Hopp til innhold

Sikkerhet på akkord

Flest mulig gjennom slusene på kortest mulig tid med færrest mulig vektere på jobb. Velkommen til sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Jo Kobro

Informasjonssjef Jo Kobro på Oslo lufthavn Gardermoen er strålende fornøyd med akkordbetaling på sikkerhetskontrollen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

På alle de største flyplassene i Norge har Avinor kontraktsfestet hvor mange vektere som til enhver tid skal stå i sikkerhetskontrollen for å ivareta sikkerheten. Bortsett fra på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL).

Der betaler flyplassen selskapet som har ansvaret for sikkerhetskontrollen etter hvor mange passasjerer de klarer å sluse gjennom kontrollen.

Hvor mange vektere som er nødvendig for å ivareta sikkerheten legger ikke OSL seg opp i.

– I motsetning til før da innkjøper bestemte hvor mye vakt og sikkerhet man trengte, har man gått over til at leverandøren får betalt for antall passasjerer som passerer sikkerhetskontrollen, sier direktør Stein Johnsen i HSH Service.

Ifølge Johnsen har man da overlatt risikoen til leverandøren på hvor mange som til enhver tid passerer sikkerhetskontrollen på Gardermoen.

Også vekternes fagforening er skeptiske.

Geir Gamborg-Nielsen

Geir Gamborg-Nielsen Norsk Arbeidsmandsforbund mener s vekternes arbeidsforhold kan skape sikekrhetsproblemer ved flyplassen.

– Det er et press på vekterne på de fleste områder når det gjelder arbeidsforhold. Ugunstige turnuser og mye overtid er hverdagen for de ansatte, forteller Geir Gamborg-Nielsen, distriktsekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avd Oslo og Akershus.

Han er frykter at arbeidspresset kan gå utover sikkerheten til passasjerene.

– Når man setter fokus på pris er det helt sikkert at noe blir lidende og det er sikkerheten, mener Gamborg-Nielsen .

Ikke vurdert risiko

I en rapport om forholdene i sikkerhetskontrollen på Gardermoen som Fafo la frem tidligere i år, står det blant annet:

«På spørsmål om hvordan antall hoder på jobb i sikkerhetstjenester påvirker sikkerheten på flyplassen, svarte representanter på innkjøpssiden (OSL, red.anm) at det ikke er foretatt noen sikkerhetsmessig vurdering av hvor mange vektere leverandøren må ha ansatt for å få bemanningen til å gå rundt.»

– Vi føler at sikkerhetsleverandørene er de som har oversikt over hva som skal til av personer for å ivareta denne oppgaven. Så langt har dette vært en positiv erfaring. Vi setter kvalitetsmål på tjenesten og dersom disse målene nås, utbetaler vi bonus. Blir de ikke nådd, så har vi sanksjoner på det også, sier informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

Bonus for gjennomstrømming

Ett av kriteriene for å få bonus er at ventetiden i sikkerhetskontrollen skal være fem minutter i 95 prosent av tiden, og opp til 15 minutter i fem prosent av tiden.

Brudd på disse reglene fører på den annen side til bøter fra flyplassen mot sikkerhetsselskapet.

Kontrakten er altså utformet slik at vaktselskapets inntjening øker jo flere og fortere de klarer å sluse gjennom kontrollen.

Samtidig premieres vaktselskapet gjennom fastprisordningen for å ha færrest mulig vektere på jobb til enhver tid ettersom lønn til vektere er en av de store kostnadene for selskapet.

– Leverandøren har risikoen for at bemanningen er riktig til enhver tid, og de får heller ikke betalt dersom bemanningen er for stor på ett eller annet tidspunkt. Det stiller store krav til fleksibilitet, sier Johnsen.

Tillitsvalgt: – Hele lokalsamfunnet kjenner jo sikkerhetsopplegget

Det kravet er det de ansatte i sikkerhetsselskapet som må oppfylle. Rapporten slår fast at dette fører til mer bruk av deltid og uheldige turnuser, noe som igjen fører til at flere slutter i arbeidet.

– Disse kontraktene er skviset. Skal man tjene penger må man være fleksibel i bemanningen. Her har kontrakten medført mer deltid, uønskede turnuser og overtid. Da mister du erfaringskompetanse som igjen kan få betydning for kvaliteten på tjenesten, sier Johnsen.

En tillitsvalgt som er intervjuet i rapporten sier blant at «halve lokalsamfunnet rundt flyplassen vet jo sikkerhetsrutinen her».

Men heller ikke den høye turnoveren er noe OSL har vurdert i forhold til å ivareta sikkerheten på flyplassen.

I rapporten heter det blant annet:

«Det var (…) ingen refleksjon på hvordan høy turnover påvirket sikkerhetssituasjonen fra innkjøpers side.»

– Stor utskifting av personell betyr at mange får tilgang til informasjon de ikke nødvendigvis burde ha. Det kan svekke sikkerheten, mener fagforeningsmannen Geir Gamborg-Nielsen.

– Dette kjenner jeg meg ikke igjen i, forteller Rolf Gunnar Reisænen i vaktselskapet G4S.

Han mener at sikkerheten aldri har vært bedre ved flyplassen.

– Overlater risiko til leverandør

Direktør Stein Johnsen i HSH Service sier OSL toer sine hender.

– Man går ut etter å presse pris som sterk innkjøper. Leverandørene presser så hardt at det går utover de ansatte. Samtidig overlater man risikoen i kontraktsperioden til leverandøren. Da slipper oppdragsgiver å tenke mer på det.

Jo Kobro holder imidlertid på at OSL er fornøyd med avtalen og måten sikkerhetsselskapet har skjøttet sine oppgaver så langt. Sikkerhetsselskapet sier også til NRK at de er tilfreds med avtalen med OSL.

– Jeg tenker at sikkerhetsleverandøren er den beste til å vurdere dette selv. Jeg synes det er riktig å overlate dette til dem. Når det gjelder kvalitet så har vi regelmessige kontroller slik at vi til enhver tid kjenner nivået på sikkerhetskontrollen. Vi måles også av Luftfartstilsynet på at kvaliteten er der slik at vi til enhver tid føler oss trygg på at den er god, sier Kobro.

– Hvem har det endelige ansvaret for sikkerheten på Oslo Lufthavn Gardermoen?

– Det er OSL.

AKTUELT NÅ