Saudi-Arabia eier stor aksjepost i DnB

Saudi-Arabia sitter på større aksjeposter i en rekke norske selskaper. Gjennom den saudiske sentralbanken kontrollerer kongedømmet blant annet verdier i DNB for over 2,2 milliarder kroner.

Finansminister Ibrahim al-Assaf

Den saudiske finansministeren Ibrahim bin Abdul Aziz al-Assaf er øverste leder for sjeikdømmets finanser. Bildet er fra 23. februar i år. Ibrahim al-Assaf er en av dem som får glede av det varslede utbyttet til DnB aksjonærer.

Foto: MOHAMMED MASHHUR / Afp

Saudi-Arabia sitter på aksjeposter i en rekke norske børslokomotiver, viser aksjonærregisteret fra årsskiftet. I registeret fremgår det at Saudi-Arabia Monetary Agancy (SAMA), som er den saudiske sentralbanken, eier aksjer i Norsk Hydro, DnB, Telenor, Yara, Seadrill, Gjensidige, Subsea og Orkla.

På DnBs hjemmeside viser en aksjonæroversikt fra mars måned at oljesjeikdømmet eier over 20 millioner aksjer i Norges største bank, til en verdi av 2,2 milliarder kroner med gårsdagens aksjekurs.

En eierpost langt større enn registeret fra årsskiftet viser.

Trolig flere skjulte eierposter

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norway

– Det er mye skjult eierskap i aksjemarkedet, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norway. Hun er kritisk til skjult eierskap og understreker viktigheten av å vite hvem som har interesser i et selskap.

Foto: Johan B. Sættem

– Det er fullt mulig at Saudi-Arabia eier langt flere aksjer i det skjulte. Det er vanlig for land som Saudi-Arabia og andre som tjener på anonymitet å skjule sine eierposter via ulike forvaltningsbankers konti, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norway.

Jacobsen har lenge ivret for mer åpenhet om eierskap i aksjemarkedet. I dag eies norske aksjer for hundretalls milliarder av ansiktsløse aksjonærer.

– Det er klart det er interessant å vite hvor mye land som Saudi-Arabia egentlig eier av norske aksjer. Offentligheten er tjent med å vite hvem som kontrollerer store verdier, sier Jacobsen.

Saudi-Arabia kan vente utbytte fra DNB

Rune Bjerke

– Aksjonærene i DNB har grunn til å glede seg, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Det var god stemning hos Norges største bank i går. DNB leverte ett av sine beste kvartalsresultat noensinne – med et overskudd før skatt på over 8,5 milliarder kroner. Og da drypper det også på bankens eiere. DNB vil ikke uttale seg om enkeltaksjonærer, men konsernsjefen sier resultatet er til glede for alle aksjeeierne i konsernet.

– De har grunn til å glede seg fordi de eier aksjer i en av verdens mest solide banker. Og den banken klarer å levere brukbar lønnsomhet også og derfor mener jeg at aksjonærene har grunn til å være fornøyde, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

– Hvor mye får aksjeeierne deres i utbytte?

– Vi har et krav fra myndighetene om å bygge opp mer kapital, foreløpig vil 25- 30 prosent av overskuddet gis i utbytte, sier Bjerke. Men banken varsler at egenkapitalkravet snart er oppnådd, da vil utbytte til eierne øke.

En liten strek i den saudiarabiske regjeringen er det kanskje at DNB-aksjen falt i går – fordi forventningene til banken var enda større. Men blir kongedømmet værende i de norske selskapene – får de i det minste tilgang på penger gjennom utbyttene som venter.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger