Siv: – Vi har sett styrken i Frp

Lavere skatter og avgifter, innvandrings og kritikk av Arbeiderpartiet. Dette sa partileder Siv Jensen (Frp) til eget landsstyre.

Partileder Siv Jensen taler til FrPs landsstyremøte

Partileder og finansminister Siv Jensen (Frp) skal tale til eget landsstyre.

– Vi har sett styrken i Frp. Ikke bare Sylvi Listhaug og Anders Anundsen som har dratt lasset, men også alle dere.

Slik innledet Siv Jensen talen sin til landsstyret.

Hun påpekte at partiet fikk mye kritikk i lokalvalgkampen i 2013, men at de andre partiene nå har sluttet opp om Frps innvandringspolitikk i forbindelse med flyktningekrisen.

– De som dømte oss nord og ned da vi gikk i regjering, er stille nå. Vi skal ikke hvile på laurbærene, vi er ikke i mål enda, sa Jensen.

Partileder Siv Jensen konsentrerte seg om tre hovedpunkter i talen sin til landsstyret. Dette var:

  • Frp som organisasjon og veien mot valget i 2017.
  • Budsjettforhandlingene, tilstanden i norsk økonomi og hva partiet skal kjempe for inn i forhandingene om det siste budsjettet før neste stortingsvalg.
  • Innvandring.

Budsjett og Frps løsninger

–Det er krevende tider for landet. Bakteppet er lave oljepriser og flyktningekrisen.

Jensen fortsatte med å snakke om økende arbeidsledighet.

– Når regjeringen skal møtes til budsjettforhandlingene så snakker vi om pengene som er skapt av arbeidsfolk, grundere og næringslivsfolk. Når vi opplever trangere økonomiske tider der folk mister jobben, er ikke det kun en utfordring for den enkelte, men for alle. Regjeringens hovedsatsing vil være at flere skal beholde jobben og at vi skal skape flere jobber, sa Jensen.

Hun ramset opp en rekke tiltak for å motvirke nedgangen i norsk økonomi. Blant annet skattekutt og satsing på samferdsel.

Vi har redusert skatter og avgifter med 18 milliarder kroner, sa Jensen.

Hun snakket blant annet om målet om å redusere selskapsskatten til 22 prosent.

– Dette er gode ord for Frpere, sa Jensen.

Hun dyrket også Frps seire i samferdselssektoren.

– For første gang på flere tiår har vi klart å minke vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane. På to budsjettår er budsjettet nesten doblet. Det gir rask sysselsettingsvirkning, sa Jensen.

Hun passet også på å kritisere Arbeiderpartiets motstand mot en rekke skattekutt og kutt i en rekke avgifter.

– Det finnes knapt en skatt eller avgift Ap er villig til å senke, men det finnes mange de ønsker å øke. I sum ønsker Ap å øke skatter og avgifter med 10 milliarder kroner, sa Jensen.

Homage til Venstre og KrF

Jensen skal inn i budsjettforhandlinger med regjeringen mandag, men den store kampen kommer når regjeringen skal sikre flertall for forslaget til statsbudsjett 2017 i Stortinget til høsten.

Blant annet fordi dette er det siste budsjettet før stortingsvalget i 2017. Det gjør at alle de fire samarbeidspartiene, Høyre, Frp, KrF og Venstre, vil sette sitt stempel på budsjettet.

Ett av de såre punktene blir ventelig Frps motvilje til å øke avgifter på utslipp av CO2, og Venstres ønske om det motsatte.

Jensen strakte derfor ut en hånd mot Venstre i talen:

– I år blir vekt og hestekrefter blilligere og vi ønsker å fase ut hestekreftavgiften og heller vri avgiftene over på miljøutslipp. Dette er en avtale med KrF og Venste. De har fått gjennomslag for å prise utslipp høyrere og vi har fått priset vekt og hestekrefter lavere. Enighet mellom oss og KrF og Venstre betyr at dette går gjennom i Stortinget. Det betyr at vi får mindre ustlipp, sa Jensen.

Hun mente at bilistene også har forskuttert en enighet mellom samarbeidspartiene.

– Ikke bare har bilsalget økt, men salget av dieselbiler har falt betydelig. Moderne utslippsgjerrige biler stiger mest, og det er dette som gjør hverdagen enklere for folk flest. Og vi oppnår samfunnsmessige gevinster for det som kjører på veien, sa Jensen.

Innvandring

Frp gjør det godt på meningsmålingene i det siste. Dette skyldes blant annnet innvandringspolitikken og håndteringen av flyktningekrisen.

Mye av æren for dette har innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

– En ting er for meg klart. Det vi trenger er det vi har fått. En statsråd som ikke bøyer av til tross for kritikk. Jeg er glad for at Frp har fått landets første innvandrings- og integreringsminister. Før påske kommer Sylvi til å legge frem konkrete forslag til innstramming i asyl- og innvandringspolitikken. Integrering er ikke segregering, det betyr at innvandrere skal tilpasse seg Norge og vår felles kultur. Derfor forventer vi en forandring til dem som kommer. Det vil bli krav til språk og en forventning om deltakelse, sier Jensen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger