Senterpartiet håper forgjeves på KrFs hjelp

Senterpartiet ber KrF bruke både hjerte, hjerne og strømninger i egen velgergruppe og hjelpe dem å skrote Stortingets vedtatte regionreform. – Glem det, sier KrF.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jan Tore Sanner (H)

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er lite imponert over regionreformen kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har loset gjennom Stortinget.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

«Stortinget behandlet 8. juni regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo.»

Slik står behandlingen av regionreformen beskrevet på regjeringens hjemmesider. Får Senterpartiet det som de vil, går både reformen og teksten over rett i søppelkassa.

– Man laget en regionreform som var resultat av et kompromiss og som ingen partier var begeistret for. Ingen valgte å forsvare det i valgkampen, for alle ser at det er en dårlig løsning, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han mener den nye sammensetningen på Stortinget etter valget gjør at et flertall mot reformen er godt innenfor rekkevidde.

Nøkkelen heter KrF.

– Dysfunksjonelle kjemperegioner

Knut Arild Hareide taler til valgvaken

Knut Arild Hareide (KrF) er ikke fornøyd med regionreformen, men vill ikke sikre Sp flertall mot regjeringen om å skrote den.

Foto: NRK

Reformen ble vedtatt i sommer med knapt flertall. KrF, Venstre, Høyre og Frp sikret flertall etter harde dragkamper seg imellom. I valgkampen innrømmet KrF-leder Knut Arild Hareide at reformen ikke ble som han hadde forventet.

– Jeg tenker at regionreformen er et steg på veien. Den strukturen regionreformen har nå, vil ikke stå seg i det lange løp. Det var ikke KrFs forslag som gikk gjennom. Vi må kunne treffe bedre, sa Hareide til Nationen så sent som i slutten av august.

Det er slike uttalelser som har tent håpet om å få skrotet planen hos Sp-lederen.

– Jeg håper at de nye representantene fra KrF hører på ønsket til sine egne velgere og går inn i dette uten fordommer slik at vi kan videreutvikle fylkene fremfor å lage dysfunksjonelle regioner, sier Vedum.

I forslaget som blir overrakt Stortinget tirsdag ber Sp om at følgende sammenslåinger reverseres:

  • Østfold, Akershus og Buskerud.
  • Vestfold og Telemark.
  • Hedmark og Oppland.
  • Hordaland og Sogn og Fjordane.
  • Troms og Finnmark.

Det betyr at alle sammenslåinger reverseres bortsett fra sammenslåingen av Agder- og Trøndelagsfylkene, som selv har ønsket en sammenslåing.

Kontant avvisning

KrF slukker ethvert håp Vedum måtte ha om støtte til skroting av regionreformen.

– KrF har hele tiden vært tydelig på hva vi vil med regionreformen. Vi vil ha formålstjenlige regioner slik at vi kan få desentralisert statlige oppgaver. Til det må man ha en viss størrelse. Her er vi nok ikke på linje med Sp, sier kommunalpolitisk talsperson Torhild Bransdal i KrF.

Det får Vedum til å stusse. Blant annet fordi han mener det er uklokt å lage en region av Troms og Finnmark som vil gi enorme avstander, og å tvinge sammen en region som strekker seg fra Hardangervidda til Hvalerøyene.

– Ingen kan for eksempel argumentere kraftfullt for at det er lurt at for eksempel Østfold, Akershus og Buskerud skal være én region mens Oslo ligger alene i midten, sier Vedum.