Hopp til innhold

Galt om soningslengde

I går steg temperaturen da kriminalpolitikk ble debattert i Oslo fengsel på NRK. Heller ikke i denne debatten serverte politikerne bare sanne påstander.

Direkte fra fengselet
Foto: NRK

NRK sjekker påstanden
Foto: NRK

Nrk.no har sjekket noen av påstandene som kom frem under debatten, og ifølge Statistisk sentralbyrå, stemmer ikke et av Per Sandbergs (Frp) utsagn med virkeligheten.

Sandberg hevdet at 65 prosent av de innsatte i norske fengsler slipper ut etter å ha sonet to tredeler av straffen. Ifølge SSBs fengslingsstatistikker er sannheten generelt det motsatte.

«Oversikter over alle som ble løslatt fra vanlig fengselsdom i løpet av 2007, viser at to av tre (64 prosent) hadde sonet hele den utmålte fengselsstraffen. Denne andelen har holdt seg stabil på hele 2000-tallet,» opplyser SSB til nrk.no.

På bakgrunn av dette, fremstår Sandbergs påstand som uriktig.

Vi har i tillegg sjekket disse påstandene:

Knut Storberget (Ap) sa at det sitter 3500 personer i fengsel, de fleste er unge gutter, som soner under 60 dager og dermed ikke har mulighet til strafferabatt. 60 prosent av de innsatte har rusproblemer, sa Storberget. Påstandene er riktige (Kilde: Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008)

Rita Sletner (V) sa at 8 av 10 anmeldte voldtektssaker blir henlagt, og av de to som går videre til rettsapparatet, er det tre ganger så mange frifinnelser som i andre lovbrudd. Påstanden er omtrentlig riktig, men kanskje litt lite nyansert. (Kilde: SSB)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

AKTUELT NÅ