– Dette er meningsløst

Per Sandberg (Frp) sier han ble svært overrasket over NRKs avsløring av hvor mange utilregnelige voldsmenn som slipper dom.

Per Sandberg

Per Sandberg (Frp) mener loven må endres for at ikke drapsmenn skal slippe straff.

Foto: NRK

– Dette er meningsløst. Loven må endres, sier Sandberg.

NRK har funnet 23 saker (*) de siste ti årene der strafferettslig utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet ikke får noen reaksjon fra domstolen.

To er drapsmenn, fire har forsøkt å drepe noen, ni er voldsmenn, seks er seksualforbrytere, én er brannstifter og én truet med å bombe t-banen til himmels.

– Vi har visst om problemet med småkriminelle, men at så mange som har begått svært alvorlige lovbrudd bare slippes fri er nytt for meg, uttaler Sandberg.

Artikkelen fortsetter under videoen:

23 nordmenn som har begått drap, voldtekter og grov vold har gått fri, uten noen reaksjon fra domstolene.

NETT-TV: Se Dagsrevyens reportasje om kriminelle som går fri.

Han mener det er uholdbart at drapsmenn kan slippe noen reaksjon.

– Jeg mener frihetsberøvelse skal gjennomføres uansett, deretter kommer spørsmålet om fengsel eller tvungent psykisk helsevern, sier Sandberg.

Ap vil vurdere lovendring

Astri Aas Hansen

Statssekretær Astri Aas Hansen (Ap) medgir at de farlige lovbryterne som ikke straffes, ikke har vært et fremtredende tema før onsdagens saker på NRK.

Statssekretær Astri Aas-Hansen sier regjeringen vil vurdere endringer i straffeloven, men ikke hvilke innstramminger som kan være aktuelle. I Aktuelt på NRK2 onsdag kveld viste hun til et utvalg som skal settes ned.

– Når blir utvalget nedsatt? spurte programleder Ole Torp.

– Det skal komme ganske snart. Og det blir et utvalg som nettopp ser på straffelovens utilregnelighetsbegrep, og ser om vi skal ha det sånn som det er i dag, eller om det skal endres.

– Det var 30. desember justisministeren sa hun ville nedsette et utvalg. Vet du noe om når det skal nedsettes?

– Jeg vil være veldig trygg på at dere får beskjed den dagen utvalget er nedsatt, og at det er ganske nært forestående.

– NRKs gjennomgang har vist at personer har havnet i dette smutthullet i ti år. Hvorfor har det ikke skjedd noe før?

– Det har vært diskusjon knyttet til de personene som ikke er farlige, men diskusjonen rundt disse farlige lovbryterne har ikke vært særlig fremtredende, sier Ap-politikeren og viser til at debatten rundt straffelovens utilregnelighetsbegrep ble forsterket av terrorsaken.

Debatt i ti år

Men NRKs gjennomgang viser at domstolene tolker alvorlighetskravet svært høyt.

Resultatet er at utilregnelige lovbrytere som mishandler kona eller går til uprovosert angrep på forbipasserende på gata kan slippe dom på tvungen psykisk helsevern dersom retten mener at dommen ikke er alvorlig nok.

Allerede i 2001 ba Stortinget regjeringen se på om listen burde senkes, men justisdepartementet mente det ikke var nødvendig. I 2008 ble saken igjen oppe til behandling, men lovforslaget endte i en skuff.

Les også: Regjeringa innrømmer glipp i lovgivningen

* PRESISERING: I etterkant av artikkelserien om at utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet kan slippe dom, har førstestatsadvokaten i Hordaland gjort NRK oppmerksom på at én av dommene vi har omtalt ble anket til Høyesterett. Lagmannsrettens frikjennelse ble omgjort, og mannen som hadde drept samboeren sin ble i 2003 likevel idømt tvungent psykisk helsevern. NRK har i sin opptelling av kjente saker, tallfestet 23 kriminelle som slipper både straff og tvunget psykisk helsevern. Det korrekte tallet etter høyesterettsdommen mot denne ene personen er da 22.

NRK har funnet over 20 tilfeller der drapsmenn, seksualforbrytere og andre har sluppet straff uten å bli ilagt tvungent psykisk helsevern. Trykk på silhuettene og les mer om sakene:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger