Så mange ville tatt Janssen-vaksinen om de fikk vaksine fortere

Nesten én av seks ville tatt Janssen-vaksinen om de ble raskere vaksinert, men hele 64 prosent sier nei, viser ferske tall fra Opinion. Tallene overrasker ikke helsetoppene.

Vial of Johnson & Johnson's Janssen coronavirus disease (COVID-19) vaccine candidate is seen in an undated photograph

FRIVILLIG: Innholdet i dette glasset kan det bli mulig å ta frivillig, selv om det ikke anbefales av helsemyndighetene.

Foto: JOHNSON & JOHNSON / Reuters

Norsk koronamonitor fra Opinion har under pandemien sett på nordmenns holdninger til blant annet regler og vaksiner.

De siste dagene har de for NRK spurt over 1000 personer om Janssen-vaksinen.

Janssen-vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, men det kan åpnes for at den kan tas frivillig. Det Opinion har spurt om, er om du ville valgt å ta vaksinen, dersom det medførte at du raskere ble vaksinert.

16 prosent av de spurte, altså nærmere én av seks, svarer ja på spørsmålet. 64 prosent svarer nei, mens resten svarer vet ikke/ikke relevant.

– En god del ville ønsket vaksinen til tross for noe høyere risiko, hvis dette ville medført raskere vaksinering. Likevel er det så langt lite som tyder på at den er særlig tilgjengelig med det aller første, sier Nora Clausen, seniorrådgiver og partner i Opinion.

Forskjeller på kjønn og alder

Siden mange allerede er vaksinert eller blir det snart, retter ikke spørsmålet seg mot andelen som faktisk kommer til å ta Janssen-vaksinen. Det er også usikkerhet rundt mulighetene man har til å få den, som Helsedirektoratet nå utreder.

Ifølge Opinion er det en betydelig kjønnsforskjell i svarene. For mens hele 23 prosent av menn svarte ja på at de hadde ønsket vaksinen hvis det medførte raskere vaksinasjon, svarte kun 9 prosent av kvinner det samme.

– Det er kvinner som er mest utsatt for de alvorlige bivirkningene av AstraZeneca-vaksinen, så det er fornuftig av kvinner å være mer skeptiske, sier fagdirektør Steinar Madsen hos Legemiddelverket.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, er ikke overrasket over funnene.

Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

Opinion ser også forskjeller på alder. For de under 30 år sier 24 prosent ja. Blant dem som er i 40- og 60-årene sier 10 og 11 prosent det samme.

I de eldre aldersgruppene er det langt flere som er vaksinert enn i de yngre. FHI anslo fredag at alle over 18 år vil ha fått andre dose først i september.

– Det er egentlig ikke så overraskende, særlig at de yngste er mest positive til dette. Men vi anbefaler dem likevel ikke å gjøre det, for de vil snart få en vaksine i det ordinære vaksinasjonsprogrammet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det var omtrent sånn som jeg ville forventet. Denne vaksinen har ikke et veldig godt rykte ute i befolkningen etter de diskusjonene vi har hatt, sier Madsen.

Respons analyse har gjort en tilsvarende undersøkelse for VG, omtalt i slutten av forrige uke. I denne svarte over én av fem av de er positive til å ta Janssen-vaksinen.

Siden den tid har helsemyndighetene holdt en pressekonferanse der Nakstad frarådet å ta Janssen-vaksinen. Likevel jobbed Helsedirektoratet med å finne en praktisk løsning for at den kan tas.

Er det rart at dere skal bruke tid og ressurser på å finne ut hvordan man kan bruke denne frivillig, hvis dere egentlig ikke synes at folk skal gjøre det uansett?

– Det kan man si, men samtidig er dette en godkjent vaksine. Så er det et bakteppe her med at vaksinen vil gjøre god nytte i mange land hvor man ikke er i tilsvarende situasjon som i Norge. Vår situasjon er at det bare gjenstår yngre voksne etter hvert å vaksinere, vi har et godt alternativ, og det er veldig kort tid til det vil bli brukt, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad råder folk til å vente på vaksine gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mange vil ta vaksine – og færre frykter bivirkninger

Over tid har Norsk koronamonitor for Opinion stilt nordmenn flere spørsmål om koronavaksiner – blant annet hvor mange som vil ta en vaksine.

I mai sier 89 prosent ja til at de vil ta en koronavaksine, og kun 4 prosent sier nei. Her har Opinion spurt over 35.000 personer.

I mai sier også færre at de er bekymret for bivirkninger. 46 prosent svarer at de er bekymret. Dette er en nedgang på 15 prosentpoeng fra april.

1,6 millioner nordmenn har nå fått første stikk. Det betyr at mange som før kunne risikert å bli alvorlig syke med covid-19, kan senke skuldrene litt.

Og at risikoen for at noen dør av viruset i Norge er gått ned. For i aldersgruppene som ikke har fått vaksine, er det få som legges inn på sykehus med alvorlig sykdom, ifølge Nakstad.

– I eldre aldersgrupper i land med veldig mye smitte vil alle vaksiner redde veldig mange liv. I Norge nå vil ikke det å ta Janssen-vaksinen før de andre vaksinene redde liv, så vi er i en helt annen situasjon nå.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger