Sjekker flere norske svin for influensa

Mattilsynet undersøker nå om flere norske svinebesetninger er smittet av svineinfluensa-viruset.

Kristina Landsverk i Mattilsynet

Tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet sier de ser alvorlig på situasjonen.

Foto: NRK

I går ble det for første gang påvist svineinfluensa hos gris i Norge. Besetningen på en gård i Nord-Trøndelag ble båndlagt av Mattilsynet.

Det betyr at ingen nye dyr verken kommer til eller fra gården, opplyser Mattilsynet.

– Det som har skjedd er at et menneske med svineinfluensa har smittet dyrene. Vi ser veldig alvorlig på situasjonen siden vi ikke tidligere har hatt influensa hos griser i Norge, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet til NRK.

Feber

Mattilsynet undersøker nå om flere svine-besetninger her i landet kan være smittet av svineinfluensa.

I løpet av dagen skal det tas prøver av en svinebeseting i Hedmark, fordi noen av dyrene har luftveissymptomer og feber.

– Som et føre vár-tiltak har Mattilsynet derfor besluttet å ta prøver i besetningen. Besetningen vil også bli båndlagt inntil prøvesvarene foreligger, sier Landsverk.

Vurderer slakting

Prøvene av griseflokken i Hedmark vil bli sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for analyse, og foreløpige svar er ventet tidligst i morgen kveld.

LES OGSÅ: Nord-irske svin fikk svineinfluensa

Tilsynet vurderer nå hvilke tiltak som skal settes i verk, i verste fall kan det bli aktuelt med nedslakting av svinebesetninger.

Landsverk forteller at mennesker ikke har noe å frykte, siden man ikke kan bli smittet av viruset ved å spise svinekjøtt.

– Men det vil være en stor styrke for norsk svineproduksjon om vi holder dem fri for sykdom. I dag er det bare Norge og Island som ikke har hatt influensa hos gris, sier Landsverk til NRK.

Hun ber svineprodusenter som tror de kan være smittet av svineinfluensa om å holde seg unna fjøset.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger