Hopp til innhold

Det blir ingen busstreik – partene enige

Det blir ingen busstreik. Partene ble enige etter forhandlinger 10 timer på overtid.

Buss

STREIK: Lørdag morgen kan 2300 bussjåfører bli tatt ut i streik. Det vil ramme bussruter flere steder.

Foto: Brynjar Myrtveit Osgjerd / NRK

– Vi er glade for at det ble enighet slik at busselskapene fortsatt kan transportere passasjerene til jobb, skole og fritidsaktiviteter på en trygg og miljøvennlig måte, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange i en pressemelding.

NHO Transport melder at partene ble enige etter forhandlinger 10 timer på overtid.

Pensjon fra første krone

Dermed unngikk man at 2362 bussjåfører og bybaneførere ble tatt ut i streik.

NHO Transport har forhandlet Bussbransjeavtalen med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Spekter har parallelt forhandlet med de samme organisasjonene, pluss Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund.

Enigheten omfatter blant annet avtale om pensjon fra første krone og forskuttering av sykelønn for bussjåførene.

– Arbeidsgiversiden har strukket seg langt, men resultatet er innenfor frontfagets økonomiske ramme. Det er gjort tilpasninger i tariffavtalen slik at næringen lettere kan tilfredsstille nye mobilitetsbehov med bestillingskjøring, sier Stordrange.

Gjennomslag for viktige forbedringer

– Vi har fått gjennomslag for viktige forbedringer i arbeidshverdagen, som vi har kjempet for i flere år, i tillegg til et godt økonomisk resultat, sier forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger i en pressemelding.

Forbundet representerer 6000 av de i overkant av 12.000 organiserte bussjåførene som etter hvert kunne blitt omfattes av en streik.

Linda Jæger

Forhandlingsleder i Yrkestrafikkforbundet, Linda Jæger

Foto: Astri Husø / NRK

– Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret. Det betyr at busser og bybane går som normalt lørdag. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene. Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen, er oppgjøret godkjent, slår Jæger fast.

Sikrer økt kjøpekraft

Fellesforbundet forhandlingsleder er svært fornøyd med at det ble enighet og gjennomslag i årets lønnsoppgjør for bussbransjeavtalene og funksjonæroverenskomsten.

– Dette har vært veldig krevende forhandlinger og en krevende mekling. Resultatet ble et bredt og sammensatt resultat, der vi har fått på plass flere av våre viktigste krav, sier forhandlingsleder og forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i en pressemelding.

Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær Fellesforbundet

Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen

Et av Fellesforbundets hovedkrav for Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten, var å sikre økt kjøpekraft til medlemmene som er omfattet av overenskomstene.

Enigheten innebærer et generelt tillegg på 4 kroner, at fagbrevstillegget har økt med 3 kroner og et normallønnstillegg på 4, 50 kr.

– Det økonomiske resultatet sikrer økt kjøpekraft. I gjennomsnitt innebærer dette at bussjåførlønna vil øke med 21.500 kroner, sier Sivertsen.

Dermed skal resultatet fra lønnsoppgjøret bidra til at lønnsøkningen henger med på prisstigningene, slik at Fellesforbundets medlemmer får økt kjøpekraft.

Et annet viktig krav for Fellesforbundets medlemmer var å få gjennomslag for forskuttering av sykepenger for et år.

– Det fikk vi fullt gjennomslag for, hvilket vi er svært fornøyde med, sier Sivertsen.

Resultatet av forhandlingene skal nå ut til uravstemning.

AKTUELT NÅ