Hopp til innhold

Vil sensurere frittalende pasientombud

Pasientombudet i Nordland, Bjørn Tønsager, mener han har for lite ressurser til å få gjort jobben sin godt nok. Da han skrev om dette i sin årsmelding for 2006, reagerte Sosial- og helsedirektoratet med krav om sensur.

 

Bjørn Tønsager
Foto: Privat

Pasientombudene får flere henvendelser enn noensinne fra både pasienter og pårørende. I Nordland fikk de to ansatte 688 henvendelser ifjor. Og med mange sykehus og lange avstander, mener Tønsager det er vanskelig å få gjort jobben godt nok. I årsmeldingen sa han altså klart fra om dette.

- Når jeg i flere år har sagt fra om at bemanningen ved kontoret er såpass elendig at det går ut over pasientenes rettsikkerhetskrav, synes jeg det er riktig at jeg bruker litt større ord enn vanlig, sier han.

- Tilfeldig styrt

Selv mener Tønsager ingen bør ta anstøt av formuleringene, men det har altså Sosial- og helsedirektoratet gjort. I årsmeldingen fra pasientombudet i Nordland fra 2006, kan vi blant annet lese:

"Bemanningene ved de ulike pasientombudskontor er ganske ulik, og tilsynelatende bare nokså tilfeldig styrt (?) av pasientøkning, folketall og geografiske forhold. Sosial-og helsedirektoratet har tilsynelatende inntil videre ikke lagt stor vekt på disse sentrale faktorene ved vurderingen av bemanningsbehov ved Nordlandskontoret."

"Administrativt relevant"

Offentlig kritikk av bemanningssituasjon og direktoratets styring ble for mye for Sosial-og helsedirekoratet. De reagerte med pålegg om at de skulle gjennomgå neste årsmelding før offentliggjøring. Fungerende divisjonsdirektør Stein Berg forklarer at det dreier seg om en avklaring med ombudet i Nordland om hva som er "administrativt relevant" å omtale i en årsmelding. 

Hør innslag:  Pasientombudene kneblet

Lyspunkt

AKTUELT NÅ