Hopp til innhold

Setter av 15 milliarder til grønn omstilling

Regjeringen setter av til sammen 15 milliarder kroner til grønn omstilling i næringslivet gjennom statlige støtteordninger.

Arbeiderpartiets landsstyremøte

VEIKART: Pakken på 15 milliarder kalles et veikart for den grønne omstillingen i næringslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la frem pakken på en pressekonferanse torsdag morgen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap kommer med nyheten under en pressekonferanse torsdag morgen.

Pakken på 15 milliarder kroner skal bidra til den grønne omstillingen gjennom egenkapital, garantier, lån og tilskudd. ​

Dette er en historisk satsing. Vi må både skape og dele. I Norge har vi et næringsliv i verdensklasse. Det er viktig når vi nå skal gjennom den største omstillingen i historien. Tempoet må opp, og denne regjeringen er opptatt av å spille næringslivet gode. Det er et fellesskapsansvar å legge til rette for det grønne skiftet, sier statsminister Støre.

Pakken, som de kaller «veikart 2.0», ser sånn ut:

  • 3 mrd. i ny kapitaltilførsel til Nysnø (1,85 mrd.), Siva (1 mrd.) og Investinor (150 mill.)
  • 10 mrd. i økt garantiramme under Eksfin
  • 1 mrd. i økt låneramme under Innovasjon Norge
  • 1 mrd. kroner over fem år i tilskudd til teknologiutvikling innenfor batteriprosjekter av felleseuropeisk interesse (Innovasjon Norge).

– Satser tungt

– Poenget med denne satsingen har ikke vært å si «her har vi svaret, så da lener vi oss tilbake». Vi ønsker å presentere fortsettelsen slik vi gjør i dag, sier Støre.

Pakken er et resultat av et godt samarbeid med næringslivet og miljøorganisasjoner, sier næringsminister Vestre.

Vi øker nå innsatsen med 15 milliarder kroner for å avlaste risiko og bidra til utvikling av banebrytende teknologi som Norge og verden trenger. Dette er aktiv næringspolitikk i praksis, sier Vestre.

Vestre

Næringsminister Jan Christian Vestre legger fram «veikart 2.0», en pakke på 15 milliarder til grønn omstilling i næringslivet.

Foto: NRK

Han sier industriene som får penger bidrar inn i den grønne omstillingen.

Vi satser tungt på tiltak som vi vet fungerer, noe som også har vært et viktig innspill fra næringslivet, sier Vestre.

Vil samarbeide med Europa og USA

Næringsministeren sier de vil samarbeide tettere med partnere i Europa og USA.

– Gjennom at vi stiller opp med mer statlige lån og garantier til de beste prosjektene vil vi bidra til raskere teknologiutvikling og til at flere private investeringer skjer i Norge, sier Vestre.

– Verden trenger at Norge lykkes.

Støre trekker frem at USA nå satser tungt på klima og miljø og å videre utvikle egen industri.

– Vi er kanskje et lite land, men vi er en stor industrinasjon allerede. Og det skal vi fortsette å være ved å satse på de beste, sier Vestre.

Industritopp: – Ikke nok

Gjødsel- og kjemikalieselskapet Yara tror ikke tiltakene presentert i regjeringens nye «grønne industriløft» svarer på de utfordringene norsk industri står overfor

– Det er bra regjeringen har et stort engasjement for et grønt industriløft, men tiltakene som presenteres er ikke nok. Hverken for å nå regjeringens mål om utslippskutt eller eksportvekst fra prosessindustrien i 2030, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.

lhJVJkMDtj8

Svein Tore Holsether tror ikke regjeringens grønne industriløft strekker til.

Foto: NTB

Han etterlyser heller billigere strøm og bedre rammebetingelser.

– Skal vi lykkes med å omstille industri og næringsliv trenger vi både mer og rimelig kraft og effektive og forutsigbare rammebetingelser. Vi har de teknologiske løsningene, men de er for dyre å ta i bruk. Vi trenger målrettede tiltak som lar oss kutte utslipp i stor skala, sier Holsether.

– Vi kan satse større

Ole Dolmseth, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, sier 15 milliarder er bedre enn ingenting, men:

Bra, men ikke godt nok. 15 milliarder er bedre enn ingenting, men i dette tempoet havner Norge på etterslep i det grønne skiftet. Vi har muligheten til å satse større, det står bare på politisk vilje, sier Dolmseth til NRK.

Sentralstyremedlem Ole Dolmseth i Natur og Ungdom.

Ole Dolmseth i Natur og Ungdom er ikke umiddelbart overbevist over den nye milliardpakka fra regjeringen.

Foto: Natur og Ungdom

SVs Torgeir Knag Fylkesnes er på sin side fornøyd.

– Dette er godt jobbet av Jan Christian Vestre og Arbeiderpartiet. SV sa i vinter at vi må ha et svar på USA og EUs kraftige satsing på grønn industri, og fikk gjennomslag for det i budsjettforhandlingene i vår. Dette er en god oppfølging av den enigheten, sier Fylkesnes til NRK.

NHO: Store oppgaver

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, mener suksesskriteriet for pakken vil være om det fører til mer aktivitet i næringene.

Det er positive signaler fra regjeringen om blant annet å øke låneramme og stille garantier til disposisjon for norsk næringsliv. Vi står overfor store oppgaver hvor vi både skal kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser, og bedriftene er sentrale om vi skal få til dette, sier Hauglie, og legger til:

Detaljene i pakken og hvordan dette vi slå ut, må vi gå grundigere inn i, men dette er verktøy vi har etterspurt og vi har tro på at dette vil kunne bidra positivt.

5 mrd. til garantiordning

For ei uke siden sa regjeringen at de vil gi 5 milliarder til en ny garantiordning som skal redusere risikoen for private aktører som ønsker å bygge ut vind-, vann- og solkraft i utviklingsland.

I juni la næringsminister Vestre fram en tiltakspakke for batterinæringen. Han sa da de ville bevilge 1 milliard kroner til de beste batteriprosjektene de neste fem årene.

Batteriselskapene selv var ikke helt fornøyde, og Venstre kalte det «puslete».

AKTUELT NÅ