Analyse

Vedum vokser videre

Trygve Slagsvold Vedums Sp fortsetter fremgangen. I mars ser partiet ut til å ta flere velgere fra Ap enn de gjør fra regjeringspartiene.

vedum støre

Senterpartiet har størst fremgang av alle på NRKs nyeste måling.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Venstre måles til å ligge under sperregrensen, og da vil Ap-leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kunne danne flertall med enten KrF eller SV.

Laster innhold, vennligst vent..

Hovedbildet

 • Senterpartiets fremgang er den eneste statistisk gyldige endringen fra forrige måned. Alle andre endringer er innenfor feilmarginene.

 • Senterpartiets fremgang måles til 2,3 prosentpoeng. Ingen partier måles til større tilbakegang enn Høyres -2,2 prosent, men denne endringen er altså ikke statistisk gyldig.

 • Venstre og MDG måles til et nivå under sperregrensen. MDGs oppslutning på 2,1 prosent er signifikant under sperregrensen, også når man tar hensyn til feilmarginene.

 • Det er ikke tilfellet for Venstres nivå. KrF og SV måles til et nivå over sperregrensen. Tar man hensyn til feilmarginene, kan partiene være under sperregrensen.

 • Dagens fire samarbeidspartier mister flertallet. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil kunne danne flertall med enten SV eller KrF.

Flertall

 • Mandatberegningen basert på denne målingen gir Ap og Sp 80 mandat til sammen. De to partiene vil kunne danne flertall med enten SV (8 mandat) eller KrF (8 mandat) (altså i begge tilfeller uten MDG og Rødt).

 • Oktober 2015 (første måling etter kommunevalget) var forrige gang Sp og Ap ble beregnet til så sterk samlet oppslutning i stortingssalen. Da var mandatfordelingen Ap/Sp 73/10. Nå er den 60/20.

 • Dagens fire samarbeidspartier oppnår 78 mandat med denne mandatberegningen. Dette er det laveste nivået samarbeidspartiene måles på etter kommunevalget i 2015.

 • Høyre, Venstre og KrF beregnes til 51 mandat. Summen av Venstre og KrFs mandater er 17 mandat færre enn Frps.

 • (Dersom man justerer Venstres oppslutning til rett over sperregrensen og 7 mandat, ville det likevel ikke være nok til at dagens fire partier berger flertallet, men får 81 mandat.)

Hvilke partier morgendagens Sp-velger kommer fra. De stjeler flest velgere fra Ap (21 %) Grafikk.

Senterpartiet

 • Sp har ikke vært målt til over 10 prosent hos Norstat for NRK i den tiden vi har tidsserie for, tilbake til 2006.

 • Senterpartiet går signifikant frem for andre måned på rad. I januar ble partiet målt til 6,1 prosent, nå 10,9 prosent.

 • Senterpartiets fremgang speiles også i snittet av målingene og følgelig flere andre enkeltmålinger, hvor også nivået har vært over 10 prosent. Av ni målinger publisert i mars, ble Sp målt til over 10 prosent tre ganger, over 9,5 prosent 7 ganger.

 • Sp har som forrige måned en lojalitet på over 82 prosent og en andel usikre velgere på under 8 prosent. Her er tendensene jevne fra februar til mars, og altså bedre enn i januar, sett med Sp-øyne. Partiet holder på egne velgere.

 • Sps velgerutveksling med Arbeiderpartiet er svært interessant. Dette er den fjerde måneden hvor Sp henter økende antall velgere fra Ap. I desember tapte Sp svakt (600 velgere) på velgervandringen mellom de to partiene. De tre første månedene i 2017 har partiet tjent hhv. 11.000, 22.000 og 56.000 velgere. Sp tjener altså over dobbelt så mye på Ap-overgangen som i forrige måned.

 • Sp henter dermed flere velgere fra Ap (56.000) enn fra de to regjeringspartiene samlet (26.000 fra Høyre og 14.000 fra Frp).

 • Forrige måned viste tallene at Sp hentet flere velgere fra regjeringspartiene samlet, enn Ap gjorde. Det er ikke tilfellet denne måneden. Ap henter 70.000 velgere fra de to regjeringspartiene til sammen, altså markert mer enn Sps 40.000. Dette forholdet illustrerer de særskilte feilmarginene ved bakgrunnstall, derfor omtales som oftest tendenser over tid i disse analysene.

 • Sp avgir velgere, men taper ikke, til Ap, Høyre og SV. Til de øvrige partiene mister ikke Sp noen velgere.

 • Sps velgerutveksling med Frp er dermed for tredje måned på rad mer Sp-gunstig, nå ved at ingen (0) velgere beregnes å gå fra Sp til Frp.

 • I februar lå Senterpartiet og Frp helt likt (10,1 prosent) i Norstats uvektede råtall. Disse tallene skal brukes med ytterst varsomhet, da de kan si mer om hvem man har ringt, enn hva velgermassen mener. Samtidig kan slike tall fange opp noen trender det er verdt å merke seg, selv om det ikke er statistiske sannheter. Denne måneden er Sp større enn Frp i råtallene fra Norstat, hvilket er en milepæl. Frp: 11,4 prosent Sp: 11,6 prosent.

 • Senterpartiet øker sin oppslutning markert i grupperingen av velgere som oppgir at de ikke stemte i 2013. Dette er på den ene siden usikre velgere, men det er ofte slik at partier i medvind øker sin oppslutning i denne gruppen. Sp henter 6,8 prosent av velgerne som ikke stemte i 2013, høyere enn noen måned siden august i fjor. I februar var andelen 3,0 prosent.

Regjeringspartiene:

 • Høyre og Frps samlede oppslutning går ned for fjerde måned på rad fra 41,5 prosent i desember til 36,8 prosent i mars.

 • Høyre måles til 22,4 prosents oppslutning. I 2016 var det kun én måned under 23 prosent for Høyre. 41 mandat er det laveste siden desember 2015.

 • Høyre taper igjen velgere til Ap. Forrige måneds nettogevinst blant flytvelgerne fremstår mer som et unntak. Aps gevinst på 47 000 velgere netto er i tråd med snittet for månedene f.o.m. november tom januar.

 • Høyre øker for andre måned på rad sin nettogevinst blant velgere som i 2013 stemte Venstre. Dersom disse 9000 nye Høyre-velgerne fortsatt ville stemt Venstre, ville Erna Solberg ligget bedre an til å berge regjeringsmakten fordi Venstre ville kunne kommet over sperregrensen. (På denne målingen isolert ville Venstre over sperregrensen ikke vært nok til å berge dagens flertall.)

 • Høyre fortsetter å tjene på velgervandringen mellom regjeringspartiene, for fjerde måned på rad og ti av de tolv siste månedene.

 • Høyres lojalitet er på kun 62,8 prosent, noe som er lavere enn tendensen har vært etter sommeren.

 • Høyres andel av 2013-velgerne som nå er usikre på hva de vil stemme, er på nivå med siste tre måneder, nå 17,4 prosent, svakt mindre enn i februar.

 • Frp har færre usikre velgere og flere lojale velgere enn i februar, som forklarer den ikke-signifikante fremgangen.

 • Frp taper færre velgere til Sp, men mister samtidig flere til Ap og Høyre.

Arbeiderpartiet:

 • Ap ligger i praksis likt med forrige måned. Barometertallet viser en jevn nedgang fra januar til mars, selv om nedgangen ikke er signifikant. Ap kan statistisk sett ligge uendret fra januar til nå, gitt feilmarginene. I januar fikk Ap 36,1 prosent oppslutning.

 • Ap henter velgere fra begge regjeringspartiene isolert og samlet. 47 000 velgere fra hovedmotstander Høyre og 70.000 fra de to borgerlige partiene samlet, er begge deler høyeste nivå så langt i år. 70.000 er også høyere enn toppnivået for hele 2016.

 • Likevel går ikke Ap betydelig frem, og det er fordi Ap avgir rekordmange til Senterpartiet, 56.000 velgere.

 • Ap har lavere lojalitet, men ikke høyere andel usikre velgere. Dermed forsterkes inntrykket av at Sp er en utfordring for Ap i velgerlandskapet.

 • Ap gikk ned på snittet av målingene fra januar til februar. I februar varierte oppslutningen mellom 30,2 og 34,3 med et snitt på 33,1. Norstats måling for NRK viste 33,0.

Venstre:

 • For første gang denne perioden får Venstre et barometertall under sperregrensen tre måneder på rad.

 • Legger man til grunn feilmarginene, kan Venstre likevel være over sperregrensen.

 • Venstre har en lav lojalitet på kun 46,1 prosent. Kun MDG av stortingspartiene har lavere lojalitet med 38,3.

 • Venstre har en høy andel usikre velgere på 23,3 prosent, kun KrF har høyere andel med 24,4 prosent.

 • Lojalitetsandelen og andelen usikre velgere ligger stabilt årets tre første måneder.

 • Venstre mister en betydelig andel velgere til Ap, mars-nivået er det høyeste siden kommunevalget 2015.

 • Venstre avgir 21.000 velgere brutto til Ap, men nettotapet er på 6000. Nettotapet er noe lavere enn det har vært ved starten på 2017.

 • Venstres snitt for februar var 4,0 prosent. Men 6 av 9 målinger var under sperregrensen. Nivået varierte fra 3,4 prosent til 5,3 prosent.

Laster innhold, vennligst vent..

De andre partiene:

KRF: svekker lojaliteten sin for tredje måned på rad. Velgerne setter seg i stor grad på gjerdet. Sp vinner noe. Partiet får sitt laveste barometernivå så langt i år, men endringen fra januar er ikke signifikant. KrF er heller ikke signifikant over sperregrensen.

MDG er signifikant under sperregrensen og har lavest lojalitet blant partiene på Stortinget. Partiet mister mest (18,2 prosent) til Ap.

SV øker andelen usikre velgere og taper igjen, i motsetning til de tre foregående månedene, velgere til Ap. Dette forklarer nedgangen. Samtidig øker lojaliteten noe fra forrige måneden.

RØDT er igjen inne med ett mandat, slik de har vært fire av de fem siste månedene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger