Hopp til innhold

SalMar anmeldes for massedød hos oppdrettsfisk

Dyrevernalliansen politianmelder SalMar for brudd på dyrevelferdsloven etter at 130.000 laks døde i løpet av en halvtime i forbindelse med fjerning av lakselus.

Oppdrett

ANMELDER: Dyrevernalliansen anmelder SalMar etter at alle fiskene i en mere døde under avlusing. Her fra SalMars anlegg på Frøya.

Foto: Erland Knutsen / NRK

I løpet av 26 minutter døde over 126.225 laks under avlusing ved SalMar sitt oppdrettsanlegg på Frøya i Sør-Trøndelag, 24. november 2015.

Spesialinspektør og veterinær Aud Skrudland i Mattilsynet sa i mars til Adresseavisen at hun ikke kjenner til en større enkelthendelse av massedød av laks enn denne.

Dyrevernalliansen politianmelder nå SalMar for brudd på dyrevelferdsloven.

– Dette gjelder et svært høyt antall dyreliv, og de har trolig lidd en ekstremt smertefull død. Avlusningsmidlene vet vi forårsaker etseskader på gjellene til fiskene, og når midlene er ujevnt fordelt i vannet kan enkeltfisker bli utsatt for uvanlig høye konsentrasjoner. Dette er velkjent problematikk ved medikamentell avlusing, og er også noe SalMar bør ha god kjennskap til, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Massedøden skjedde etter at all fisk fra merde fire på Kattholmen var tatt over i brønnbåten Rofjell, og badet i en blanding som kalles Møre-miks. Det vil si en blanding av midlene Salmosan, hydrogenperoksid og Aqui-s, det siste er et bedøvelsesmiddel.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

– Dette gjelder et svært høyt antall dyreliv, og de har trolig lidd en ekstremt smertefull død, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Foto: Arne Vatnøy / NRK

– Dyrevelferdsloven gjelder

Fisk er dyr som omfattes av dyrevelferdsloven § 2 første ledd. Loven skiller ikke mellom dyreartene som omfattes, og rettslig er derfor grov mishandling av fisk like alvorlig som tilsvarende mishandling av et dyr med høyere sosial status, for eksempel hund eller storfe, forteller Kleveland.

– Som dyreeier har SalMar et ansvar for å sikre at all behandling foregår på en skånsom måte for fiskene. Fisk har like stort krav på beskyttelse mot lidelse etter loven som andre dyr. Hvilke konsekvenser ville det fått dersom en bonde var uaktsom og tok livet av 130.000 kyr eller griser, spør Kleveland.

I etterkant av massedøden har Mattilsynet gått ut og understreket at uforsvarlige kombinasjoner av ulike avlusningsmidler er ulovlig.

– Det er flott at Mattilsynet følger opp slike saker og understreker hva som er tillatt og ikke ovenfor oppdrettsnæringen. Dessverre ser vi altfor ofte at næringen benytter nye metoder før de er tilstrekkelig testet, og det er fiskene som ender som taperne, sier Kleveland.

– Overeksponert for hydrogenperoksid

Ifølge oppdrettsselskapet Salmars egen rapport om hendelsen skyldtes den trolig at fisken ble overeksponert for hydrogenperoksid.

Leif Inge Nordhammer

Leif Inge Nordhammer i Salmar sier de meldte inn saken på vanlig måte i november.

Foto: NRK

– Det er sterkt beklagelig at en slik hendelse oppstår. Fisken hadde god helsestatus, og avlusingen ble gjennomført med godt trent personell og overvåket av fiskehelsetjeneste, sa daglig leder Roger Bekken i Salmar til Adresseavisen i mars.

Administrerende direktør i Salmar Leif Inge Nordhammer sier til NRK i dag at de tar anmeldelsen til etterretning, og at selskapet nå avventer videre prosess.

– Vi meldte inn saken til Mattilsynet på vanlig måte, og saken er forlengst behandlet ferdig og lukket fra deres side, sier Nordhammer.

De 126.255 laksene utgjorde over 300 tonn.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger