Hopp til innhold

«Mari»: – Tror ikke på at det er mindre prostitusjon

Det viktigste i diskusjonen om prostitusjon er å finne ut hvordan man kan hjelpe prostituerte, ikke sexkjøpsloven, mener «Mari». Hun har flere års prostitusjonserfaring og er skuffet over dagens evaluering.

«Mari» er skuffet over evalueringen av sexkjøpsloven

SKUFFET: «Mari» håper man snart kan slutte å diskutere sexkjøpsloven og heller fokusere på å hjelpe de prostituerte.

I dag ble Vista Analyses evaluering av sexkjøpsloven lagt frem. I rapporten konkluderer utvalget med at sexkjøpsloven har ført til 20–25 prosent mindre prostitusjon enn før loven var på plass.

Funnene overrasker «Mari», som gjennom flere år har arbeidet kortere eller lengre perioder som prostituert på gata i Oslo.

– Det at det er blitt mindre prostitusjon det tror jeg ikke på. Mitt inntrykk er at flere arbeider på innemarkedet enn før, og det er ikke lett å anslå hvor stort det markedet er. For meg er ikke denne evalueringen god nok, sier hun til NRK.

– Farligere å jobbe på gata

NRK snakket med «Mari» også før evalueringen ble lagt frem. Da var hun skeptisk til om rapporten ville føre til at situasjonen for de prostituerte ble bedre. Det har ikke endret seg etter at innholdet i rapporten ble kjent.

Blant annet står det i evalueringen at det ikke er grunnlag for å si at det er blitt mer vold mot prostituerte etter at loven kom på plass, men det er ikke «Mari» enig i.

– Jeg tror det er mer vold. De jeg kjenner som er på gata forteller at de opplever mer vold. Kundene er ikke blitt farligere, men før hadde man bedre tid og man kunne prate med dem før man hoppet i bilen. Nå tør de ikke stoppe lenge, fordi de er redde for politiet. Da øker risikoen for at kunden er farlig, sier hun.

Rapporten fra Vista Analyse skal brukes som grunnlag for en stortingsmelding om loven. Deretter blir det opp til Stortinget å bestemme om sexkjøpsloven skal fjernes. «Mari» mener politikerne forsøker å finne enkle svar på kompliserte spørsmål.

– Det er ikke så interessant om vi har en lov eller ikke. Det interessante er hva politikerne har tenkt til å gjøre for å hjelpe kvinner som vil ut av prostitusjonen. Vi har ikke fått noen flere tilbud etter at loven kom, sier hun og legger til at det ikke er mulig å tro at man skal få slutt på sexkjøp fullstendig.

Ber politikerne snakke med prostituerte

– Uavhengig av om det finnes en lov eller ikke så kommer menn til å kjøpe sex. Det er naivt å tro noe annet. Da handler det om å finne hjelpetiltak for dem som vil slutte med prostitusjon. Og det finnes ikke enkle svar på hva som hjelper, sier «Mari».

Hun har en oppfordring til politikerne på Stortinget.

– Snakk med de prostituerte. Hør på det vi har å si om hva som kan hjelpe. Ikke se på oss som en gruppe, som det finnes en enkel løsning for, sier hun.

Sexkjøpsloven

FIKK EVALUERING: Vidar Brein-Karlsen i Justisdepartmenetet fikk i dag presentert konklusjonene i evalueringen av sexkjøpsloven.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Skuffet over evalueringen

«Mari» er ikke den eneste som er skeptisk til dagens evalueringsrapport. Sexarbeider Hege Grostad har tidligere fortalt om sine erfaringer på innemarkedet og var til stede da rapporten ble lagt frem. Hun mener rapporten sier for lite om hvordan det oppleves å være sexarbeider

– Jeg mener mandatet til evalueringen har vært for snevert. Jeg har ikke fått lest hele rapporten, men på fremleggelsen presenteres det veldig mange tall, men det snakkes lite om hvordan sexarbeidere har det, sier Hege Grostad og legger til:

Hege Grostad

SKUFFET: Sexarbeider Hege Grostad mener evalueringen har gitt svar på feil spørsmål.

Foto: Privat

– Det føles som om vi får fått svar på feil spørsmål. Evalueringen er basert på feil premisser.

– Burde latt sexarbeidere evaluere

Grostad mener politikerne har mye å lære av New Zealand og måten de gikk frem på da de skulle evaluere sitt prostitusjonsregelverk.

– De har en avkriminaliseringspolitikk og når loven skulle evalueres ble det satt som krav at evalueringen skulle ta minst 3–5 år, samtidig som en rekke aktører som på ulike måter jobber med prostitusjonsfeltet skulle evaluere loven sammen. Det var sexarbeidere selv i tillegg til folk innenfor juss og helse, sier Grostad.

Hun kommer nå med en oppfordring til politikerne som skal fortsette å arbeide med lovgivning på prostitusjonsfeltet.

– De bør utforme en komité og se på hvordan de kan gjøre situasjonen for sexarbeiderne bedre. Det å avkriminalisere virker skadereduserende. Det er et voldsomt fokus på å bekjempe prostitusjon, men det finnes ikke forskning på at sexarbeid er skadelig. Sexarbeid er lovlig og skattepliktig arbeid på linje med annet arbeid, sier Grostad.

Skal se på hjelpetiltak

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justisdepartementet sier regjeringen nå skal gå gjennom rapporten og se på funnen, før de legger frem en stortingsmelding. Hjelpetiltak for prostituerte skal være en del av denne stortingsmeldingen.

– Sosialpolitiske tiltak er en viktig del av dette. Vi vil finne ut hva slags tiltak som treffer, så vi skal gå gjennom rapporten og se hva den sier, i tillegg til at vi skal se om vi trenger å få belyst flere sider av saken, sier Brein-Karlsen.

Synlig gateprostitusjon i Stavanger

HAR MINSKET: Ifølge Vista Analyse har det vært en klar nedgang i prostitusjonen i Norge etter at sexkjøpsloven ble innført.

Foto: NRK

Statssekretæren mener blant annet spørsmålet om vold i prostitusjonen er viktig å få belyst grundig.

– Vi ble advart når lovforbudet kom at det kunne bli mer vold mot kvinner i prostitusjon. Rapporten sier noe om dette, men jeg fikk inntrykk av at de var usikre på dette punktet. Vi skal gå gjennom rapporten før vi legger frem stortingsmeldingen og se om vi har fått belyst det vi trenger, og bygge et helhetlig bilde av situasjonen, sier han.

AKTUELT NÅ