Hopp til innhold

Sjøfolk mener nordsjøarbeidere klager for mye

Nordsjøarbeidere har tøff turnus og får mye medieoppmerksomhet. Sjøfolk jobber langt mer til lavere lønn og blir provoserte over mange av medieutspillene til nordsjøarbeidere.

Eirik S. Wilhelmsen

– Når oljearbeiderne er ute i media og er kritiske til arbeidsforhold, reagerer vi fordi vi jobber 700 flere arbeidstimer i året, til en vesentlig lavere lønn, sier skipsmekaniker og matros Eirik S. Wilhelmsen.

Foto: privat

Tidligere i høst skrev NRK om en medlemsundersøkelse fagforeningen Lederne betalte Arbeidsforskningsinstituttet for å gjøre. Mange oljearbeidere svarte at nattskift på sokkelen utgjør en risiko for egen helse og sikkerhet.

– Det overrasker meg at det fortsatt er tillatt å jobbe 12 timer hver natt i så mye som 14 dager i strekk på sokkelen, sa seniorforsker Eivind Falkum i Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Men det er langt fra uvanlig å jobbe så lange skift til sjøs. Det som er uvanlig er å ha så lange friperioder som de faste ansatte på oljeplattformer har.

Mens sokkelarbeidere jobber 2 uker og deretter får 4 uker fri, jobber andre til sjøs like lenge ute som de har avspasering. Eksempelvis 3 – 5 uker på jobb med 12 arbeidstimer hvert døgn, etterfulgt av like mange uker avspasering på land som man har vært ombord.

En av dem er matros og skipsmekaniker Eirik S. Wilhelmsen, som tidligere jobbet på supplybåt som frakter utstyr og mat til plattformene.

700 flere arbeidstimer i året

– Det er veldig bra at arbeidsforholdene på sokkelen blir tatt opp, men jeg savner at offentligheten retter søkelyyset mot sjøfolks ordninger. I supply jobber man også 12 timer døgnet, men ikke bare i 2 uker, men i 4 til 5 uker i strekk, forteller Wilhelmsen.

Oljeboringsplattformen Statfjord A slepes ut på feltet i Nordsjøen.

Mens sokkelarbeidere jobber 2 uker og deretter får 4 uker fri, jobber andre til sjøs like lenge ute som de har avspasering. Eksempelvis 3 – 5 uker på jobb med 12 arbeidstimer hvert døgn. Dette er et arkivbilde fra 1977 da Statfjord A ble slept ut.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

– Vi jobber 700 flere arbeidstimer i året, til en vesentlig lavere lønn. Nordsjøarbeidere på plattformer og rigger får veldig mye spalteplass og vi sjøfolk oppfatter at mye av det de er ute med om arbeidsforholdene grenser til klaging, sier Wilhelmsen

– Det er vi som supplerer plattformer og rigger med utstyr, mat og vann, sier Wilhelmsen.

Det er delte meninger blant sjøfolk om hvordan de 12 timene bør fordeles, men Wilhelmsen mener 6 – 6 ordningen er veldig krevende.

– Da får man aldri sovet ut, og går raskt inn i en zombielignende tilstand. Kona mi synes ikke jeg er noe behagelig å være med før det har gått minst 14 dager etter en sånn tur.

Nå jobber Wilhelmsen på ett frakteskip som går mellom oljeterminalene langs kysten, med 12 timers vakter hver dag eller natt fire uker i strekk. Lange og tøffe perioder til sjøs til tross, Wilhelmsen kunne ikke tenke seg noe annet enn sjømannslivet.

– Vi har gode stunder på sjøen som man setter stor pris på. Og jeg liker de lange friperiodene med tid til familie, venner og fritidsaktiviteter.

skipstrafikk ved plattform i ruskete vær

– En rigg står i aller fleste tilfeller stille, det er ingen hysterisk slingring (rulling) når du skal sove, mange har egen boligmodul. Det vil si oljearbeidere er mer og mindre helt skjerma for den støyen man har på ett skip, skriver en skipsfører med mange tiår bak seg både på norske og utenlandske hav.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Usedvanlig mange tilbakemeldinger

Etter at NRK publiserte Ledernes egen medlemsundersøkelse om hvordan sokkelarbeidere påvirkes av nattearbeid, kom det usedvanlig mange tilbakemeldinger fra publikum. Hovedsakelig fra andre som jobber til sjøs og i supply og servicenæringen.

– En rigg står i aller fleste tilfeller stille, det er ingen hysterisk slingring (rulling) når du skal sove, mange har egen boligmodul. Det vil si oljearbeidere er mer og mindre helt skjerma for den støyen man har på ett skip, skriver en skipsfører med mange tiår bak seg både på norske og utenlandske hav.

– Klasseskille

NRK har også snakket med flere som jobber hos underleverandører i servicenæringen, altså side om side med fast ansatte på plattformene. Ingen ønsker ikke å stå fram av frykt for represalier. De beskriver et klasseskille.

– For oss som er innleide i servicenæringen, er situasjonen en helt annen enn de som er ansatt i oljeselskapene. Jeg har et familiemedlem som jobber fast i et oljeselskap, og det er derfor lett for meg og se forskjellen på «Jørgen hattemaker og kong Salomon», forteller en av dem.

Mens en fast ansatt operatør offshore får om lag 10.000 kroner ekstra per døgn hun eller han jobber overtid, skal det være magre tillegg for mange av dem som jobber innleid.

– Forskjellene irriterer folk, sier en av dem som jobber blant underleverandørene.

Noen av de NRK har snakket med, vet heller ikke når de må ut, eller hvor lenge de må være på jobb. Det er nemlig innført noe som heter uspesifisert tur. Altså ikke faste turnuser i 2–4 rotasjon, som er det vanlige blant offshore-arbeidere.

– For meg som er innleid i servicenæringen, spiller det ingen rolle om jeg har hatt avspasering i 5 dager eller 5 uker før jeg blir bedt om å reise offshore igjen. Uforutsigbarheten har blitt så stor at det ikke er forenelig med familie, forteller en med 25 år bak seg i oljeindustrien. Han sier også at lønna har gått ned.

– Det verste er likevel ikke lønnsnedgangen, men usikkerheten. Rumenere og polakker blir leid inn til prosjekter via bemanningsbyrå. Mange fast ansatte med lang ansiennitet blir sagt opp og i etterkant erstattet av innleide utenlandske arbeidere. Ansiennitetsprinsippet følges ikke lenger, og det skaper utrygghet.

Torstein Ulserød, jurist i den liberale tankesmien Civita, forklarer de store forskjellene i lønns- og arbeidsforhold for nordsjøarbeidere og andre sjøfolk med den høye lønnsomheten som har vært i olja.

Ulserød mener lønnsnivået verken reflekterer arbeidsinnsatsen eller kapitalbruken.

– Er dette rettferdig?

– Man kan stille spørsmål ved hvor rettferdig dette er. Verdien av olja er ment å komme staten og fellesskapet til gode, man kan diskutere om den særlig høye lønnsomheten bør brukes til så høye lønninger og gunstige arbeidstidsordninger, sier Ulserød.

Civita ønsker endringer i lovgivningen, hvilket er kontroversielt. Uansett trekker Ulserød fram at petroleumsnæringen utmerker seg med en kombinasjon av kraftig redusert arbeidstid, og desidert høyest lønnsnivå av samtlige næringer i Norge.

Torstein Ulserød

–  Man kan stille spørsmål ved hvor rettferdig de store forskjellene er. Verdien av olja er ment å komme staten og fellesskapet til gode, sier Torstein Ulserød.

Foto: Civita

– De som jobber på sokkelen er i realiteten deltidsarbeidere. Det er ikke vanlig at andre deltidsarbeidere får overtidsbetalt før de jobber utover det som er full stilling, slik sokkelarbeidere får, sier Ulserød til NRK.

Årstimetallet på sokkelen er 1460 timer, mot 1582 timer for skiftarbeidere på land.

82.000 kroner for en ukes overtid

Dersom en operatør forlenger oppholdet på plattformen med en uke, som ikke er uvanlig, så få hun eller han i gjennomsnitt 82.000 kroner i lønn for en uke (2014-tall).

Per Helge Ødegård, heltidstillitsvalgt for Statoil i Lederne, er vant til og lei av at ulike samfunnsaktører angriper lønns- og arbeidstidsordningene til nordsjøarbeiderne til stadighet.

Per Helge Ødegård

– Vi har ikke på noen måte sagt at vi har det verre enn i rederinæringen. De har helt sikkert akkurat de samme utfordringene, sier tillitsvalgt for Statoil i Lederne Per Helge Ødegård.

Foto: NRK

– Vi har ikke på noen måte sagt at vi har det verre enn i rederinæringen. De har helt sikkert akkurat de samme utfordringene. Men mange av dem som jobber på båt går kortere skiftintervaller, eksempelvis 6 timer på og 6 timer av, mens vi går 12 timer over 14 dager, sier Ødegård.

Per Helge Ødegård understreker at alt skiftarbeid er dokumentert skadelig. Ødegård oppfordrer sjøfolk til å kartlegge de medisinske konsekvensene av å gå skift, på samme måte som skiftundersøkelsene Lederne har gjort blant sine medlemmer på sokkelen.

AKTUELT NÅ