Saksøker skolen på Gran Canaria

En tidligere lærer ved den norske skolen på Gran Canaria har saksøkt skolen etter at han ikke har fått utbetalt de pengene han mener han har krav på.

Colegio Noruego

Den norske skolen på Gran Canaria (Colegia Noruego).

Foto: CanaryLife.com

NRK fortalte i går om norske lærere som har fått utbetalt svart lønn ved den norske skolen i Gran Canaria.

Les også: – Rydd opp i norsk skole i Spania

Pål Vervik var ansatt ved skolen frem til 1. februar i år. Han godtok en sluttpakke etter å ha følt seg motarbeidet av den nye rektoren og styret ved skolen.

- Jeg følte at skolen hadde en agenda med å bli kvitt oss eldre lærere, og særlig vi som satt i klubben, forteller Vervik til NRK.no.

Da sluttpakken ble utbetalt, viste det seg at Vervik fikk under halvparten av det han hadde krav på, ifølge hans spanske advokat. Han fikk heller ikke utbetalt feriepenger, slik han hadde fått i alle de sju foregående årene han jobbet ved skolen.

Skolen ønsker forlik

- Skolen påstår at mine feriepenger er bakt inn i sluttpakken. De skjuler seg bak spansk lovgivning, hvor feriepenger ikke eksisterer, sier Vervik.

Han mener skolen støtter seg til norsk eller spansk lov ettersom hva som passer dem best.

Rettsaken er nå blitt utsatt fordi skolen har bedt om et forlik. Partene møtes 22. juni.

- Jeg har sluttet å tro på noe, men håper jeg i alle fall går ut i null. Jeg synes det er helt horribelt at de skal tulle slik med mine feriepenger. Det er penger som jeg har tjent opp, sier Vervik.

Skulte svart lønn under "utenlandstillegg"

Vervik kjenner til den svarte lønnen som ble utbetalt på skolen, og flere NRK har snakket med gir den samme forklaringen på hva som er skjedd.

Alt de ansatte tjente over hundre prosent, ble ført opp på lønnsslippen som "utenlandstillegg". Disse pengene ble det ikke betalt skatt av, hverken av arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Dette var en ordning som ifølge lærerne har eksistert i alle år, som «alle» kjente til, og som mange lenge har forsøkt å avskaffe.

I følge Vervik nektet revisoren å skrive under på regnskapet i høst, fordi potten "utenlandstillegg" var blitt så stor og synlig.

- Flere jobbet opp mot 150-160 prosent, og regnskapsføreren sa han regnet med tilsyn i år, forklarer Vervik.

- Dette er en svertekampanje

Etter at både rektor ved skolen og advokat Jan Kristensen har gjort seg utilgjengelige for media i et par dager, fikk NRK.no snakke med Kristensen i dag.

Advokaten ønsker ikke å kommentere interne forhold til de ansatte.

Kristensen forteller at de har ryddet opp i det økonomiske rotet for 2009, men at de fortsatt har mye å gå gjennom fra tidligere år.

- Dette er ikke helt klart, men vil bli rapportert til Utdanningsdirektoratet og skattemyndighetene når det er ferdig, sier han.

Advokaten bekrefter at styret vurderer avskjedigelse med personer som var innblandet i de økonomiske forholdene, men vil ikke si hvem dette gjelder.

Han hevder at styret først ble klar over det økonomiske rotet i høst, da den nye rektoren tiltrådte sin stilling. Dette står i sterk kontrast til det ansatte og tidligere ansatte ved skolen har fortalt NRK. De hevder at dette har vært kjent i alle år.

Kristensen mener det blir bedrevet en svertekampanje fra noen av de ansatte ved skolen.

- Det har vært en negativ fokusering på uriktige ting, sier han.

I et brev sendt fra Kristensen til de ansatte i begynnelsen av mars, skriver han følgende:

«De angrep som er igangsatt oppleves ikke som et positivt bidrag til det beste for skolen og elvene, men er kun egnet til å skape indre uro, i tillegg til problemer i forhold til Utdanningsdirektoratet.»

Kristensen vil ikke kommentere hvilke eventuelle problemer han her sikter til.

Ba ansatt si han var elev

Flere NRK har snakket med sier at skolen benytter seg av ulovlig arbeidskraft, uten godkjente kontrakter.

En kilde forteller at da det spanske arbeidstilsynet kom på befaring ved skolen, ba rektor flere av de ansatte om å forlate skoleområdet, fordi de ikke hadde godkjente kontrakter.

- En lærer ble bedt om å si at han var elev ved skolen, sier kilden som ikke ønsker å stå frem med navn.

I følge flere kilder NRK har snakket med ved skolen, er det minst ytterligere tre-fire lærere som ikke får fortsette ved skolen til høsten.

En underskriftskampanje på Opprop har nå samlet over 450 underskrifter til et brev med overskriften «Krise på den norske skolen Gran Canaria».

SISTE NYTT

Siste meldinger