Siktet dømte i flere overgrepssaker

Tingrettsdommeren som er siktet for overgrep mot en mindreåring jente har selv vært dommer i en rekke saker om overgrep mot barn.

dom

Tingrettsdommeren har vært dommer i flere saker etter loven om seksualforbrytelser.

Foto: NRK

Tingrettsdommeren i 60-årene ble pågrepet mandag ettermiddag og er siktet for å ha forgrepet seg på en mindreårig jente på et lokaltog til Holmlia forrige fredag. Politiet har ikke ønsket å gå ut med konkrete detaljer rundt hendelsesforløpet, men det skal dreie seg om to tilfeller av seksuell handling mot den mindreårige jenta. Politiet sier også at de ikke utelukker at han kan stå bak flere overgrep.

NRK har fått tilgang til flere av sakene der siktede har vært dommer. Gjennomgangen viser at tingrettsdommeren har vært dommer i flere saker etter straffelovens kapittel 19 om seksualforbrytelser.

Dømte overgrep mot barn

Blant disse har mannen vært dommer i flere saker om påstått seksuell omgang med barn under 14 år og/eller seksuelt krenkende eller uanstendig atferd mot barn under 16 år.

Retten finner at (siktede) den angjeldende morgen var i en situasjon hvor han tenkte å forgripe seg (...) på en eller annen tilfeldig jente (...)

Tingrettsdom

I én av dommene ble tiltalte blant annet dømt for å ha bilder og filmer av seksuelle overgrep mot barn. Han ble også dømt for å ha krenket tre barn han etter rettens vurdering hadde tenkt til å forgripe seg mot. I dommen heter det blant annet:

«Det er tatt særlig hensyn til den allmennpreventive siden ved utmålingen (...) av hensyn til barns fred i sin alminnelighet når det gjelder slike verbale henvendelser som her foreligger.»

Likevel, og til tross for at retten mente han faktisk planla å forgripe seg på de tre barna, frikjente de ham for forsøk på overgrep fordi mannen ikke hadde kommet langt nok i forsøket. I dommen heter det blant annet:

«Retten finner at xx (anonymisert, red.anm) den angjeldende morgen var i en situasjon hvor han tenkte å forgripe seg ved å foreta en seksuell handling på en eller annen tilfeldig jente han måtte få med seg til et sted hvor slikt overgrep ville være gjennomførbart. Dette stedet mener retten kan være (...) eller hans leilighet (...).»

Kan føre til gjennomgang av dommer

Dersom det skulle vise seg at dommeren blir dømt for ett eller flere overgrep mot barn, kan det bli aktuelt å gå gjennom lignende saker som dommeren har vært dommer i.

– På helt generelt grunnlag ser jeg ingen grunn til at dommene blir gjennomgått. Det vil blant annet ikke være grunnlag for å gå gjennom alle promilledommene til en promilledømt dommer, sier jussprofessor Asbjørn Strandbakken som har strafferett, straffeprosess og påtalerett som fagfelt ved Universitetet i Bergen.

Under gitte forhold kan det imidlertid likevel være aktuelt med en gjennomgang.

– Dersom det i løpet av etterforskningen utkrystalliserer seg en atferd som tilsier at vedkommende har en annen toleranse i forhold til handlingen som er pådømt enn det som ligger innenfor lovverket, så kan det være naturlig å se på. Ryggmargsrefleksen er likevel at det som regel ikke vil være grunn til dette, sier Strandbakken til NRK.

Stiller seg uforstående til siktelsen

Dommerens forsvarer, Tor Erling Staff, sier at hans klient bestrider at han har foretatt en seksuell handling mot jenta.

– Han stiller seg uforstående til at noe av deres samvær innbefatter en seksuell handling. Men han oppfatter at hun har forstått det annerledes, og beklager det. Men han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen som gjengis av politiet, sier Staff til Aftenposten.no.

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde i Oslo politidistrikt forteller at jentas foreldre anmeldte dommeren i helga etter at den 11 år gamle jenta hadde fortalt hva som skal ha skjedd på toget mellom Nationaltheateret og Holmlia stasjon.

– Det er ikke naturlig for siktede å gå av på Holmlia stasjon. Vi har sikret oss nødvendige beslag, blant annet mannens PC, sier Rohde til Dagbladet.

Med bakgrunn i dette, og overvåkingsbilder fra begge stasjonene, har altså politiet tatt ut siktelse mot dommeren.

Han stiller seg uforstående til at noe av deres samvær innbefatter en seksuell handling.

Tor Erling Staff

Staff mener politiet ikke har grunnlag for å varetektsfengsle hans klient.

– Politiet har siktet ham for seksuell handling. Etter loven den mildeste form for seksuelle overgrep. Han kan ikke forstå at jenta har oppfattet situasjonen som noe seksuelt. Tilfeldigheter vil ha det til at det har blitt en nærhet mellom de to. Jenta skal ha oppfattet den som seksuell. Det er uforstårlig for min klient, sa Staff til Dagbladet i går kveld.

Kontroversielle dommer

Dommeren har tidligere også gjort seg bemerket for sin utradisjonelle stil.

Han har tidligere blant annet redusert straff på betingelse av at den dømte skulle gjennomføre et rehabiliteringsprogram som ikke finnes i Norge. Målet var at den dømte skulle lære å forakte egne handlinger. Her la dommeren ved mange sider fra en bok om psykologien til kriminelle i dommen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger