Slik finner du valgresultatet for din kommune og ditt fylke valgnatta

Oppdaterte resultater for hver av landets 429 kommuner finner du på NRK.no. For første gang finner du også historiske data for alle lokalvalg siden 1945.

NRKs resultatsider for kommune- og fylkestingsvalget 2011

NRK har laget resultatsider for alle landets 429 kommuner og de største partiene. Her finner du fortløpende oppdaterte resultater valgnatta.

Foto: NRK

Oppslutning Sp, testdata

Oppslutning Sp, testdata

Astrid Falck-Ytter

Spent foran valgkvelden: Prosjektleder Astrid Falck-Ytter.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

På de 429 kommunesidene får du opp både kart, grafer og tabeller som viser partienes størrelse og fordeling av kommunestyreplassene.

I tillegg får du info om status for opptellingen, frammøteprosent og antall avgitte stemmer.

Følg resultatene her: nrk.no/valgresultat

Valgresultatene finner du også på NRK Tekst-TV, fra side 170, med en gang de foreligger.

På kommunesidene på NRK.no finner du bl.a. følgende data:

  • Norgeskart og kommunekart
  • Stemmefordeling for samtlige listepartier
  • Plasser i kommunestyret
  • Kretsresultater for de 4 største byene
  • Bydelsresultater i Oslo
  • Historiske grafer

En egen fane viser fylkestingsvalget. Dersom lokale stridsspørsmål har ført til at velgerne har stemt på forskjellige partier lokalt og regionalt, vil det kunnes sees her.

I tillegg har vi egne partisider for de åtte største partiene nasjonalt, hvor oppslutningen vises for alle landets kommuner på et kart som fargelegges etter andel av stemmene.

Jo dypere fargen er, jo sterkere står partiet i den enkelte kommune.

– Skal gi brukerne den beste oversikten

Idet valglokalene stenger kl 21 på valgdagen, begynner data å flyte fra Statistisk sentralbyrå til NRK og andre medier, og ut på nettsidene.

– Vi har tatt mål av oss til å gi brukerne den beste og mest komplette oversikten over hva folk har stemt og hvordan valgresultatet gjenspeiles i de salene hvor politikken faktisk utformes, i hver enkelt av landets 429 kommuner, sier prosjektleder Astrid Falck-Ytter i Nye medier i NRK.

– Inntil reelle data kommer, har vi forholdt oss til testdata, så dette er like spennende for oss som for alle andre, sier Falck-Ytter.

Stemmetallene innrapporteres fra hver enkelt krets til kommunen, som via et elektronisk system sender dem videre til Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo.

Herfra går dataene ut til mediene, som igjen mater dem inn i sine databaser. I NRK er det et stort system som distribuerer tallene videre til radio, tv og nett.

– Vi har lagt stor vekt på at dataene skal gjøres forståelige for vanlige folk og ikke bare være mat for valgnerdene, sier Falck-Ytter.

Historiske data på resultatsidene

På årets resultatsider har vi også lagt inn historiske data, slik at du kan se utviklingen over tid. Denne grafen viser for eksempel styrkeforholdet mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Frp i Bergen gjennom de siste tiårene.

Foto: NRK

Viser partienes utvikling over tid

De historiske tallene som NRK har hentet inn, vises i egne grafer der man ser partienes oppslutning over tid.

Her kan man se utslagene av kommunesammenslåinger, personvalg, felleslister og politiske skandaler.

Her kan du for eksempel se at Arbeiderpartiet i Flå falt fra 60 til 1,4 prosent fra 1945 til 1947. Og at Høyre ser ut til å ha vært nesten utradert i Oslo i 1955.

Årsaken til det siste er at Oslo og Aker ble slått sammen, og at Høyre ikke stilte liste i det folkerike Aker.

Det forekommer riktignok «hull» i de historiske grafene. Det kan for eksempel skyldes at partier har glemt å levere lister innen fristen (det skal visstnok ha skjedd tre ganger i Flå), eller at partiene ved enkelte valg i stedet har stilt kandidater til felles- og bygdelister.

De mange kommunesammenslåingene har i tillegg her vært en utfordring.

NRK har valgt å slå sammen historiske data for de geografiske områdene som inngår i de nye «storkommunene». Deler av de historiske dataene kommer fra SSB, men vi har også brukt andre kilder.

(Årsaken til å vi snakker om 429 kommuner, og ikke 430 som vi faktisk har nå, er at Mosvik og Inderøy slås sammen fra 1. januar 2012, og valglistene er felles for de to kommunene. Den nye kommunen skal hete Inderøy.)

Fra klokken 21 og utover finner du altså alle valgresultatene her. Og du kan allerede nå lese deg opp på de historiske resultatene for ditt fylke og din kommune.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger