Skal ansette alle politistudentene som går ut neste år

De borgerlige partiene var blant annet fornøyde med å presentere to nye enheter med dyrepoliti i Norge, utvide foreldrepermisjonen for tvillingforeldre og at pleiepengeordningen gis full kompensasjon for fem år da de holdt pressekonferanse onsdag.

Pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget

ENIGE: Etter å ha forhandlet i litt over to uker, kom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF til enighet om neste års statsbudsjett onsdag ettermiddag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi er mest fornøyde med at regjeringens hovedsatsinger står seg, som satsing på helse, forsvar, samferdsel, sier Nikolai Astrup som forhandlet på vegne av Høyre.

Onsdag ettermiddag kom de fire budsjettkameratene i mål og ble enige om neste års statsbudsjett.

Dette er noen av hovedpunktene:

Illustrasjonsfoto politi

POLITIET: Får 131 millioner til å ansette alle som går ut av Politihøgskolen i 2018.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I budsjettavtalen er de borgerlige partiene blant annet enige om å ansette alle som går ut av Politihøgskolen i 2018. 131 millioner skal brukes til dette og ansette polititjenestemenn ute i distriktene.

I tillegg innføres dyrepoliti med to nye enheter i budsjettavtalen for neste år.

Likevel penger til frivillige organisasjoner

Flere frivillige organisasjoner som i regjeringas budsjett fikk kutt, får nå likevel støtte i den ferske budsjettavtalen.

Blant dem er LNU, som i den nye budsjettavtalen får 6 millioner kroner.

4H fylkesleir

SNUR: 4H er blant organisasjonane som likevel ikkje får kutt i støtta, slik som regjeringspartia først varsla

– Det er fantastisk flott at Venstre og KrF har forhandlet frem et mye bedre budsjett for den unge frivilligheten. De har reversert kuttene både i landbruksorganisasjonene og i kultur, men også satset på barne- og ungdomsfrivilligheten, sier styreleder i LNU, Rode Hegstad til NRK.

Ifølge Hegstad er den unge frivilligheten viktig:

– For at barn og unge over hele landet skal ha fritidsaktiviteter de kan gå på; spille i korps, synge i kor, dra på sommerleir og all den gleden, mestringen og engasjementet som finnes i barne- og ungdomsorganisasjonene.

Andre organisasjoner som var utelatt fra det opprinnelige budsjettforslaget som nå er tatt med er blant annet: Slettmeg.no, FFO, frivillige organisasjoner som bekjemper menneskehandel, Akan, IOGT; Frivillige organisasjoner som arbeider mot mobbing, LNU, 4H, Bygdeungsomslaget.

Elever og lærer i klassesituasjon på barneskole.

MAKS: KrF får gjennom en lærernorm som sikrer et makstall på elever per lærer i skolen fra 1. - 10.klasse.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Omstridt lærernorm innføres

Den kanskje viktigste seieren for KrF er kravet om å innføre en maksgrense for antall elever per lærer i grunnskolen, en såkalt lærernorm.

– Fra høsten 2018 får kommunene et krav om at på skolenivå så skal det være én lærer per 16. elev i 1.–4. klasse, og én lærer per 20. elev i 5.–10. klasse. Så strammes enda mer til i 2019 sånn at det blir 15. elever per lærer i 1.–4. klasse, sa KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Han trakk også fram at det innføres en mer fleksibel kontantstøtteordning, og at de har fått «store gjennomslag» for frivilligheten, folkehøgskolene og kirken.

Ropstad hadde flere saker på hjertet under pressekonferansen:

– Vi er stolte av miljøprofilen i budsjettet og fattigdomsbekjempelse, flere flyktninger, så vi tar ansvar, sa Ropstad.

Ifølge Høyres Nikolai Astrup skal det bli krevende å fylle lærernormen på grunn av at det allerede i dag er mangel på kvalifiserte lærere.

– Lærernorm var en veldig viktig sak for KrF. Det er ambisiøst mål, som vi skal følge opp og evaluere underveis, og sikre at lærerne som underviser er kvalifiserte, sier Astrup.

Mer permisjon til tvillingforeldre og flere kvoteflyktninger

Far med baby

FAMILIEN: Tvillingforeldre får økt foreldrepermisjon, foreldre med syke barn får økt pleiepenge-støtte fra 66 til 100 prosent.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

KrF trakk også fram økt foreldrepermisjon for tvillingforeldre. Fra juli neste år får de dobbelt permisjon de fire første månedene.

KrF har også fått gjennomslag for at pleiepenger øker fra 66 prosent til 100 prosent kompensasjon for de første fem åra.

Til gjengjeld måtte KrF gi etter for den såkalte maskinskatten. Denne blir nå fjernet i tråd med hva regjeringspartiene la opp til i deres budsjettforslag.

Det er Fremskrittspartiet glade for:

– Frp er også veldig godt fornøyd med å ha fjernet skatten på maskiner. Vi har funnet en måte å ivareta hensynet til arbeidsplasser og til kommunene, sa Helge Andre Njåstad fra Frp.

Partiene har også blitt enige om flere kompenserende tiltak for kommunene så de ikke skal tape for mye penger når maskinskatten fjernes.

Kvoteflyktninger

FLERE KVOTEFLYKTNINGER: De fire partiene er enige om å ta imot 2120 kvoteflyktninger.

Foto: Pandora Film

De borgerlige partiene er også enige om nesten en dobling av tallet på kvoteflyktninger. Høyre og Frp foreslo i utgangspunktet 1120, men KrF og Venstre har økt det med 1000 personer til 2120.

Tesla-avgifta vrakes

Under pressekonferansen var Frp spesielt fornøyd med at drivstoffavgiften ikke går opp med budsjettet neste år.

Tesla hurtiglader på Solli i Østfold.

INGEN AVGIFT: Den foreslåtte Tesla-avgiften skrotes i budsjettet til de fire partiene.

Foto: NRK

Derimot ble de fire partiene enige om å skrote den såkalte Tesla-avgifta, som regjeringa hadde foreslått; en engangsavgift for tunge, dyre elbiler.

For å hente inn penger som er brukt på andre ting har budsjettkameratene blitt enige om å øke innsparingskravet til offentlig sektor. Effektiviseringskravet for staten skjerpes fra 0,5 prosent til 0,7 prosent.

I tillegg skal de dekke inn de nye utgiftene ved å øke avgiften på sukker og sjokolade, også kjent som godteriavgiften.

Sykehussektoren slipper imidlertid kravet.

Venstre benyttet pressekonferansen til å si at de var fornøyd med at budsjettet satser på miljø, lærere og gründere.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger