Sanner-sak blir tema for kontrollkomiteen

Håndterte tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) forespørsler om innsyn i dokumenter korrekt i valgkampinnspurten? Nå kan departementet vente seg et brev fra Stortinget om saken.

Regjeringsskifte 2021

EKS-STATSRÅD: Finansdepartementet, som inntil nylig ble ledet av finansminister Jan Tore Sanner (H), kan vente seg brev fra Stortinget.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi vil gjerne følger opp denne saken i kontrollkomiteen med spørsmål til Finansdepartementet til uken, sier SVs Freddy André Øvstegård til NRK.

Samme budskap kommer fra Fremskrittspartiets Carl I. Hagen.

– Jeg er helt enig med SV. Det er naturlig at kontroll- og konstitusjonskomiteen ber om å få bedre innsikt i saken, sier han til NRK.

Også Rødt har allerede bestemt seg for å sende brev. Samtidig åpner Arbeiderpartiet og Senterpartiet for det samme.

Kontrollkomiteen har sitt første møte torsdag. Allerede da kan brevet med konkrete spørsmål om saken bli sendt til Finansdepartementet. Det holder at en tredel av komiteens medlemmer støtter et slikt grep.

Den høytidelige åpning av det 166. storting

BREV: Fremskrittspartiets Carl I. Hagen krever flere svar om hvordan Finansdepartementet håndterte forespørsler om dokumentinnsyn.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Ble holdt tilbake

VG har tidligere i september omtalt at Sanner skal ha bedt sitt eget embetsverk vente med å sende ut dokumenter til pressen i de siste dagene av valgkampen.

Dokumentene VG og DN hadde bedt om innsyn i, handlet hvordan departementet arbeidet med et utvalg som skal vurdere langsiktige perspektiver for oljefondet.

«Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»

Slik lød beskjeden fra finansminister Jan Tore Sanner til hans eget embetsverk om kvelden tirsdag 7. september, seks dager før stortingsvalget.

Sanner har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse fredag.

muntlig spørretime

SPØRSMÅL: SVs Freddy André Øvstegård vil at kontrollkomiteen på Stortinget stiller Finansdepartementet spørsmål om håndteringen av innsynsforespørsler i valgkampinnspurten.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil ha slutt på maktmisbruk

Øvstegård vil ha den formelle begrunnelsen fra departementet på hvorfor det holdt tilbake de dagene de gjorde – og får følge av Hagen.

– Jeg vil se om det er dokumentert at han ba departementet vente med å sende et svar til en avis, fordi det kunne skade valgkampen hans, sier han.

Frp-nestoren er opptatt av å få avklart spørsmålet og er beredt til å ta stilling til om et slikt brev skal sendes allerede torsdag.

Rødt varsler støtte til SVs krav.

– Rødt vil ha slutt på makthavernes stadige misbruk av hemmelighold og tilbakeholdelse av informasjon, for egen politisk bekvemmelighet. Alt tyder på at nettopp det skjedde i denne saken, sier Rødts komitémedlem Seher Aydar.

Hun vil ha klarhet i om Sanner «brøt loven ved å bruke sin makt som finansminister til å holde tilbake et viktig offentlig dokument om fellesskapets verdier i oljefondet, av hensyn til Høyres valgkamp.»

Stortingsvalg 2021. Valgvake for Rødt

KRITISK: Rødts Seher Aydar varsler støtte til SVs krav om å sende spørsmål til Finansdepartementet.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Åpning

Også regjeringspartiene åpner overfor NRK for at det blir et kontrollspor.

– Vi tar en diskusjon når komiteen samles, sier Senterpartiets Nils Bjørke.

Han sier samtidig at han «tror det er naturlig med spørsmål».

– Jeg vil ikke utelukke det. Vi må ta en runde på dette i komiteen, sier Arbeiderpartiets Sverre Myrli.

Høyres Svein Harberg sier følgende:

– Om det er naturlig å gå tilbake på dette, er en diskusjon vi får ta når komiteen samles. Dersom det skal stilles spørsmål om dette, er det helt avgjørende hvordan det er formulert.

Kan få kritikk

SVs Freddy André Øvstegård er først og fremst opptatt av å få vite hva som var Finansdepartementets vurdering av lovverket i den aktuelle saken.

– De tingene vi nå har fått i mediene, vil vi ha opplyst fra departementet til Stortinget. Hvordan vurderte departementet formålet i offentlighetsloven opp mot det som ble gjort?

– Men hva kan dere egentlig gjøre. Sanner har jo gått av som statsråd?

– Det er viktig for ettertiden. Hvis Stortinget peker på at dette ikke er i tråd med den oppfølgingen av offentlighetsloven vi forventer fra statsrådene våre, så kan vi peke på det. Da vil det ha konsekvenser for ettertiden.

Han vil ikke spekulere på om Sanner risikerer noe selv, men minner om følgende:

– Stortinget kan gi kritikk av en avgått statsråd.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger