Hopp til innhold

Voldtektsanklagen i Frp: – Bevis fra overgrepsmottak kan bli sentrale i saken

Kvinnen som hevder hun ble voldtatt av to partikollegaer i Frp etter et partiarrangement natt til 7. august, oppsøkte overgrepsmottaket etter kort tid.

Kari Janne Lid

ETTERFORSKER VOLDTEKTSANKLAGE: Politioverbetjent Kari Janne Lid i Oslo politidistrikt bekrefter at de to mennene er innkalt til avhør og at det kan være aktuelt å innkalle flere vitner som kan belyse saken.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Kvinnen hevder hun ble voldtatt hjemme hos en av de to mannlige partikollegene etter et partiarrangement i regi av Oslo Frp 6. august i år.

Kort tid etter det angivelige overgrepet oppsøkte hun selv voldtektsmottaket for å få hjelp.

– Politiet er kjent med at den fornærmede oppsøkte overgrepsmottaket kort tid etter det anmeldte forholdet. Vi vil avvente resultatene fra den undersøkelsen, sier politioverbetjent i Oslo politidistrikt, Kari Janne Lid til NRK.

Politiet avventer undersøkelsesresultater fra overgrepsmottak etter voldtektsanklagen i Frp.

Avventer resultater fra overgrepsmottak etter voldtektsanklagen i Frp

– Det er altfor tidlig å si noe om funnene, understreker hun, men bekrefter at funnene kan bli sentrale bevis i saken.

Vil kontakte vitner

Det var tirsdag 6. august i år, etter en middag i forbindelse med valgkampoppstart på Frps partikontor i Oslo, at kvinnen skal ha tatt følge med de to mennene hjem.

Overgrepet skal ha skjedd hjemme i leiligheten til en av de to Frp-kollegaene natt til 7. august.

De to mennene er innkalt til avhør hos politiet tidlig i neste uke. Begge to nekter enhver befatning med anklagene om voldtekt.

– Politiet har i dag vært i kontakt med de anmeldte i saken og har avtalt avhør tidlig i neste uke, sier Kari Janne Lid.

Hun understreker at alle de involverte i saken er voksne mennesker.

– Det er ingen helt unge personer involvert i denne saken, sier hun.

– Er det aktuelt å ta kontakt med partiet for å avtale avhør?

John Christian Elden

FORSVARER EN AV DE ANMELDTE MENNENE: Advokat John Christian Elden.

– I utgangspunktet er det ikke aktuelt for politiet å ta kontakt med Frp i denne saken, men hvis det viser seg at der vitner som kan belyse saken vil vi ta kontakt med dem.

Etter det NRK kjenner til vurderer politiet om de skal avhøre personer som var tilstede på festen i forkant av den angivelige voldtekten.

– Regner med en henleggelse

Advokat John Christian Elden forsvarer en av de to mennene som er anklaget for voldtekt. Han forteller at hans klient stiller seg uforstående til anmeldelsen.

– Han har selv bedt om å komme inn til avhør hos politiet slik at han får forklart seg.

Mannen skal avhøres hos politiet tirsdag i neste uke.

Elden vil ikke gå inn på detaljene i hva mannen vil forklare, men sier at han regner med at saken blir henlagt.

– Nå venter vi på påtaleavgjørelse. Han regner med at det blir en henleggelse og at det derfor ikke vil få noen innvirkning på hans politiske fremtid.

Den andre av de anmeldte mennene ønsker ikke å opplyse om han har kontaktet en advokat i saken.

Han viser til sin uttalelse til NRK torsdag om at han stiller seg uforstående til påstandene, og ønsker en oppklaring rundt anklagene så fort som mulig.

Dette har skjedd

En kvinne med et tillitsverv i Fremskrittspartiet har anmeldt to mannlige partifeller for voldtekt, og mener hun ikke har blitt ivaretatt av partiledelsen. Siv Jensen skal ikke være informert om anmeldelsen.

BAKGRUNN: Frp-tillitsvalgt anmelder partifeller for voldtekt.

Voldtekten skal ha skjedd natt til 7. august, etter festen på partikontoret den 6. august.

Den 28. august, etter nøye overveielse, kontaktet kvinnen partikollegaen og daværende stortingsrepresentant Aina Stenersen og varslet om forholdet.

Stenersen sendte henvendelsen videre til organisasjonsutvalget, som er i tråd med Frps rutiner.

Leder av utvalget, Per Arne Olsen, har bekreftet at partiet mottok henvendelsen 29. august, og at de deretter tok kontakt med kvinnen og rådet henne til å anmelde saken.

Ifølge kvinnens bistandsadvokat, Hege Salomon, ventet kvinnen på svar fra Stenersen.

Valgkvelden den 9. september, like etter at Siv Jensen holdt sin tale til partiet på utestedet Ballroom i Oslo, sendte kvinnen en e-post direkte til det hun trodde var Jensen, for å si fra om forholdet.

Heller ikke denne fikk hun svar på.

Ifølge Per Arne Olsen i organisasjonsutvalget, skyldtes det manglende svaret at e-posten ikke gikk direkte til Jensen, men til en felles e-post med Siv Jensens navn, som ble brukt i forbindelse med valgkampen.

Først torsdag kveld denne uken, en måned etter at partiet ble gjort kjent med saken, og to dager etter at saken var anmeldt til politiet, ble Siv Jensen orientert om saken.

– Jeg kjenner veldig lite til sakens innhold, men jeg har vært veldig opptatt av at kvinnen har fått den nødvendige hjelpen hun trenger, og har fått de forsikringene fra vårt organisasjonsutvalg, sa Siv Jensen til NRK fredag morgen.

– Ventet av hensyn til partiet

Hege Salomon

REPRESENTERER KVINNEN: Bistandsadvokat Hege Salomon.

Foto: NRK

Bistandsadvokat Hege Salomon, understreket overfor NRK torsdag at den fornærmede ikke på noen måte har til hensikt å skade Frp ved å anmelde saken midt i regjeringssonderingene.

Ifølge Salomon ventet hun med å anmelde forholdet nettopp fordi hun fryktet det ville skade partiets rykte.

– Det er vanlig at voldtektsofre ikke anmelder en voldtekt med en gang. I denne saken er det snakk om en fornærmet som har sterk lojalitet til partiet, det har også vært en grunn til at hun ikke har ønsket å anmelde saken på et tidligere tidspunkt, sa Salomon torsdag.

For sent med tekniske undersøkelser

Ifølge Lid er de anmeldte mennene innstilt på å samarbeide med politiet.

– De var gjennom oppslagene i går, kjent med at det forelå en anmeldelse. De samarbeider i den forstand at vi har avtalt avhør tidlig i neste uke, sier Lid.

– I den videre etterforskningen vil vi nå se på om det er vitner som bør avhøres. Vi har vurdert det dit hen at vi, ettersom den anmeldte hendelsen har skjedd for ganske lang tid tilbake, ikke finner det hensiktsmessig å foreta kriminaltekniske undersøkelser nå, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger