Hopp til innhold

Tyskland, Frankrike og Italia dropper vaksinering med AstraZeneca

17 millioner mennesker har så langt fått vaksinen, men flere land har stanset vaksineringen etter mistanke om alvorlige bivirkninger. Her er det vi vet – og ikke vet.

AstraZeneca

VAKSINEPAUSE: Norge og flere andre land har midlertidig stanset vaksineringen med AstraZeneca etter flere rapporter om mistenkte, alvorlige bivirkninger.

Foto: Vano Shlamov / AFP

Er det bekreftet at man kan få blodpropp av vaksinen?

Nei, så langt er det ikke funnet en sammenheng mellom vaksinen og de alvorlige sykdomstilfellene som har blitt rapportert.

Nå jobber legemiddelmyndighetene i Norge og Europa med å undersøke tilfellene for å finne årsaken.

Kommunikasjonsdirektør i AstraZeneca Jacob Lund hevder selskapet ikke har funnet en sammenheng.

– Datagrunnlaget vi har gir ikke grunn til å slå fast at det finnes en sammenheng mellom vaksinering og disse hendelsene. Vi har gjennomgått alle som har fått vaksine i EU og Storbritannia, og da har det ikke vært tegn til økt risiko for blodpropp i verken definerte aldersgrupper, kjønn, land eller enkeltpartier med vaksiner, sier Lund.

– Vi kan foreløpig ikke si noe sikkert om sammenheng med vaksinen, men på grunn av alvorligheten så undersøkes disse tilfellene grundig, sier fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen.

Lørdag ble det klart at norske myndigheter har fått rapport om fire tilfeller av blodpropp blant vaksinerte. En av personene døde 10 dager etter å ha fått vaksine. Søndag døde en person som var innlagt på Rikshospitalet blodpropp av det som blir kalt en «katastrofe i hjernen».

Er det bare Norge som har stanset vaksineringen?

Nei. Det var Østerrike som 7. mars først stanset vaksineringen fra et vaksineparti som var fordelt på 17 EU-land. Bakgrunnen var at flere vaksinerte hadde fått blodpropp i etterkant.

Torsdag rapporterte Danmark at de hadde hatt et dødsfall som følge av blodpropp hos en vaksinert. Også Italia varslet om et dødsfall samme dag.

Norge og en rekke andre land i EU har siden da satt hele eller deler av vaksineringen med AstraZeneca på vent.

Mandag ettermiddag ble det kjent at både Tyskland, Frankrike og Italia stanser vaksinering. AstraZeneca vil ifølge den franske presidenten Emmanuel Macron tidligst bli tatt i bruk igjen tirsdag ettermiddag, når Det europeiske legemiddelverket (EMA) kommer med en ny tilråding om vaksinen.

Storbritannia er blant landene som fremdeles vaksinerer.

Både Verdens helseorganisasjon og Det europeiske legemiddelverket har sagt at det ikke er noen grunn til å stanse vaksineringen mens undersøkelsene av vaksinen pågår.

Hallvard Sandberg om sammenhengen mellom AstraZeneca og blodpropp.

Hallvard Sandberg om sammenhengen mellom AstraZeneca og blodpropp.

Hvor mange har fått vaksinen?

I EU og Storbritannia var det søndag totalt 17 millioner mennesker som til nå har fått vaksinen.

I Norge er 121.820 personer vaksinert. Så langt er det personer under 65 år og spesielt helsepersonell som har fått vaksinen.

Før vaksineringen ble stanset, hadde norske helsemyndigheter besluttet at vaksinen også kan gis til dem over 65 år.

Ifølge AstraZeneca er det totalt registrert 15 tilfeller av blodpropp i beina (dyp venetrombose) og 22 tilfeller blodpropp i lungene (lungeemboli).

Legemiddelprodusenten mener dette tallet er lavere enn det man i gjennomsnitt forventer i den allmenne befolkningen.

Det er satt flest doser i Storbritannia. 11 millioner briter har fått vaksinen til nå, og der fortsetter vaksinasjonen som normalt.

Hva vet man om dem som har fått blodpropp?

Vi har ikke inngående kunnskaper om alle som har fått blodpropp, men noe er kjent.

 • Kvinnen som døde i Danmark var 60 år gammel
 • En norsk kvinne i 30-årene døde etter akutt sykdom 10 dager etter vaksinasjon.
 • To helsearbeiderne ved Oslo universitetssykehus ligger innlagt på Rikshospitalet. En tredje døde søndag. De skal være relativt unge og friske fra før. De tre har fått en sjelden kombinasjon av blodplatefall, blødninger og blodpropp. Ifølge sykehuset er tilstanden svært alvorlig, men stabil for de som fortsatt ligger innlagt.
 • Legemiddelverket har fått inn meldinger om flere som har fått ordinære blodpropper, men ikke flere med den sjeldne kombinasjonen som ble kjent lørdag.

Årlig får et sted mellom 6000 og 8000 nordmenn over 20 år blodpropp.

Når vet man om det er trygt å gjenoppta vaksineringen?

Både det norske Legemiddelverket og EUs legemiddeltilsyn gransker nå rapportene om blodpropp. AstraZeneca bidrar også i analysen av tilfellene.

Det er ikke fastsatt noen dato for når man vil få en endelig konklusjon på om vaksinen er trygg eller ei.

I Danmark har mann satt vaksineringen på vent i to uker inntil man får mer informasjon. I Norge har man ikke satt noen dato for hvor lenge utsettelsen vil vare.

Hvilke bivirkninger skal man være oppmerksom på?

Som med de fleste andre vaksiner og legemidler, kan man også oppleve bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen.

Ifølge Legemiddelverket kan du oppleve:

 • Ømhet eller smerter på stikkstedet
 • Hodepine
 • Trøtthet
 • Muskel- og leddsmerter
 • Kvalme eller uvelhet
 • Feber eller frysninger
 • Kvalme

For noen mennesker er disse bivirkningene så ubehagelige at man må være hjemme fra jobb et par dager, før man er på beina igjen. Bivirkningene er vanligvis mildere etter den andre dosen.

Du bør derimot kontakte lege hvis du opplever følgende:

 • Du føler deg veldig syk i mer enn tre dager etter vaksinasjonen (langvarig, intens hodepine eller andre smerter i kroppen).
 • Blåmerker eller små røde eller blådrøde prikker i huden som ikke forsvinner om du presser et glass mot dem.
 • Symptomer som minner om slag eller andre alvorlige sykdommer.

Fredag ble en kraftig allergisk reaksjon lagt til på EUs liste over mulige bivirkninger fra AstraZenecas koronavaksine.

Legemiddelverket har gjennom helgen fått inn over 1000 meldinger om mistenkte bivirkninger knyttet til AstraZeneca og de andre vaksinene.

Ifølge Steinar Madsen dreier det seg i hovedsak om milde bivirkninger.

NRK forklarer

Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen?

Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen?

Det vet man ikke sikkert, men...

...norske forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS) mener de har funnet en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og en sjelden kombinasjon av et lavt antall blodplater, blødning og blodpropp. 

Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen?

Vaksinen kan ha ført til en kraftig imunrespons. Hva betyr det?

Immunsystemet vårt hjelper oss å bekjempe virus og bakterier i kroppen. Av og til kan immunforsvaret overreagere og utløse kraftige betennelsesreaksjoner. De norske forskerne mistenker at noen har reagert slik på vaksinen, noe som igjen har ført til de sjeldne sykdomsbildene. 

Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen?

Hva er blodpropp?

Blodpropp betyr at blodet levrer seg lettere og blokkerer normal sirkulasjon. Årlig blir mellom 5000–6000 pasienter innlagt med blodpropp på norske sykehus.

 

Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen?

«Nedsatte blodplater i blodet», hva betyr det?

Blodet består av blodvæske, røde og hvite blodlegemer og blodplater. Blodplatene er viktige for blodets evne til å levre seg.
 

Flere av pasientene har hatt et lavt antall blodplater i blodet, noe som vanligvis gir motsatt problem av blodpropp, nemlig blødning. Tegn på blødning kan være blåmerker, at man blør i tannkjøttet når man pusser tenner eller punktformede blødninger i huden, spesielt på beina.

Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen?

Hvor mange er døde?

Søndag 21. mars er tre personer er døde etter å ha vært innlagt på sykehus med det sjeldne sykdomsbildet. Alle var under 55 år. 

 

I Tynset kommune døde en helsearbeider i 30-årene med et annerledes sykdomsbilde. Det undersøkes om også dette sykdomsbildet kan ha hatt en sammenheng med vaksinen.

Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen?

Hvor mange er alvorlig syke?

Søndag 21. mars er to vaksinerte personer innlagt på Oslo universitetssykehus med den sjeldne kombinasjon av lave blodplater, blødning og blodpropp. 

 

Det er satt 121.820 doser med AstraZeneca i Norge, 17 millioner er vaksinert globalt. 

Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen?

Man kan få blodpropp av covid-19

Koronaviruset trigger også en sterk immunreaksjon, slik forskerne mistenker at AstraZeneca-vaksinen har gjort for noen pasienter. Det er denne reaksjonen som gjør at en del koronasmittede får et alvorlig sykdomsforløp. Observasjoner viser at pasienter med alvorlig covid-19-sykdom er spesielt utsatt for å få blodpropp.

Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen?

EMA gir vaksinen grønt lys

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) konkluderte torsdag 18. mars med at en sammenheng mellom blodproppene og vaksinen ikke kan utelukkes, men at nytten er større enn risikoen. Flere land tok etter dette i bruk AstraZeneca-vaksinen igjen, mens Norge avventer. 

Har du fått AstraZeneca-vaksinen? Dette må du følge med på

AKTUELT NÅ