Hopp til innhold

Sivilombudsmannen: Risiko for umenneskelig behandling

Regimet på avdelingen for særlig høyt sikkerhetsnivå ved Skien fengsel øker risikoen for umenneskelig behandling og kan føre til isolasjonsskader, skriver Sivilombudsmannen i en ny rapport.

Skien kretsfengsel

SKIEN FENGSEL: Etter det NRK kjenner til får Breivik nå oppholde seg med fengselsansatte i et fellesrom, uten håndjern. Men bare en time i uka. De lager mat, snakker sammen, spiller spill eller drikker kaffe. Bruken av håndjern er etter det NRK forstår mindre enn for bare noen uker siden.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte fengselet, der terrordømte Anders Behring Breivik soner i isolat på avdeling for særlig høy sikkerhet, i juni i år.

«Regimet på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå setter svært strenge begrensninger for innsattes bevegelsesfrihet og mulighet for menneskelig kontakt. Dette, og det forhold at det i realiteten vil være et svært lavt antall innsatte på dette sikkerhetsnivået om gangen, noen ganger bare én, gjør at regimet representerer en forhøyet risiko for umenneskelig behandling,» heter det i rapporten.

Breivik har saksøkt staten for det han mener er umenneskelige soningsforhold. Han har blant annet klaget på bruken av håndjern, mangel på menneskelig kontakt, kroppsvisitering og begrensninger i brevkorrespondansen.

«I et forebyggingsperspektiv står faren for isolasjonsskader som følge av begrenset menneskelig kontakt sentralt,» skriver Sivilombudsmannen.

Anbefaler alternativ lufting

Etter det NRK kjenner til har fengselet gitt ham en times sosialt samvær med ansatte i uka for å unngå isolasjonsskader. Bruken av håndjern skal også være begrenset.

Portrett av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Sivilombudsmannen

– Vi anbefaler at fengselet utvider fellesskapet mellom innsatte og ansatte og vurderer andre tiltak for å minske risikoen for isolasjonsskader, inkludert alternative muligheter for opphold i friluft utover en mindre betongluftegård.

– Vi understreker også behovet for at det jevnlig foretas konkrete vurderinger av om sikkerheten kan ivaretas gjennom andre og mindre inngripende sikkerhetstiltak enn bruk av håndjern, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Rapporten anbefaler videre at «det bør særlig sikres aktivisering av innsatte som er helt eller delvis isolert».

Breivik har ingen kontakt med andre innsatte, og besøkene begrenses til en profesjonell besøksvenn.

Helsesamtaler overvåkes av betjenter fra et tilstøtende vaktrom. Vedkommende kan se, men ikke høre samtalen mellom innsatt og helsepersonell.

– Vår anbefaling er at fengselet avslutter overvåkingen av helsesamtaler som foregår med glassvegg mellom innsatt og helsepersonell, sier Falkanger.

Fengselsdirektør Ole Kristian Borlaug i Telemark fengsel sier til NRK at det er positivt at Sivilombudsmannen har undersøkt forholdene, og at fengselet allerede har fokus på flere av områdene som trekkes frem. Han vil ikke kommentere ytterligere før han har lest rapporten nøye.

AKTUELT NÅ