Sjekket ikke alle tunneler

Vegvesenet har ikke sjekket sikkerheten i alle tunneler til tross for pålegg fra vegdirektøren.

Tunnel-arbeid
Foto: NRK

Etter raset i Hanekleivtunnelen ble veivesenet bedt om å sjekke sikkerheten i alle tak som lignet det i Vestfold-tunnelen.

En gjennomgang Dagsnytt har gjort, viser at over halvparten av tunnelene i 4 av 5 regioner over hele landet ikke er inspisert for rasfare.

- Det gjenstår noen få tunneler som skal inspiseres, sier direktør Naimak i Vegvesenet region Nord.

Men det er bare i Nord-Norge.  

På Vestlandet er bare 4 av 50 tunneler sjekket for rasfare. Dagsnytts gjennomgang viser at minst 75 av 139 tunneler ikke er inspisert. I tillegg mangler tall fra Vegvesenet region Sør, som ikke har kunnet redgjøre for arbeidet,

Ingen oppdrag fullført

Ingen av de fem regionsjefene i Vegvesenet har fullført oppdraget de fikk av Vegdirektøren allerde i januar. 

- Oppdraget gikk ut på at de skulle sjekke bak hvelvene i de tunnelene som hadde hvelv, sier sjefingeniør Erik Norstrøm i Vegdirektoratet, som bestilte sikkerhetsinspeksjonen.

Et såkalt hvelv kan bestå av murtak i tunnelen som dekker for fjellet for å holde tunnelen tørr. Det er hit eksperter må krype for å sjekke sprekker i fjellgrunnen. Enkelte plasser blir det for trangt å krype opp, men også disse skal tunnelene skal sjekkes.

Regionsjef  Ole Christian Torp på Vestlandet sier han ikke forsto at også tunneler med trange hvelv skulle sjekkes.

Sikkerhetsarbeidet som skulle vært gjort innen 31. mars, blir dermed betraktelig forsinket.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger