Sier ja til politi-hijab

Politidirektoratet vil endre det 14 år gamle uniformsreglementet for å tillate hijab i politiet.

Video nsps_upload_2009_2_4_19_27_5_34.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se video: Slutt på forbudet mot hijab i politiet.

Avgjørelsen kommer etter at en 23 år gammel kvinne, opprinnelig fra Algerie, skrev et brev til direktoratet hvor hun uttrykte ønske om å bære hijab under utdanning og i polititjenesten.

Brevet er nå gjort kjent etter at Aftenbladet la inn en klage over et vedtak som unntok innstillingen fra offentligheten.

Ville bruke hijab

En 23 år gammel kvinne fra Algerie, bosatt i Sandnes, spurte i september i fjor direktoratet om lov til å bruke hijab under utdanning og senere som del av politiuniformen.

Les: Vil bruke hijab til politiuniform

Les også: Vil ikke ha hijab i politiet

Ønsker å rekruttere bredt

Ingelin Killengreen

Politidirektør Ingelin Killengreen.

Foto: Elfinn Haug / NRK

Politidirektør Ingelin Killengreen har nå gitt positiv tilbakemelding til 23-åringen gjennom et brev der hun begrunner innstillingen med blant annet et ønske om å rekruttere bredt og sikre god representasjon i politiet, uavhengig av livssyn og etnisitet.

- Kvinnen i Sandnes har reist saken og aktualisert den, og det har gjort at vi har vært nødt til å ta et standpunkt som vi kanskje ellers hadde ventet noe lenger med å ta, sier Killengreen til NRK.

Killengreen skriver i brevet at «det vil være nødvendig å foreta en endring i uniformsreglementet for politiet. Som kjent er uniformsreglementet fastsatt ved Kgl. resolusjon av 5. august 1995.»

- Avhengig av tillit

Etter innhenting av informasjon fra andre offentlige etater og utenlandske politikorps har direktoratet konkludert med at hijab bør kunne bæres som en del av uniformen.

I brevet skriver Killengreen:

«Ifølge SSB's befolkningsprognose ventes innvandrerbefolkningen i vårt land å øke fra 460.000 i 2008 til 491.000 i 2020. Innenfor innvandrergruppen finnes det et stort antall, spesielt kvinner, som bærer religiøst begrunnede hodeplagg.

Ved å nekte disse å bruke sine hodeplagg som en del av uniformen, vil man i realiteten ha forhindret at nettopp disse grupperingene kan gjøre tjeneste i politiet.

...

Politiet er avhengig av tillit for å kunne skape trygghet og forebygge og bekjempe kriminalitet. Det er derfor viktig at alle lag av befolkningen kan føle en likeverdighet i sin relasjon til politiet.»

- Overrasket og skuffet

Arne Johannessen (tv) sammen med Knut Storbereget

Leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er skuffet over avgjørelsen.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Jeg er faktisk litt overrasket over at de har kommet fram til denne konklusjonen. Jeg er også litt skuffet over at de ikke er mer opptatt av noen grunnleggende viktige prinsipp som ligger i det at vi har ett politi som skal symbolisere nøytralitet når en går i uniform, sier leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen til NRK.

Han sier forbundet er svært opptatt av rekruttering fra alle etniske miljø og trosretninger, og skulle gjerne hatt enda flere inn i politiet.

- Vi tror imidlertid ikke dette er veien å gå for å rekruttere fra innvandrermiljø. Vi har faktisk tilbakemeldinger fra våre medlemmer, som er politifolk med annen etnisitet og også fra muslimske miljø, som har advart mot denne utviklingen, og gitt oss støtte for vår skepsis, sier Johannessen.

Johannessen sier at forbundet kun kan ta til etteretning at Justisdepartementet og Politidirektoratet mener det de mener, men understreker at avgjørelsen vekker skuffelse.

- Jeg ser en rekke praktiske utfordringer med dette, men det vi reagerer mest på er i forhold til det prinsipielle her.

- Vanskelig sak

- Dette har vært en vanskelig sak, fordi vi har en lang tradisjon med at politiuniformen skal være nøytral. Samtidig har vi en like lang tradisjon for at politiet skal være et speilbilde av befolkningen. Vi har dermed lagt vekt på at den norske befolkningen i dag har et adskillig større mangfold enn tidligere, sier Killengreen til NRK.

Killengreen sier til NRK at avgjørelsen kommer til dels som et resultat fra den siste innbyggerundersøkelsen som viser at unge med ikke-vestlig bakgrunn har lav tillit til politiet.

- I tillegg har vi i denne gruppen en overrepresentasjon av kriminalitet. Det er dermed uhyre viktig for oss å komme i kontakt med denne typen mennesker og få dem inn i politiet.

Hun mener at de vil ha med seg en kulturforståelse og en bakgrunn som er viktig for politiet.

- Det gjelder selvfølgelig ikke bare de med hijab, men det gjelder i det hele tatt alle lag av befolkningen som politiet har et stort behov for å ha et godt forhold til og kunne arbeide aktivt med.

Politikvinner med hijab

Allerede i 2001 fikk politikvinner i Storbritannia anledning til å bruke hijab.

Foto: METROPOLITAN POLICE / AFP

- Tegn på aksept

I Norge tillater både Tollvesenet og Forsvaret, av uniformerte etater, religiøse hodeplagg til uniformen.

I Storbritannia har hodeplagget lenge vært lov i denne sammengengen, og britisk politi begrunner avgjørelsen med at det er et tegn på ytterlig aksept av Storbritannia som et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.

Sverige godtok religiøse hodeplagg i 2006, og begrunnet avgjørelsen med et ønske om en bredere rekruttering til politiet.

Ja fra Justisdepartementet

Justisdepartementet varsler at de tar innstillingen fra Politidirektoratet til følge.

«Etter å ha mottatt Politidirektoratets vurdering, er det besluttet at Politiets uniformsreglement skal endres slik at det gis anledning til bruk av religiøst hodeplagg sammen med politiuniformen. Endringen vil bli gjennomført i nær kontakt med Politidirektoratet og berørte departementer.», skriver kommunikasjonsdirektør Gunnar Johansen i Justisdepartementet i en e-post til Stavanger Aftenblad.

Les også: Nektet hijab på jobb

Se video: Politiet vil ikke ha hijab

Killengreen sier til NRK at det vil jobbes for å få satt avgjørelsen ut i praksis så raskt som mulig, både på Politihøyskolen og i politiet.

SISTE NYTT

Siste meldinger