Siv Jensen: Forvirrende smitteverntiltak

Erna Solberg orienterte i dag Stortinget om regjeringens håndtering av koronautbruddet. Siv Jensen sier at smitteverntiltakene ser ut til å bli opplevd som inkonsekvente.

Statsminister Erna Solberg redegjorde for regjeringens koronahåndtering fredag.

Statsminister Erna Solberg redegjorde for regjeringens koronahåndtering fredag.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Erna Solberg ba selv om å komme til Stortinget for å orientere om hva som har skjedd i landet de siste månedene i forbindelse med koronautbruddet, og veien videre.

– Norge har opplevd den alvorligste krisen siden andre verdenskrig. Regjeringen har iverksatt svært inngripende tiltak, som har hatt store konsekvenser for alle deler av samfunnet.

Det var nødvendig med en sosial dugnad for å få ned smittespredningen. Den har vært vellykket, ifølge Solberg.

Det viktigste tiltaket for å få ned smitten har vært å holde avstand til hverandre, og begrense den sosiale kontakten med venner, kolleger og familie.

Ett tog på Vestfoldbanen sist søndag.

UNNGÅ FULLE TOG: Denne situasjonen på Vestfoldbanen gir økt risiko for smittespredning.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Innsatsen har gitt resultater, bare noen hundre er nå smittet, og regjeringen har gått over fra slå-ned-strategi til kontrollstrategi.

– Men fortsatt er det fare for nye utbrudd, både nasjonalt og internasjonalt, advarte hun.

Smitteimport fra utlandet

– Nå utgjør smitteimport fra utlandet kanskje den største risikoen for at smitten skal spre seg og utbrudd blusse opp, sa Solberg.

Ved å gradvis gjenåpning er det lettere å beholde kontrollen, mener regjeringen.

– Når vi valgte å åpne grensen var det derfor naturlig å begynne med våre nordiske naboer, og ha en gradvis tilnærming til videre grenseåpning. Går dette bra, kan vi ta nye skritt senere.

Forvirrende tiltak

Etter orienteringen sa Siv Jensen at reisepolitikken er vanskelig å forstå.

– Tyskere og nordmenn kan reise til Danmark, men tyskere kan ikke reise til Norge.

Siv Jensen

Siv Jensen sier regjeringens smitteverntiltak kan oppfattes som inkonsekvente.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jensen mener også at smitteverntiltakene ser ut til å bli oppfattet som forvirrende og inkonsekvente.

– Jeg tror det kommer etter den store demonstrasjonen i Oslo sentrum i forrige uke, der blant annet en statssekretær deltok.

– Boligmesser fikk beskjed om at de kunne ha åpent, så fikk de beskjed om innstramminger. Regjeringen bør se på smitteverntiltakene på nytt, for nå er det mange som er forvirret.

I sin redegjøring, sa statsministeren at regjeringen bestemte at nedtrappingen av tiltakene skulle skje over tid, sammen og kontrollert.

– Den tilnærmingen gjelder fremdeles.

Målrettede lokale tiltak

Regjeringen legger nå opp til regionale tiltak ved nye smitteutbrudd.

– Hvis det blusser opp smitte i én kommune, kan det iverksettes lokale tiltak i kommunen, sier Solberg.

– Dersom lokal smitte rammer flere kommuner i en region, anbefales det at kommunene samordner beredskapsplaner for å sikre at smitteverntiltakene utgjør samlet respons.

Solberg sier at ved særlig inngripende tiltak, skal disse koordineres nasjonalt.

– Vi vet fortsatt lite om virusutviklingen fremover, og om vi får nye smittebølger. Det avhenger ikke bare av oss selv, men også av utviklingen i andre land, sier statsministeren.

test vaksine covid-19

Det jobbes hardt for å utvikle en vaksine mot covid-19.

Foto: Bing Guan

– Befolkningen er i praksis like lite immun som før. Det anslås at bare rundt én prosent av befolkningen i Norge har vært smittet. Vårt mål er å holde smittespredningen nede frem til en vaksine eller effektiv behandling er på plass.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 04.08.2020
9334
Smittet
12
Innlagt
256
Døde

SISTE NYTT

Siste meldinger