Hopp til innhold

Siv Jensen: – Nav virker ikke etter hensikten

Finansminister Siv Jensen innrømmer at det er for mange som er uføretrygdet, og mener Nav er hovedproblemet.

Finansminister Siv Jensen mener det viktigste regjeringen kan gjøre for å få ned andelen uføretrygdede er å endre NAV.

Valglogo

– Den viktigste jobben vi har, handler om å reformere Nav. Nav virker ikke etter hensikten. Vi må få a'en i Nav tilbake, den som står for arbeid. Nav må ha mye mer fokus på arbeid og mindre fokus på trygd, sier Siv Jensen i NRKs Valgstudio.

I norske kommuner er i gjennomsnitt 9,4 prosent av dem som er i arbeidsfør alder, uføre.

I fire kommuner er andelen så høy at over 20 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år er uføretrygdet: Tranøy i Troms, Bindal og Ballangen i Nordland og Våler i Hedmark.

– Utfordringer

– Det er altfor mange som er uføretrygdet, og det må vi gjøre noe med. Det ene vi gjør, er å gjøre noe med Nav, for det er hovedproblemet, sier Jensen.

– Vi har satt ned et ekspertutvalg som har sett på Nav og foreslått endringer. Nav har også selv erkjent at de har utfordringer, det er en god start. Så må de selv komme i gang med endringene, bli smidigere, mer opptatt av brukerne og levere gode tjenester, men først og fremst sørge for at dem som har muligheten til å jobbe og ønsker det, får muligheten.

Rapporten fra ekspertgruppen viser at Nav bare bruker tre prosent av tiden sin på å finne nye jobber.

Nav: – Forsterker kontakten med arbeidsgiverne

Når kunnskapsdirektør i Nav Yngvar Åsholt hører Siv Jensens kritikk, sier han at Nav skal jobbe med å forsterke kontakten med arbeidsgivere.

– Ekspertutvalget har kommet med mange forslag til ting de mener bør gjøres både internt i Nav og når det gjelder rammebetingelsene våre. Vi kjenner oss godt igjen og er enig i de hovedforslagene som trekkes opp i rapporten. Noen av tiltakene kan vi gjøre noe med selv, og noe må politiske myndigheter gjøre noe med, sier Åsholt.

– Vi skal forsterke kontakten med arbeidsgiverne og jobbe med å frigjøre tid i egen organisasjon for å følge opp arbeidssøkere og hjelpe dem tilbake i arbeid.

  • Også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum gjestet Valgstudio tirsdag for å diskutere den høye uføreandelen. Vedum mener den rødgrønne regjeringen ikke gjorde nok for å løfte frem gründere:
Senterpartiets leder,Trygve Slagsvold Vedum, innrømmer at den forrige regjeringen ikke gjorde nok for gründere i distriktene.

AKTUELT NÅ