SAS-aksjen faller kraftig på børsen

Pilotstreiken kostet SAS mer enn 100 millioner kroner hver dag streiken varte. Aksjekursen faller betydelig på Stockholmbørsen etter at selskapet tapte 1,2 milliarder kroner i andre kvartal.

SAS-fly på Oslo lufthavn

2700 kansellerte avganger under pilotstreiken kostet SAS i snitt mer enn 100 millioner kroner om dagen, viser nye tall fra selskapet.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Flyselskapet SAS tapte 650 millioner svenske kroner på pilotstreiken som varte i seks dager. Selskapet fikk et underskudd på 1,2 milliarder svenske kroner i andre kvartal.

Det opplyser selskapet i sin rapport for andre kvartal, som omfatter månedene januar til april i år.

Dermed er underskuddet før skatt mer enn doblet fra samme periode i fjor, da selskapet gikk i minus med snaue 490 millioner svenske kroner før skatt.

Investorene liker ikke nyhetene fra selskapet, og på Stockholm-børsen faller aksjekursen i selskapet mer enn 8 prosent rundt klokka 13 norsk tid.

Også på Oslo Børs, der aksjen er sekundærnotert, faller kursen kraftig.

De store økonomiske tapene fra streiken kommer som en følge av at selskapet kansellerte 4000 avganger i løpet av de seks dagene streiken varte. Totalt ble 370.000 passasjerer rammet av streiken. Om lag to tredeler av dette teller med i tallene for andre kvartal.

– Når man setter 70 prosent av flyene på bakken, og så mange blir påvirket, er det klart at det blir dyrt. Det illustrerer nok en gang at det ikke er noen vinnere i en slik konflikt, det eneste man oppnår er å skjære over den grenen man sitter på, sier finansdirektør Torbjørn Wist til NRK.

En svak svensk krone, økte utgifter til flydrivstoff og en kostbar streik førte til de svake kvartalstallene.

Finansdirektør Morten Wist i SAS kommenterer kostnaden ved streiken i selskapet.

Finansdirektør Torbjørn Wist i SAS kommenterer kostnaden ved streiken i selskapet.

Tviler på lønnsomt 2019

– Pilotstreiken mot slutten av andre kvartal ga selskapet ekstra utfordringer i tillegg til en hard konkurransesituasjon, økte drivstoffkostnader og en svekket svensk krone. I tillegg ser vi redusert innenlandsk etterspørsel etter flyreiser særlig i Sverige, sier konsernsjef Richard Gustafson i en kommentar.

Konsernsjefen sier at han ikke er fornøyd med tallene, men mener det er positivt at flyselskapet tjener mer per passasjer og at SAS opprettholder markedsandelen på det svenske innenlandsmarkedet.

I forkant hadde analytikerne regnet med at streiken ville koste selskapet mellom 350-600 millioner svenske kroner, ifølge analyser NRK har fått tilgang til.

Selskapet opplyser nå at i lys av den kostbare pilotstreiken så vil det nå bli utfordrende å oppnå lønnsomhet for 2019 sett under ett.

SAS-sjef Rickard Gustafson intervjues av SVT om selskapets tap på grunn av streiken.

SAS-sjef Rickard Gustafson intervjues av SVT om selskapets tap på grunn av streiken.

Pilotkostnaden øker i årene som kommer

SAS hadde i kvartalet samlede inntekter på 10,2 milliarder svenske kroner, noe som er snaut tre prosent opp fra samme kvartal året før.

Konsernsjef Gustafson opplyser at pilotkostnadene i Skandinavia ventes å øke med 5,4 prosent i løpet av den kommende treårsperioden i kjølvannet av streiken.

I tallet er det forutsatt økt produktivitet, altså at man gjør ting mer effektivt enn i dag.

SISTE NYTT

Siste meldinger