Siv Jensen legger frem revidert nasjonalbudsjett

Mer enn én milliard ekstra til kommunene og én milliard for å avhjelpe situasjonen i Syria. Dette sier finansminister Siv Jensen om budsjettet.

Finansminister Siv Jensen (Frp)

Finansminister Siv Jensen (Frp) under fremleggelsen av forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

(Saken oppdateres)

– Fallet i oljeprisen gjør at omstillingen i Norge kan komme raskere enn vi tidligere har trodd.

Slik begynte finansminister Siv Jensen (Frp) fremleggelsen av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Hun malte opp et bilde av en strammere norsk økonomi i årene som kommer.

– Lønnskostnadene i Norge er høyere enn hos våre handelspartnere. Det kan gjøre det krevende å vende seg mot nye markeder. Partene i årets lønnsoppgjør har opptrådt ansvarlig og sett hen til utviklingen. Moderat lønnsvekst og en svakere krone er av stor betydning for konkurranseutsatt næring, sa Jensen.

Finansministeren sa også at det er lyspunkter både innen- og utenlands.

Bekymret for boligprisene

– Det er utfordringer med høyt nivå på boligpriser og husholdningenes gjeld. Selv om veksten i norsk økonomi har avtatt, fortsetter boligprisveksten og husholdningenes gjeld vokser raskere enn inntektene. Det utgjør en fare for den økonomiske stabiliteten. Et fall i boligprisene kan føre til en nedgang etter husholdningenes forbruk, sa Jensen.

Det kan føre til mindre produksjon i norske bedrifter, som igjen kan føre til høyere arbeidsledighet. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at arbeidsledigheten allerede har begynt å øke.

– Men det er ingen krise i norsk økonomi.

Mest til kommunene

Det største tillegget i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, er 1,1 milliarder kroner i ekstra frie inntekter til kommunene.

Dette for å kompensere inntektsbortfall på grunn av skattesvikt.

I en pressemelding sier Kommunesektorens organisasjon (KS) at de er glad for tilleggsbevilgningen, men at regjeringen også må være oppmerksom på at skattesvikten kan forverres ytterligere i 2015.

– Det er viktig å minne om at dette ikke først og fremst handler om penger til kommunene, men om skoler, barnehager, pleie- og omsorgstjenester, barnevern og en rekke andre tjenester innbyggerne er helt avhengig av. Derfor er det viktig og bra at regjeringen kompenserer for tapte inntekter, men like viktig å erkjenne at kommunene fortsatt vil ha en svært krevende jobb med å levere de velferdstjenestene regjering og storting har pålagt dem å levere, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i pressemeldingen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger