Hopp til innhold

- Gjerningsmannsprofilen stemmer ikke med Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen, som er dømt for å ha voldtatt og drept to jenter på åtte og 10 år i Baneheia i 2000, saksøker Gjenopptakelseskommisjonen for å få åpnet saken sin på ny.

Sigurd Klomsæt

Viggo Kristiansens advokat, Sigurd Klomsæt.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Viggo Kristiansen vil saksøke Gjenopptakelseskommisjonen for å få deres siste avgjørelse omgjort, det er første gang noen oppretter et søksmål mot kommisjonen.

I dag møtte en avslappet Viggo Kristiansen i Oslo Tingrett. Fra tilskuerbenken fulgte Kristiansens foreldre med da hans advokater Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin la frem nye dokumenter i saken, som de mener er nok til å gjenoppta saken mot ham.

Klomsæt fortalte i dag at han mener gjerningsmannsprofilen i saken ikke stemmer overens med Kristiansen, og at saken derfor fortjener en ny, full gjennomgang.

Les: Drapsdømte Viggo Kristiansen møter Gjenopptakelses- kommisjonen i retten
Les også: Viggo Kristiansen krever ny rettssak

– Påvist en rekke feil, mangler og uriktigheter

Viggo Kristiansen
Foto: Photoline / SCANPIX

Klomsæt mener det foreligger ytterligere dokumentasjon på bordet i denne saken.

Kristiansen har liten tro på at han noen gang vil nå frem i noen kommisjon, så han vil derfor henvise til domstolsapparatet i Norge eller i utlandet, forteller Klomsæt.

– Vi mener det er nødvendig å gå inn i sentrale deler av materialet som er fremlagt for kommisjonen. Det er påvist en rekke feil, mangler og uriktigheter som må frem for at retten skal få tilstrekkelig grunnlag til å vurdere saken.

Klomsæt la i dag frem dokumenter og en tidsplan for hvordan man skal gå igjennom disse. Flere personer i utlandet skal ha gått gjennom beviser i saken, og disse skal denne uka forklare seg i Oslo Tingrett.

Vil ha inn eksperter fra FBI

Kristiansens advokat viste i Tingretten til personer de vil ha med i en ny rettssak, deriblant en tidligere ansatt i FBI som er ekspert på gjerningsmannsprofiler og flere psykologer som skal uttale seg om samme tema.

Ifølge Klomsæt er det Kristiansens foreldre som betaler for å hente inn en tolk slik at personer fra USA og Storbritannia kan høres i rettssaken.

– Vi har lagt opp til en full prøvelse i en ny gjenopptakelsessak, sier Klomsæt som mener rettssikkerheten for Viggo Kristiansen ble svekket i strid med grunnloven og menneskerettighetserklæringen.

Klomsæt mener saken var preget av forutinntatthet, der media var delaktig. Han mener også at bevis ble unndratt saken, og at helt sentrale bevis som lå i dokumentene, er feil. Ifølge Klomsæt ble disse dessuten ikke benyttet i rettssaken.

– Det har aldri vært sikkert at det var to gjerningsmenn, men andre bevis ble holdt bevisst skjult for domstolene og offentligheten. Det har vært en lang, tung kamp for å komme fram til det materiale angående gjerningsmannsprofil, som advokatene ønsker å legge frem i en ny sak.

Les også: – Ingen DNA-spor av Viggo

Fire ganger opp i Gjenopptakelseskommisjonen

Kristiansen ble dømt i 2000, siden den gang har han hatt saken opp for Høyesterett to ganger, og fire forsøk på gjennopptakelse av saken i Gjenopptakelseskommisjonen.

Les også: Avviser Baneheia-anke

Gjenopptakelseskommisjonen har avslått gjennopptagning fire ganger, nå saksøker Kristiansen kommisjonen for å få deres vedtak ugyldig. Ingen har tidligere saksøkt kommisjonen for et slikt vedtak.

Gjenopptakelseskommisjonen ble opprettet for å være rettens sikkerhetsventil for å unngå justismord, men det finnes ikke en begrensning for hvor mange ganger man kan få prøvd saken på ny. Det skal imidlertid i teorien være noe nytt i saken, hvis ikke kan kommisjonen lett vise til sine tidligere vurderinger.

Gjenopptakelseskommisjonen har ment i sine avgjørelser at det ikke forelå nye bevis i saken som kunne føre til frifinnelse i retten, men Kristiansen selv mener det mangler bevis i saken mot ham.

Hans advokat Sigurd Klomsæt mener det er ubesvarte spørsmål knyttet til gjerningsmannens profil, destruerte DNA-bevis og mangler i Kristiansens kamerat Jan Helge Andersens forklaring.

Saken i Oslo Tingrett er berammet til fem dager.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger