Hopp til innhold

Saksøker SAS etter pilotstreiken

370.000 passasjerer ble rammet da pilotene i SAS streiket i vår. Nå saksøker Airhelp flyselskapet på vegne av passasjerene. De mener alle har krav på erstatning.

Flystreik

Rundt 4.000 flyvninger ble kansellert under pilotstreiken våren 2019. Nå skal spørsmålet om selskapet er erstatningspliktige avgjøres i svensk rett.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Det er landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson, som forteller at selskapet nå går til søksmål mot SAS i Sverige, der flyselskapet har sitt hovedkontor.

Årsaken er at SAS under og etter pilotstreiken i har nektet for å ha erstatningsansvar etter EUs regelverk, og dermed å utbetale erstatning til rammede passasjerer.

Andreas Hermansson, landssjef for Airhelp i Norge

Andreas Hermansson er landssjef for Airhjelp i Norge.

Foto: Airhelp

– Vår tålmodighet er slutt i denne saken, og nå ønsker vi å få rettens bekreftelse på at SAS har et erstatningsansvar, sier Hermansson.

Selskapet mener at alle passasjerene som opplevde kansellering eller forsinkelser på minst tre timer i løpet av pilotstreiken, har krav på inntil 600 euro i kompensasjon, etter EUs såkalte EC 261-regelverk.

Med dagens eurokurs tilsvarer det inntil 6000 norske kroner.

Det sentrale spørsmålet i saken er trolig om en streik av denne typen er å regne som en hendelse utenfor selskapets kontroll (force majeure) i juridisk forstand.

Mener rettsavgjørelsen i Sverige vil få betydning for Norge

Utfallet vil trolig være avgjørende for hvordan streikesaker skal behandles i nordiske domstoler i fremtiden.

– Blir SAS dømt til å betale erstatning til alle sine passasjerer i en domstol i Sverige, vil dette bety at norske passasjerer får sine rettigheter bekreftet. Målet er også å få EU-Domstolen til å vurdere hvordan regelverket skal håndheves. En dom i denne saken vil skape presedens for andre erstatningssaker i forbindelse med streik, mener Hermansson.

Mange passasjerer ble rammet av pilitstreiken.

Det ble lange køer på flyplassene i forbindelse med pilotstreiken i vår. I forbindelse med selskapets resultat som ble lagt frem tirsdag fremkom det at streiken har kostet SAS 615 millioner svenske kroner.

Foto: Airhelp

Dersom Airhelp skulle vinne frem på vegne av flypassasjerene, så vil selskapet kreve om lag en fjerdedel av erstatningsbeløpet som betaling etter det NRK forstår.

Etter det NRK får opplyst skal det totalt være et tusentalls passasjerer i flere land som har tatt kontakt i kjølvannet av pilotstreiken.

SAS avviser å ha erstatningsansvar

Finansdirektør Torbjørn Wist i SAS sier til NRK at selskapet allerede har utbetalt penger i form av hotellopphold og annen type kompensasjon.

Finansdirektør Torbjørn Wist i SAS.

Finansdirektør Torbjørn Wist i SAS avviser at selskapet er erstatningspliktig i kjølvannet av pilotstreiken i vår, og viser til at streiken var lovlig.

Foto: Ola S. Hana / NRK

– Denne streiken var en lovlig streik, der vi ikke hadde noen evne til å tvinge folk tilbake på jobb. Det er en ekstraordinær hendelse utenfor selskapets kontroll, og da gjelder ikke denne avgiften, sier Wist.

Så dette tar dere med ro?

– EU 261-avgifter er en utfordring for industrien fordi det er litt ulik tolkninger av det. Derfor mener vi at det er fornuftig med en prinsipiell avklaring slik at man ikke har ulike tolkninger i ulike land på dette, sier Wist.

Wist sier at selskapet gjorde så godt det kunne for å unngå streiken.

Han mener den er sammenlignbar med Norwegians pilotstreik i 2015, der det heller ikke ble utbetalt erstatning etter EUs 261-regelverk.

AKTUELT NÅ