mener det nå blir langt mer lønnsomt å spare til egen pensjon.

Foto: Bo Mathisen

Grunnen er at mens du får fradrag tilsvarende skatt på alminnelig inntekt når du setter pengene inn, må du betale tilsvarende sats når du tar pengene ut pluss trygdeavgift pluss eventuell trinnskatt.

– Med dagens regler kan det bety 24 prosent skattefradrag når pengene spares og over 40 prosent skatt når du tar pengene ut, forklarer Lothe.

Slik regjeringen nå legger opp til, vil du kun betale skattesatsen på alminnelig inntekt når du tar pengene ut.

Kan bety tusenvis av kroner

Så hvor mye betyr endringen egentlig? La oss illustrere med et tenkt eksempel: Anta at du setter av 1000 kroner i måneden (12.000 kr per år) i 20 år og får fem prosent årlig avkastning i snitt på pengene. Etter 20 år står det drøyt 407.500 kr på pensjonskontoen.

La oss videre anta at du med gammel ordning ville betalt til sammen 40 prosent skatt når du tar ut pengene, mens du med den nye ordningen bare vil betale dagens sats på 24 prosent skatt på alminnelig inntekt.

Da blir i utgangspunktet besparelsen på drøyt 65.000 kroner med dagens ordning. Tar du pengene ut over 10 år blir det rundt 6.500 kroner i året.

At pengene som til enhver tid står igjen på konto i utbetalingsperioden også ventes å gi avkastning, kommer i tillegg.

Øker maksimalt sparebeløp

I eksempelet ovenfor antok vi at man sparte 12.000 kroner per år. Regjeringen vil imidlertid øke maksimalbeløpet du kan spare hvert år og fortsatt få skattefradrag fra dagens 15.000 kroner til 40.000 kroner.

– Jo mer du sparer, jo større blir skattebesparelsen sammenliknet med dagens ordning, sier Lothe.

De andre skattefordelene fra dagens ordning beholdes. Det betyr at pengene på pensjonskontoen er fritatt fra formuesskatt, og du slipper å betale skatt på løpende avkastning slik du må gjøre på f.eks. en sparekonto i banken.

Det finnes dog ingen gratis lunsj, som man sier. Finansdepartementet anslår – på usikkert grunnlag – at den nye ordningen vil bety 430 millioner kroner i tapte skatteinntekter for staten. Hvert år.

SISTE NYTT

Siste meldinger