Hopp til innhold

Malkenes om elevene som følte seg hengt ut av ham: – Jeg vil gjerne hylle dem

Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud videregående skole, fikk Fritt Ord-pris for å sette søkelyset på «manglende ytringskultur» i Oslo-skolen. Nå er han sykmeldt.

Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud videregående skole, får Fritt Ord-pris for å sette søkelyset på "manglende ytringskultur" i Oslo-skolen.

Fritt Ord-prisvinner Simon Malkenes forteller at det er smertefullt å debattere ytringsfrihet i Dagsrevyen i kveld.

– De siste to ukene har jeg sykmeldt meg for å lade batteriene, sier Malkenes i Dagsrevyen i kveld.

Malkenes mottar Fritt Ords Honnør for å bane vei for flere ytringer om politikken i Oslo-skolen.

– Gjennom en aktiv deltakelse i offentligheten de siste årene fremstår han som en av de tydeligste og skarpeste stemmene i debatter om utviklingstrekk i norsk skole, sier Fritt Ords styreleder Grete Brochmann til NTB.

– Jeg er glad, beæret og litt fortumlet over at det er mulig for meg å få en sånn her pris, sier Malkenes i Dagsrevyen mandag.

Beskrev kaotiske skoletimer

Bakgrunnen for prisen er Malkenes' ytring på Dagsnytt Atten i mars, hvor han beskrev en kaotisk skoletime.

I beskrivelsen av skoletimen brukte Malkenes forbokstavene i elevenes navn.

Malkenes mente at skoletimen var typisk for skolen. Han kritiserte samtidig ordningen med fritt skolevalg i Oslo, og mente at ordningen hadde mye av skylden for de kaotiske timene.

Simon Malkenes forteller om en umulig skolehverdag.

Denne beskrivelsen startet hele debatten, som nå har endt med Fritt Ord-pris til Malkenes.

Skolen opprettet sak mot Malkenes

Malkenes-saken blusset opp i april etter at et leserinnlegg ble publisert i Aftenposten, skrevet av elevene til Malkenes. Der skrev elevene at de følte seg «tråkket på i Dagsnytt Atten».

Malkenes ble kalt inn av ledelsen og det ble opprettet personalsak mot lektoren. Rektoren mente at skolen hadde fått en konkret henvendelse om at elever hadde følt seg krenket etter uttalelsen. Granskingen av Malkenes ble etter hvert avsluttet av skolen og Utdanningsetaten.

– Jeg kan forstå at elvene kjente seg igjen i det som ble beskrevet, sånn er det gjerne når man beskriver virkeligheten, sier Malkenes i dag i Dagsrevyen.

– Men jeg vil og gjerne hylle dem, og jeg er veldig stolt over måten de løste det på ved å gå ut i offentligheten selv og bruke sin egen ytringsfrihet til å skrive et leserinnlegg.

Takker for støtten

Malkenes og kollegene hans har flere ganger påpekt at intensjonen med Dagsnytt Atten-ytringen ikke var å krenke elevene.

– Grunnen til at jeg var på Dagsnytt Atten var at jeg var opptatt av at alle elever skal ha det bra på skolen, sier han.

– Jeg har ikke kritisert forholdene ved den skolen, men inntaktsysteme i Oslo-skolen, som er noe helt annet, sier han.

Malkenes takker nå kollegaene sine for støtten.

– Jeg vil gjerne takke kollegaene mine som har skrevet i avisene, og støtter min kritikk av inntakssystemet og de uheldige bieffektene det har, sier han.

21 lærere ved Ulsrud videregående skole signerte et leserinnlegg i Aftenposten kort tid etter Dagsnytt Atten-opptredenen, hvor de forsøkte å snu debatten til å handle om inntakssystemet i Oslo.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger