Satte seg klimamål for Oslo som allerede var nådd

Utslippsmålet det rødgrønne byrådet i Oslo satte seg for 2017, viste seg å være nådd lenge før miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) begynte å styre byen på eget klimabudsjett.

Raymond Johansen og Lan Marie Nguyen Berg

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet gikk høyt ut da de skulle lage historiens første klimabudsjett for Oslo kommune.

Klimagassutslippene skulle ned med 241.000 tonn i 2017:

«I 2017 skal Oslo kutte 241.000 tonn CO2 samtidig som regjeringen fremdeles sliter med å regne ut sine egne CO2-kutt og ikke vil love klimakutt neste år», het det i årsmeldingen fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel i 2016.

Fra Debatten på NRK, 6. oktober 2016

Både miljøbyråden og byrådslederen skrøt av rekordhøye ambisjoner for hovedstaden:

– Regjeringen vil kutte vesentlig mindre i klimagassutslippene på landsbasis, enn det vi har satt som mål for Oslo alene, sa byrådsleder Raymond Johansen til Aftenposten for to år siden.

– I Norge har klimapolitikken blitt redusert til en lek med tall, og bevisst forkludring av debatten, slik at både røde og blå konstellasjoner har kunnet late som om de faktisk gjør noe, sa miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg på en pressekonferanse i 2017.

Klimamålet var allerede nådd

Men kuttet skulle ikke skje i 2017 isolert sett, slik man kunne få inntrykk av i kommunikasjonen fra MDG. Det skulle skje i forhold til utslippsnivået i 2013, som var siste tilgjengelige statistikk da budsjettet ble laget.

I årene etter 2013 ble det gjennomført så store redukjsoner at målet var nådd før MDG tok over ansvaret i Oslo, skulle nyere utslippsstatistikk for 2016 senere vise:

  • I januar 2016 hadde utslippene gått ned med 234.000 tonn sammenlignet med 2013.
  • Da MDG begynte å styre på eget budsjett i 2017, var utslippene ned med 327.000 tonn sammenlignet med 2013.

Med andre ord var det rødgrønne byrådets klimamål overoppfylt med 86.000 tonn før de begynte å styre.

Plutselig så ikke klimabudsjettet til Berg like ambisiøst ut som ved første øyekast.

Kaller klimabudsjettet en bløff

Utslippsstatistikken for Oslo i 2017 er ennå ikke klar fra SSB, men etter all sannsynlighet har Oslo kommune kuttet klimagassutslippene med langt mer enn de lovet.

Dessuten hadde ikke byrådet annen statistikk å rutte med enn den fra 2013 da de laget budsjettet for 2017.

Men det holder ikke for dem som måtte gi fra seg makta da MDG, SV og Ap tok over.

– Dette fremstår nesten som en bløff. Når de roter så mye med tallene, så er det først og fremst trist for klimasaken. Klimaarbeidet trenger troverdighet og mål som faktisk er litt krevende å nå, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

– Det blir som å si at du skal løpe maraton og så har du løpt 800 meter og går rett opp på pallen og jubler fordi noen andre har løpt 41 kilometer før deg, sier bystyrereprentant for Oslo Venstre, Hallstein Bjercke.

Eirik Lae Solberg (Oslo Høyre) og Hallstein Bjercke (Oslo Venstre)

Eirik Lae Solberg, bystyrerepresentant for Høyre i Oslo, og Hallstein Bjercke, bystyrerepresentant for Venstre i Oslo.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Tar ingen selvkritikk

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg reagerer når Høyre beskylder henne for å ha lave klimaambisjoner.

Berg trekker frem klimastrategien til Høyre-byrådet, der det ikke var satt noe klimamål for 2020. Med det nye byrådet ble ambisjonene økt til 36 prosent klimakutt innen 2020, sier hun.

Klimabyråd Lan Marie Nguyen Berg og Dr Hoesung Lee, lederen for FNs klimapanel

Klimabyråd i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg sammen med Dr. Hoesung Lee, lederen for FNs klimapanel.

Foto: Oslo kommune

Berg sier at hun alt i alt er svært godt fornøyd med måten de har kommunisert om klimabudsjettet.

– Vi har fått stor oppmerksomhet både i inn- og utland, og vi får masse henvendelser fra andre byer og kommuner som vil lære av våre erfaringer.

Miljøbyråden og Oslo kommune ble nylig invitert til FNs klimapanel for å presentere klimabudsjettet som innspill til panelets neste hovedrapport.

Hva har du lært så langt om å lage klimabudsjett?

– At det virker. Klimabudsjettet gir et helt annet trykk bak klimapolitikken. Kritikken fra opposisjonen oppfatter jeg som en avledningsmanøver fra Høyre og Venstre, som synes det er flaut at vi i Oslo går foran, samtidig som deres egen regjering prioriterer motorveier og oljeboring, sier Berg.

– Krevende å forholde seg til

De endelige utslippstallene for 2017 kommer først neste år. Ifølge Berg har det vært utfordrende nybrottsarbeid å lage klimabudsjett når utslippsstatistikken kommer 1,5 år på etterskudd.

– Når staten i løpet av våren i tillegg presenterer to ulike tall for Oslos utslipp i 2016, fra henholdsvis SSB og Miljødirektoratet, er det litt krevende å forholde seg til. Vi analyserer denne statistikken grundig nå.

Direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, Heidi Sørensen, sier at klimabudsjettene bygger på det best tilgjengelige kunnskapsnivået om faktiske utslipp.

– Det er til stor hjelp at statistikken stadig blir bedre. Det gjør oss i stand til i enda større grad å målrette tiltakene, sier Sørensen.

SISTE NYTT

Siste meldinger