Siste dag på Stortinget

I dag forsvinner to av Stortingets avdelinger. Samtidig har landets nest mektigste person sin siste dag på jobb, når stortingsrepresentantene avlutter sitt siste møte før sommerferien.

Stortinget
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Når avtroppende stortingspresident Torbjørn Jagland slår klubben i bordet og hever dagens møte i Stortinget tar både han og stortingsrepresentantene ferie fra jobben i stortinget.

Dette er også siste møte med dagens politiske sammensetning. Nytt stortingsvalget avholdes 14. september, og 1. oktober trer det 154. storting sammen med nye og gamle representanter.

Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap)

Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) vinker til barnetoget 17. mai fra Stortingets balkong.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Trer av fra rikets nest mektigste stilling

Stortingets president regnes som landets formelt nest mektigste stilling etter Kongen. Thorbjørn Jagland ble valgt til stortingspresident i 2005. Han stiller ikke til gjenvalg, dermed er det duket for tronskifte i presidentstolen.

Han har i sin periode som president aktivt tatt del i samfunnsdebatten, men har ikke engasjert seg i den partipolitiske debatten.

Jagland stiller som kandidat til generalsekretær i Europarådet når denne skal velges senere i år, og ønsker derfor ikke å være stortingspresident i neste periode.

Forlater Stortinget

En rekke veteraner har sagt at de ikke stille til gjenvalg i høstens valg og forlater dermed sin plass på Stortinget.

Dette gjelder blant annet Carl I. Hagen fra FrP og Åslaug Haga fra Senterpartiet. Jan Petersen og Inge Lønning fra Høyre. Ap-representantene Olav Akselsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Hill Marta Solberg, Berit Brørby, Sylvia Brustad og Karita Bekkemellem. Samt Øystein Djupedal og Olav Gunnar Ballo fra SV.

LES: Forlater ikke politikken

Per-Kristian Foss (H) er den som har sittet lengst på Stortinget av alle nåværende representanter, dersom man inkluderer årene som statsråd.

Odels- og lagtinget forsvinner

Stortingets oppdeling i Odelstinget og Lagtinget i lovsaker er nå historie. Natt til i dag ble Lagtingets aller siste møte avsluttet.

Frem til i dag har forslag om nye lover blitt behandlet i Stortingets to avdelinger før de kan vedtas. Først må Odelstinget som består av 3/4 av representantene godkjenne eller forkaste et lovforslag. Mens de resterende 1/4 av stortingsrepresentantene i Lagtinget må godkjenne vedtaket som ble gjort i Odelstinget for at det skal bli sendt til Kongen i statsråd for å signeres.

De fleste saker i moderne tid har endt med at Odelstingets beslutning godkjennes, og lovforslaget sendes Kongen i statsråd.

Stortinget vedtok i 2007 grunnlovsendringen som gjør at Lag- og Odelstinget opphører i år.

Ola Borten Moe (Sp)

Ola Borten Moe (Sp)

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Scanpix

Stortingsrepresentant Ole Borten Moe (Sp) holdt i natt et minneord for Lagtinget ettet at tingets siste beslutning ble tatt.

- I dag blir Lagtinget nedlagt. Det er lenge siden det hadde noen meningsfull funksjon. Arven fra Lagtinget derimot – kvalitetskontroll og mindretallsvern – er like viktig nå som tidligere, sa Borten Moe.

- Lagtinget har gitt et mindretall på Stortinget rett og plikt til å kvalitetssikre selve grunnlaget for et fritt og sivilisert samfunn, som med lov skal «byggjast, og ikkje med ulov øydast», la han til.

Et samlet storting overtar

Når Stortinget møtes til høsten skal lovsakene behandles i et samlet Storting, men forslagene må behandles to ganger med minst tre dager mellom de to behandlingene.

Les mer om lovarbeidet på Stortingets nettsider .

Stortinget

Stortinget vedtok i 2007 en grunnlovsendringe som gjør at Lagtinget og Odelstinget opphører i 2009. Samtidig opphører Riksretten å være en politisk domstol.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

SISTE NYTT

Siste meldinger