Skal kutte flere tusen årsverk

Oslo universitetssykehus skal fjerne mellom 2000 og 3000 årsverk som følge sammenslåingen av Oslo-sykehusene. Tillitsvalgte etterlyser en klarere plan for hvordan sykehuset skal klare omstillingen økonomisk.

Video Oslo universitetssykehus skal kutte opp mot 3000 årsverk

VIDEO: De ansatte merker allerede omstillingsprosessen og de etterlyser klarere beskjeder om sin egen fremtid (foto: Odd Iversen/NRK)

Siri Hatlen

Administrerende direktør Siri Hatlen ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Odd Iversen / NRK
Sykepleiere om jobben

De to sykepleierne Linda Gustafson (t.v) og Kaisa Løkkevik er usikre på fremtiden for Oslo universitetssykehus.

Foto: Odd Iversen / NRK
Aasmund Bredeli

Tillitsvalgt Aasmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus etterlyser en klar plan.

Foto: Odd Iversen / NRK

I fjor startet prosessen med å slå sammen Ullevål, Rikshospitalet og Aker sykehus til ett gigantsykehus.

Hensikten er å få en mer kostnadseffektiv drift, men halvannet år inn i prosessen er det mye som er uklart om hvordan det nye Oslo universitetssykehus skal komme i mål med sammenslåingen av sykehusene.

– Vi mangler en finanseringsplan. Vi har flere ganger spurt hvordan vi skal få millardene vi trenger til omstillingsprossen, men ikke fått noe klart svar, sier Aasmund Bredeli, som er tillitsvalgt for overlegene ved Oslo universitetssykehus.

Varsler store kutt

Det som som virker klart er at det vil bli solide kutt i staben i det nye sykehuset når avdelinger slås sammen og deler av pasientansvaret flyttes til Akershus universitetssykehus. Mellom 2000 og 3000 av totalt 18.000 årsverk skal trolig fjernes frem mot 2012.

– Vi håper at mange får jobb i Akershus universitetssykehus og andre helseforetak, men mange vil også bli overflødige. Vi håper disse kan hjelpes gjennom et omstillingssenter vi skal opprette, sier administrerende direktør Siri Hatlen ved Oslo universitetssykehus.

På nevrokirugisk klinikk på Ullevål jobber de to sykepleierene Linda Gustafson og Kaisa Løkkevik. Ingen av dem er fast ansatte.

– Det er en veldig utrygg hverdag. Vi som har vikariater og er midlertidig ansatte blir vel de første som som mister jobben i en slik prosess, sier Løkkevik.

– Vi har allerede fått skjemaer vi skal fylle ut for å vurdere vår egen kompetanse. Da er det lett å luke ut folk, og det merkes at det som skjer er veldig nært, sier Linda Gustafson.

Oslo-sykehusene har også tidligere vært nødt til å kutte i bemanningen for å spare penger. I 2008 forsvant 300 årsverk fra daværende Ullevål universitetssykehus.

Enorme økonomiske utfordringer

Oslo universitetssykehus har hatt en svært turbulent start. Allerede i fjor sommer fortalte NRK hvordan økonomien i det nye sykehuset var i ferd med å komme ut av kontroll. Ventetidene økte og det manglet penger til å bytte ut medisinsk utstyr. Senere ble avgjørelsen om å legge ned Aker sykehus mottatt med vantro hos lokalpolitikere i Oslo.

Den opprinnelige planen var at Oslo universitetssykehus skulle finansiere omstillingsprosessen til flere millarder kroner innefor sine egne budsjetter, men i februar kapitulerte styret og ba om økonomisk hjelp fra Helse Sør-Øst. Men hvor mye penger som eventuelt legges på bordet er uklart.

– Vi har ikke satt et beløp et med to streker under. Vi har stram økonomi i Helse Sør-Øst, og har ikke fått løfter om mer penger. Det betyr at vi må tilpasse tempoet i denne prosessen de økonomiske rammene vi har, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst.

– Kan hele omstillingsprosessen bli forsinket?

– Det er mange biter som skal på plass, men foreløpig ser det ikke slik ut. Vi jobber med langtidsplan for dette nå, sier Sande.

Mye tyder på at Oslo universitetssykehus trenger all økonomisk hjelp de kan få. Nylig pepekte ledelsen i dokumenter til styret at Oslo universitetssykehus "står overfor helt ekstraordinært store økonomiske utfordringer".

– Vi opplever det som svært krevende å få til en omstilling samtidig som vi skal ha vanlig drift på en forsvarlig måte. Det er viktig at vi ser dette som en prosess som skal gå over flere år, og jeg opplever nå at Helse Sør-Øst har tatt dette innover seg, sier Hatlen.

Departementet vil ikke love penger

I papirer presentert for styret i Helse Sør-Øst er det lansert en økonomisk utfordring i størrelsesorden to milliarder kroner frem mot 2012. Men Hatlen kan ikke gi noe klart svar på hvor mye penger storsykehuset trenger for å få gjennomført omstillingsprosessen - heller ikke hvor mye som må spares inn internt.

– Dette er en komplisert omstilling med mange faktorer, blant annet overføring av pasienter og ansatte til Akershus universitetssykehus. Det gjør at det foreløpig er vanskelig å gi et klart svar på dette, sier Hatlen.

Det er nettopp detsom er problemet, mener hovedtillitsvalgt Aasmund Bredeli.

– Det er helt umulig å starte et så kostbart prosjekt uten å ha en helt klar plan. Vi merker det på arbeidsmiljøet - det suger ressurser og penger ut av organisasjonen. Om det ikke kommer en konkret finansieringsplan på hvordan dette skal gjøre må vi ta en timeout og i verste fall reversere hele omstillingsprossessen, mener Bredeli.

Om fem dager presenteres revidert nasjonalbudsjett, men Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke si om det ligger inne ekstra midler til hovedstadsprossessen der.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger