Hopp til innhold

Skal screene storrøykere for lungekreft

For første gang skal norske storrøykere screenes for lungekreft. Kreftforeningen har bevilget 8 millioner kroner til et pilotprosjekt, som skal gjennomføres ved Akershus universitetssykehus.

CT-maskin på AHUS

LUNGEKREFTSCREENING: I denne CT-maskinen ved Akershus universitetssykehus skal storrøykere screenes for lungekreft.

Foto: Margret Helland / NRK

Målet er at det skal få fortgang i arbeidet med å etablere et nasjonalt screeningprogram for lungekreft.

Lungekreftscreening redder nemlig mange liv. Det bekrefter internasjonale studier, blant annet Nelson-studien fra Nederland og Belgia.

Redder flere hundre

– Den viser at vi kan redusere dødeligheten av lungekreft med 26 prosent for menn og faktisk opp mot 50 prosent for kvinner, sier prosjektleder og overlege på lungekreftscreening, Haseem Ashraf ved Akershus universitetssykehus.

Ashraf, som også er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, har forsøkt å overføre de internasjonale erfaringene til norske forhold.

– Vi anslår at vi kan redde opp mot 500 pasienter fra lungekreftdød over en treårsperiode hvis vi etablerer et nasjonalt screeningprogram, sier han.

Haseem Ashraf ved Akershus universitetssykehus.

REDDER LIV: Overlege og prosjektleder Haseem Ashraf ved Akershus universitetssykehus håper pilotprosjektet skal være starten på et nasjonalt screeningprogram for lungekreft. - Det vil redde mange liv, sier han.

Foto: Margret Helland / NRK

1000 storrøykere

De 8 millionene som Kreftforeningen har lagt i potten, skal samle 1000 storrøykere fra Viken i alderen 60 til 79 år til screeningprogrammet. Disse vil nå bli plukket ut og få tilbud om å være med.

– Vi vet at lungekreftscreening redder liv. Nå må vi vite hvordan vi skal gå frem for å etablere et screeningprogram for lungekreft som inkluderer hele landet. Kort sagt, hvem skal inkluderes i et nasjonalt program og hvordan skal det gjennomføres i praksis, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

- Må oppdages tidlig

Lederen i Lungekreftforeningen, Cecilie Bråthen, sier at det som nå skjer er fantastisk.

– Lungekreft er vanskelig å oppdage. Når du får symptomer, har kreften ofte spredd seg. Oppdager du den tidlig ved hjelp av screening, er imidlertid sjansen for helbredelse stor. Derfor håper jeg på et nasjonalt screeningprogram. Og det må nok etter hvert også omfatte andre enn bare røykere. En av fire som får lungekreft er faktisk ikke-røykere, sier hun.

Noen falske funn

Enhver screening kan føre til noe overdiagnostisering.

– Nelson-studien viste at mellom 10 og 19 prosent ble overdiagnostisert, men det er et relativt lavt tall når vi sammenligner med alle dem som ble reddet takket være screeningen, sier Haseem Ashraf.

– Kan du forklare hvorfor langt flere kvinner enn menn blir reddet takket være slik screening?

– Vi vet ikke. En forklaring kan likevel være at mange kvinner er rammet av en lungekreft som vokser saktere enn hos menn. Derfor er den også bedre egnet til å bli oppdaget i et screeningprogram.

Forsinket utredning

Helseminister Bent Høie

VURDERER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at Helsedirektoratet vurderer om det skal etableres et nasjonalt screeningprogram.

Foto: Willy Hage / NRK

3351 nordmenn ble rammet av lungekreft i 2018, viser tall fra Kreftregisteret. Rundt 2300 dør hvert år som en følge av sykdommen. Lungekreft er dermed den kreftformen som tar flest liv i Norge.

– Vi er utålmodige med tanke på å få etablert et nasjonalt screeningprogram. Regjeringen må få opp farta, sier Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Til det svarer helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre:

– Dette er en sak som er til vurdering i Helsedirektoratet, men arbeidet er blitt forsinket på grunn av koronapandemien.

– Men kommer det etter hvert et nasjonalt screeningprogram?

– Det kan jeg ikke garantere. Men vi skal i alle fall få på plass en vurdering, og det i tett samarbeid med Kreftforeningen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ