Sju av ti kommuner sier nei til sammenslåing

Mer enn halvparten av norske kommuner har tatt stilling til sammenslåing. Over 70 prosent sier nei. – Jeg blir ikke skremt, sier Frps Helge André Njåstad.

Laster innhold, vennligst vent..

Gjennom hele våren har regjeringspartiene blitt konfrontert med nei-flertall i rådgivende folkeavstemninger. Svaret har vært vent og se, det er lokalpolitikerne som avgjør.

Nå har godt over halvparten av landets kommuner konkludert. NRKs gjennomgang av de 219 kommunene som hadde fattet vedtak per 19. juni viser at nei-vinden fra folkeavstemningene også blåser kraftig i rådhusene:

  • 157 kommunestyrer har fattet vedtak på å stå alene.
  • 62 har vedtatt sammenslåing.
  • Søk opp din kommune i kartet øverst i saken

Njåstad: – Vellykket

Leder for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp), har argumentert for kommunereform på inn- og utpust de siste to årene. Selv om 70 prosent sier nei så langt, nekter han for at reformen sliter i motbakke.

Ordfører i Evene, Svein Erik Kristiansen

NEDSTEMT: Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen (H) kjempet for sammenslåing med Narvik, men fikk ikke flertallet av kommunestyrerepresentantene med seg.

Foto: Privat

– Jeg føler den har vært vellykket, for vi ser at alle kommuner i Norge har vurdert og debattert kommunereform de siste årene. Det er fruktbart at kommunene vurderer «klarer vi levere gode tjenester i framtida? Har vi store nok fagmiljø? Er vi rigget til å klare oss de neste 30-40 årene?».

Ja-flertall ble til nei-vedtak

I Evenes i Nordland svarte flertallet av innbyggerne nei på de spørsmålene.

I folkeavstemningen 30. mai ville kun 18 prosent at Evenes skulle fortsette som egen kommune.

Likevel endte et knapt flertall i kommunestyret med å vedta akkurat det.

Ja-flertallet i folkeavstemningen fordelte seg nærmest likt på to ulike alternativer , og politikerne klarte ikke å enes om hvilken vei de skulle gå.

Ordfører Svein Erik Kristiansen (H) vil ikke svare ja eller nei på om han håper Stortinget overprøver kommunestyret hans. Men på overordnet plan er han ikke i tvil om at rikspolitikerne må skjære gjennom dersom reformen skal lykkes.

– Hvis vi som kommunepolitikere ikke griper muligheten vi har fått, da vi hadde sjansen til å designe de kommunene som vi ønsket, så må noen over oss ta den beslutningen, sier han til NRK.

For selv om frivillighet er et nøkkelord, kan Stortinget overprøve lokale vedtak og tvinge fram sammenslåinger når de behandler saken neste vår.

Unntak fra dette frivillighetsprinsippet kan likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.

Stortingsflertall / Innst. 300 S (2013/2014)

Et viktig grunnlag for regjeringens råd til Stortinget er innspillene fra fylkesmennene.

Innen 1. oktober skal de tegne sine forslag til nytt kommunekart i de respektive fylkene.

I mandatet fra kommunalminister Jan Tore Sanner står det at «tilrådningen baseres på de lokale prosessene, sett opp mot målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur».

Håper noen slenger seg på

På Stortinget har opposisjonen tatt til orde for at fylkesmennene kun skal oppsummere, og ikke komme med forslag som går på tvers av lokale vedtak.

Ordførar i Austevoll, Helge André Njåstad

TAR DET ROLIG: – Jeg er ikke overrasket eller skremt over disse tallene, sier Njåstad om at sju av ti kommuner per nå sier nei til sammenslåing.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Men ifølge Njåstad har både nasjonale og lokale politikere godt av å høre fylkesmennenes råd. Han har også et håp om enkelte etternølere kaster seg på i siste liten.

– Det vil gi en ny dynamikk i debatten. Når fylkesmennene standpunkt blir kjent så vil det skape en debatt lokalt. Kanskje vil noen komme fram til at fylkesmannen hadde et godt innspill.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger