Samarbeidsavtale om hurtigspor for flyktninger klar

Ny samarbeidsavtale skal få flyktninger raskere ut i jobb. I dag signerte partene i arbeidslivet avtalen sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Underskriving av arbeidslivsavtale.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sammen med representanter for arbeidslivsorganisasjonene hun inngikk avtale med i dag.

Regjeringen og partene i arbeidslivet signerte tirsdag 31. mai en samarbeidserklæring som skal få flere flyktninger i jobb og som innebærer et hurtigspor for dem som står nærmest arbeidslivet.

– Vi har i dag påtatt oss et felles ansvar for å etablere et hurtigspor inn i arbeidslivet for de flyktningene som har størst sjanse for å komme i jobb. Myndighetene stiller med virkemidlene og partene skal aktivt bidra med å skaffe tiltaksplasser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NRK.

– Klar forpliktelse

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO

Svein Oppegaard er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Hun forteller at avtalen sørger for at Nav blir koblet inn på et tidligere tidspunkt, i samarbeid med kommunene. Flyktningene skal få kartlagt sin kompetanse, at de blir kvalifisert tidligere og at de får norskopplæring.

– Både myndighetene og partene i arbeidslivet har forpliktet seg til at flyktninger skal få jobb når de er klar for det, slik at flere blir selvforsørgende og kan stå på egne bein, sier Hauglie.

De som trenger mer tid, for eksempel analfabeter de skal få den tiden de trenger, mens de som er klar for arbeidslivet skal ut av mottakene raskt.

– Tredobbel gevinst

NHOs arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard sier i en kommentar at om flere flyktninger skal integreres i norsk arbeidsliv, så må flere få muligheten til å prøve seg i jobb.

– En flyktning som kommer i jobb er en tredobbel gevinst. For flyktningen selv, for bedriften og for samfunnet, sier Oppegaard. Han mener at den viktigste jobben må gjøres av myndighetene, blant annet ved å lage ordninger som gjør at bedriftene får den kompetansen de trenger på lang sikt.

Tor-Arne Solbakken er nestleder i LO.

Tor-Arne Solbakken er nestleder i LO.

Foto: Frank Nygård

Han tror ikke en slik ordning skal fortrenge andre grupper fra å få seg jobb.

LOs første nestleder Tor-Arne Solbakken mener at det organiserte arbeidslivet er et helt sentralt verktøy for å få til god integrering.

– Vi er svært fornøyd med at «lavlønnssporet» nå er begravd, og at det er enighet om at veien til integrering går gjennom kvalifisering og kompetanse, sier han.

– Arbeid er viktigst

Solbakken mener at arbeid er den viktigste nøkkelen til integrering av flyktninger i det norske samfunnet.

– For oss er det avgjørende at flyktningene integreres i det ordinære arbeidsmarkedet, og at det ikke skapes et B-arbeidsmarked preget av lave lønninger og usikre arbeidsforhold, sier han.

Han presiserer at det er viktig å ikke sette ulike grupper opp mot hverandre i arbeidsmarkedspolitikken, og at alle som tår utenfor arbeidsmarkedet må ses i sammenheng.

– Det er ikke et spørsmål om å si ja eller nei til særbehandling, men om å ha flere tanker i hodet samtidig. Både flyktninger, EØS-innvandrere, ungdom og andre som sliter med å få seg arbeid må møtes med aktive kvalifiseringstiltak, sier Tor-Arne Solbakken.

Underskriving av samarbeidsavtale.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skriver under på avtalen mens representanter fra NHO og arbeidstakerorganisasjonene ser på.

Foto: Øyvinn Myge / Arbeids- og sosialdepartementet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger