Hopp til innhold

Selvmordssjåfører kan ha drept 13 uskyldige

Vegvesenet mistenker at 11 selvmordssjåfører har tatt livet til 13 uskyldige trafikanter. Syv av sjåførene overlevde, men ingen av dem er dømt for å ha krasjet med vilje.

Dødsulykkepå E6

To unge menn omkom på E6. En av mennene tok sitt eget liv, og en mann i en bil i motgående veibane ble tilfeldigvis påkjørt og drept.

Foto: Christian Clausen

Det kan NRK avsløre etter å ha kartlagt selvmord i trafikken de siste ti årene.

Kartleggingen viser at 182 trafikkdødsfall i perioden 2005-2014 kan være selvmord.

Ingen av sjåførene som tok livet av andre trafikanter er tiltalt eller dømt for å ha drept med forsett, selv om politiet har ment at det har vært sterke bevis for det eller flere indisier i flere saker:

  • I en av sakene fortalte tiltalte i etterkant at han ga gass for at bilen ikke skulle komme unna.
  • Én sjåfør innrømmer selvmordsforsøk, men ikke mot den aktuelle bilen.
  • Ingen av de syv sjåførene har bremset.
  • Vitneforklaringer.
  • Psykiske lidelser i forkant.
  • Avskjedsmelding.

I tre andre saker mener politiet at de har indisier for selvmord, men ingen sikre bevis.

Hvis det kan bevises at sjåføren har forstått at andre kunne dø i selvmordsforsøket, og velger å gjennomføre det likevel, kan sjåføren dømmes til forsettlig drap. Det har en strafferamme på 21 år - mot maks 6 år for uaktsomt drap.

Uenighet

Seks av de syv er tiltalt eller dømt for uaktsomt drap. Den syvende tok livet sitt kort tid etter ulykken. NRK vet at det i flere saker har vært stor uenighet om hva sjåførene skulle tiltales for.

I minst tre av sakene ba påtalejurister eller statsadvokat om at sjåføren skulle tiltales for nettopp forsettlig drap. Men tiltalene har blitt endret til en mildere tiltale.

Statsadvokaten i en av sakene mente han kunne bevise selvmordsforsøk og forsettlig drap, noe som har en strafferamme på 21 år.

– Flere bevismomenter talte for forsettlig drap, og det var et forslag om det fra min side, men Riksadvokaten rubriserte det et hakk ned til uaktsomt drap. Og derfor vet vi ikke hva domstolen ville sagt, sier han.

En politibetjent som har vært tett på etterforskningen av flere mulige selvmord i trafikken mener sakene ikke blir tatt alvorlig nok.

– Slike alvorlige trafikkulykker får meget alvorlige konsekvenser for uskyldige mennesker, og det fremstår for meg underlig at temaet ikke får større oppmerksomhet, også i påtalemakt og rettsvesen, sier politibetjenten.

Fikk erstatning etter selvmord

Det finnes bare én sak der man har konkludert med selvmord og forsettlig drap på motgående trafikant. Det er imidlertid en erstatningssak, siden selvmordbilisten omkom. I erstatningssaker er det et lavere beviskrav.

Leder av politijuristene, Sverre Bromander, kjenner til at det er svært variabel etterforskning av alvorlige trafikksaker.

Sverre Bromander, leder av Politijuristene

Sverre Bromander, leder av Politijuristene.

Foto: Ola Mjaaland

– I mine øyne er det klart at disse sakene burde vært prioritert langt høyere fordi det er saker med så alvorlig utfall, sier Bromander.

– Det hadde vært en fordel å få flere saker opp for retten hvor spørsmålet om dette er forsettlig drap hadde blitt avgjort, slik at vi kunne fått en domstolsprøving av grensene, sier Bromander.

Tre saker skal opp for retten

NRK har valgt å anonymisere sakene og derfor også de involverte partene, nettopp fordi ingen er dømt for forsettlig drap etter selvmordsforsøk.

Vegvesenets ulykkesrapporter, som etaten i gjennomsnitt bruker omtrent 150 timer på å utarbeide, slår fast at det er mistanke om selvmord i de 11 ulykkene. Rapportene er taushetsbelagt, men NRK kjenner innholdet i dem.

– Det er sjelden at ulykkesrapportene klart konkluderer med at en ulykke er selvvalgt. De er underlagt taushetsplikt fordi de i verste fall kan kaste feilaktig mistanke over døde personers minne, sier Anne Beate Budalen i seksjon for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

I tre av de 11 sakene har NRK også funnet forhold som taler for andre årsaker enn selvmord. I to av dem har retten lagt til grunn at sjåføren har sovnet.

Dette er de 11 sakene der 13 uskyldige har omkommet:

  • Tre personer er tiltalt for uaktsomt drap. Sakene skal opp neste år.
  • Tre er dømt for uaktsomt drap.
  • Én av sakene er henlagt fordi mistenkte døde under etterforskningen.
  • Fire mistenkte selvmordbilister omkom i ulykken.

Forsvarerne uenige

NRK har forelagt for forsvarerne i de syv sakene at vegvesenet tror selvmord kan være årsaken til dødsulykkene.

En av forsvarerne mener at sakene blir grundig etterforsket.

– Min erfaring viser at politiet etterforsker om et trafikkuhell har skjedd med vilje, der det er grunnlag for å kunne mistenke noe slikt. Når det da likevel ikke tas ut tiltale på forsettlig drap skyldes det at det ikke finnes bevis for at sjåføren faktisk mente å kollidere med annen bil, sier vedkommende til NRK.

– Det er ofte psykiatri i slike saker. Det påvirker hvorvidt de kan straffes, hvilken straff de får og hva en kan forvente å oppnå med straff, sier en annen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ