Skal utnytte norske gassressurser

Næringsministeren vil bruke 1 milliard kroner på en helt ny næringsvei. I fremtiden skal vi produsere egne varer av den norske gassen.

- Vi må bruke gassressursene våre til å produsere varer i Norge, sier næringsminister Odd Eriksen (Ap).

99 prosent av Norges gassressurser sendes i dag ut av landet. Nå vil regjeringen og næringslivet produsere varer av gassen her i landet.

Store forventninger

- Jeg har veldig store forventninger til at vi skal kunne øke den innenlandske bruken av gass, øke verdiskapingen og sikre mange spennende arbeidsplasser i fremtiden, sier næringsminister Eriksen.

 

Nærings- og handelsminister Odd Eriksen.
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

 

Forskningsrådet, LO, NHO og Norsk Gassforum overleverte i går rapporten GassMaks til næringsministeren. Rapporten slår fast at Norge må bruke gassen fra Norge til egen, industriell produksjon.

- Vi kan bruke gassen til å produsere varer som for eksempel plast, nanoprodukter og syntetisk drivstoff. Men det må mer forskning til, sier Eriksen.

Økt verdiskapning på 10 milliarder kroner er potensialet, ifølge rapporten. Men både staten og industrien må bidra med til sammen 2 milliarder kroner på forskning over en 10 årsperiode.

- Må foredle mer

- Vi må bli flinkere til å foredle råvareressursene vi sitter på, sier Arvid Hallén, leder i Norges forskningsråd.

- Det er veldig interessant for Norge å styrke forskningen på industriell utnyttelse av gassen, sier han.

- Det har lenge vært en problemstilling for Norge som råvareleverandør å øke utnyttelsen og foredling av råvarene vi rår over. Gassressursenen er et slik eksempel, sier Hallén.

Hallén får støtte av Svein Sundsbø i Norsk Industri:

- Bedriftene som har vært med i dette arbeidet, mener at det vil gi veldig god avkastning å satse på forsking slik det er skissert i rapporten, sier Sundsbø.

- Kan dette føre til en merverdi på flere milliarder kroner, er dette vel anvendte penger.

Økt CO2-produksjon

Bruken av naturgass fører også med seg miljømessige problemstillinger. 10 prosent bruke av naturgass i Norge øker CO2-produksjonen  med inntil 35 prosent. Ifølge rapporten håndteres CO2 som en integrert del av prosjektene.

SISTE NYTT

Siste meldinger