Hopp til innhold

Sexarbeider tapte parole-kampen

Hege Grostad ville gå under parolen «My body, my business» i årets 8. mars-tog i Oslo i protest mot sexkjøpsloven, men ble nedstemt i kveldens avstemning. Forslaget skapte stor strid i forkant av møtet.

I Oslo er det strid om parolene til årets 8. mars tog. Prostituerte Hege Grostad vil gå under parolen "My body, my business" i protest mot sexkjøpsloven. Det har utløst strid.

Hege Grostad selger sex frivillig. Nå vil hun at kampen for å avkriminalisere sexkjøp skal løftes frem på kvinnedagen. Det har skapt strid.

– For meg handler det om retten til å bestemme over sin egen kropp og retten til å velge yrke helt fritt som kvinne. Jeg synes absolutt det er en kvinnesak å sørge for at kvinner som jobber som sexarbeidere i Norge, får rettigheter og trygge arbeidsforhold, sa Hege Grostad til NRK i forkant av kveldens parolemøte og avstemning.

Hun har selv valgt å selge sex og betegner det som en fin jobb. Hun ville at kampen for å avkriminalisere sexkjøp og oppheve hallikparagrafen skulle løftes frem på den internasjonale kvinnedagen.

Derfor sendte hun sendt inn sitt forslag til parole i årets 8. mars-tog: «My body, my business».

Arbeidsutvalget til 8. mars-komiteen i Oslo foreslo derimot i sin innstilling følgende som én av årets hovedparoler: «Forsvar sexkjøpsloven - flere og bedre hjelpetiltak».

Fikk støtte av Unge Høyre og Unge Venstre

Dermed ble det kamp om parolene.

Regelverket sier at man ikke får lov til å gå med egne paroler i 8. mars-toget som går på tvers av budskapet i en av hovedparolene. Grostad ville dermed ikke få anledning til å bære sin «My body, my business» dersom arbeidsutvalgets innstilling ble vedtatt.

Det ble stor debatt og høy temperatur på kveldens møte.

For første gang måtte man stemme over arbeidsutvalgets innstilling i sin helhet i stedet for å stemme for hver enkelt parole.

Både Unge Høyre og Unge Venstre ville støtte Grostads paroleforslag, men fikk altså ikke anledning til å stemme for denne enkeltparolen. Avstemningen endre med et knapt flertall for hele arbeidsutvalgets innstilling.

«Enormt lettet» arbeidsutvalg - men Grostad kommer likevel

Dermed blir «Forsvar sexkjøpsloven - flere og bedre hjelpetiltak» en av hovedparolene i årets 8. mars-tog i Oslo, i motsetning til Grostads forslag.

– Vi kjenner en enorm lettelse nå, sier Daisy Elizabeth Sjursø, medlem av arbeidsutvalget, til NRK etter avstemningen.

Grostad gir seg imidlertid ikke og vil til tross for regelverket gå i 8. mars-toget med parolen sin likevel.

– Jeg kommer til å gå i toget med parolen «My body, my business», og vi oppfordrer alle som vil, til å komme og gå bak oss med røde paraplyer, som er det internasjonale symbolet for rettigheter for sexarbeidere, sier Grostad.

– Er ikke det udemokratisk når du ikke fikk flertall her?

– Jeg vet at det er veldig mange i Norge som støtter rettighetene til sexarbeidere, og som ønsker at kvinner i erotikkbransjen skal ha rettigheter som andre arbeidere. Derfor skal vi selvfølgelig gå i tog likevel, for toget skal være for alle kvinner, ikke bare noen, sier Grostad.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Det er stor lettelse i 8. marskomiteens arbeidsutvalg etter at det ikke ble avstemning om Hege Grøstads paroleforslag.

Medlemmer av 8. marskomiteens arbeidsutvalg sier de er enormt lettet etter at flertallet stemte for noe annet enn sexarbeider Hege Grostads paroleforslag.

– Kvinner i erotikkbransjen skyves ut

– Jeg vil gå i toget fordi jeg mener det er viktig å vise at det finnes flere som jobber for kvinnesak enn den tradisjonelle radikalfeministiske kvinnebevegelsen mange er vant til å tenke på når man hører om 8. mars, begrunnet Grostad forslaget med.

– 8. mars bør være en dag for alle kvinner, ikke bare for noen. Det er veldig trist hvis kvinnedagen fortsetter å være en dag hvor kvinner i erotikkbransjen skyves ut og holdes utenfor. Da er det ikke en kvinnekamp lenger. «My body, my business» handler om at alle kvinner skal inkluderes, la hun til.

Den tolkningen var slett ikke alle enig i. Etter at Grostad offentliggjorde sitt forslag, ble det stor diskusjon på Facebook-sidene til 8. mars-arrangementet.

Paroleforslaget vakte så sterke reaksjoner og skapte så stor debatt at komiteens arbeidsutvalg så seg nødt til å stenge siden fordi de ikke hadde kapasitet til å moderere diskusjonen.

Noen støttet Grostads parole, andre var mot.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hege Grostads forslag til 8. mars-parole

Hege Grostad la ut dette forslaget på siden for parolemøtet som skal holdes i Oslo. Forslaget skapte så stor debatt at diskusjonen måtte stenges.

Foto: Pernille Solås / NRK

Sterke reaksjoner

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at jeg ikke skal gå under en parole som handler om å lovliggjøre salg og kjøp av kvinnekroppen, sier Madeleine Schultz, organisasjonssekretær i Kvinnefronten.

Også i arbeidsutvalget til 8. marskomiteen møtte paroleforslaget stor motstand.

– Jeg blir oppgitt og trist, for hvilke kamper er det vi skal kjempe på 8. mars? Er det tre personers rett til å selge sex, eller er det millioner av menneskers rett til å slippe å gjøre det? Skal kvinnekroppen være en vare man kan selge?, sa Seher Aydar, leder for Rød Ungdom og medlem av arbeidsutvalget.

Seher Aydar

Seher Aydar mener Grostads paroleforslag er usolidarisk overfor alle dem som tvinges til prostitusjon.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Hun mente Grostad ikke er representativ for de aller fleste prostituerte.

– Problemet med den parolen er jo at den overser alle de menneskene som er offer for menneskehandel. Det er mye viktigere å vise solidaritet med de kvinnene, sa Aydar til NRK.

– Sikkert noen som mobiliserer

Hege Grostad sukket.

– Jeg har aldri sagt at jeg er noe talerør for dem som selger sex. Jeg tenker at retten til å bestemme over sin egen kropp ikke fører til mer menneskehandel, men at det er menneskehandlerne som fører til mer menneskehandel, sa hun.

Det var onsdag kveld hovedparolene til årets 8. mars-tog i Oslo ble avgjort apå et parolemøte. Valget sto mellom 76 innsendte forslag, deriblant Grostads.

Se hele oversikten fra arbeidsutvalget over paroleforslagene som er sendt inn til 8. mars-komiteen i Oslo.

På grunn av plassmangel var møtet kun åpent for dem med stemmerett, som ifølge 8. marskomiteen i Oslo er «de som ikke definerer seg som menn».

Flertallet avgjør hvilke hovedparoler som blir å se i Oslo-toget. Grostad sa på forhånd at hun visste om noen som vil komme til å støtte hennes paroleforslag, men våget ikke å spå utfallet av avstemningen.

– Vi regner ikke med at det er den parolen som får størst oppslutning, men det er sikkert noen som mobiliserer, ble det sagt rundt bordet på møtet til 8.mars-komiteens arbeidsutvalg i forkant av onsdagens møte.

Kan det ikke være feminisme å gjøre det man vil med egen kropp?

– Nei. Feminisme handler om å jobbe for rettighetene til alle kvinner i verden, ikke bare for deg selv, sa Daisy Elizabeth Sjursø, representant for landsstyret i Kvinnefronten og medlem av 8. mars-komiteens arbeidsutvalg.

– Grove anklager

Grostad stiller seg uforstående til at hun kan bli oppfattet som usolidarisk dersom hun i 8. mars-toget vil kjempe for at kjøp av sex skal bli lovlig, med tanke på alle dem som er tvunget ut i prostitusjon.

– Kritikken er usaklig, og den ignorerer forskning på feltet. Jeg synes det er ganske grovt å anklage kvinner som er frivillig i prostitusjon, for å være skyldige i at andre kvinner tvinges ut i prostitusjon, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger