Se hvor mye din kommune bruker på barnehage

Foreldreutvalget for barnehager er bekymret for kvaliteten i barnehagene. Ferske KOSTRA-tall viser enorme forskjeller i pengebruk per barnehageplass.

Laster kart, vennligst vent...

SJEKK SELV: Klikk på kartet for å se hvor mye din kommune bruker per barnehageplass. Kommunene som ikke har farge på kartet mangler oppdaterte tall.

I dag kunne NRK fortelle at over 100.000 kroner skiller i hvor mye hver enkelt kommune bruker per barnehageplass.

Marie Therese Jansen i Foreldreutvalget for barnehager sier de blir kontaktet av foreldre som er bekymret for kvaliteten i barnehagene.

– Foreldrene bekymrer seg for om det er nok ansatte i barnehagen, mange nok til å ta vare på barnet deres, er det mange nok ansatte til at barnehagen kan få gjennomført planlagte aktiviteter som for eksempel å gå turer i skogen eller delta på prosjekter?

Marie Skinstad-Jansen

Marie Skinstad-Jansen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Foto: Foreldreutvalget for barnehager

Hun sier også at foreldre er bekymret for manglende vikarbruk, at barnehager ikke har råd til å sette inn vikarer ved sykdom.

Skulle gjerne hatt flere ansatte

Ordfører i Osterøy kommune Kari Foseid Aakre (Ap) skryter av barnehagene i kommunen, men innrømmer at det er stramt på bemanningssida.

Kari Foseid Aakre

Kari Foseid Aakre, ordfører i Osterøy kommune i Hordaland, skulle gjerne ha hatt flere ansatte i barnehagene.

Foto: Osterøy kommune

– Vi har ikke noe slakk når det gjelder bemanning. Det er stramt i barnehagene som ellers i kommunen. Når det gjelder møtevirksomhet og den type ting, så kan det nok hende at vi ikke har vikar når en av betjeningen er borte.

85 prosent av utgiftene i en barnehage går til nettopp bemanning, så dette er også en post det er lett å spare mye på.

Bruker 102.000 mer

I Vestvågøy kommune i Nordland sitter ordfører Jonny Finstad (H). Han blir overrasket da NRK forteller at han bruker 102.000 kroner mer per barnehageplass enn Osterøy.

– Vi ønsker jo selvfølgelig ikke å bruke mer penger enn det som er nødvendig. Men undersøkelser vi selv har gjort viser at vi bruker mer enn sammenlignbare kommuner, avslutter ordføreren.

Jonny Finstad

Ordfører Jonny Finstad bruker 102.000 kroner mer per barnehageplass sammenlignet med Osterøy kommune.

Foto: Vestvågøy kommune

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger