Så kjønnsdelt er arbeidslivet

Norge er i verdenstoppen i yrkesdeltagelse, men klarer ikke gjøre noe med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

– Det er en utfordring. Vi ser blant annet at sykefraværet er høy i helse- og omsorgssektoren som er veldig kvinnedominert, kommenterer LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik, som erkjenner at delingen er vanskelig å motarbeide.

Peggy Hessen Følsvik

BEKYMRET FOR KJØNNSDELING: Høyt sykefravær innen helse- og omsorgsyrker er en uheldig konsekvens av det kjønnsdelte arbeidslivet, mener LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Hun har akkurat fått presentert den ferske statistikken fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

I hele yrkesbefolkningen er det omtrent like mange kvinner og menn, men kjønnsfordelingen er ujevn i mer enn halvparten av yrkesgruppene.

Omsorgsyrker i helse- og sosialsektoren, renholdere, førskolelærere og enkelte tjenesteytende yrker topper listen over kvinnedominert arbeid. I den andre enden av skalaen ligger mannsdominerte yrker innenfor bygg- og anleggsfag, transport, metallarbeid og industri.

Sykefravær i omsorgsyrker bekymrer

Rapporten viser at sykefraværet har gått svakt ned de siste 15 årene.

Risikoen for sykefravær er høyere blant kvinner enn menn i alle aldersgrupper og for alle varigheter.

Hele seks av ti legemeldte sykefraværsdager skyldes muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser.

Robert Eriksson

FORNØYD MED DET MESTE: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson er fornøyd med at mye går riktig vei i arbeidslivet, men er bekymret for belastningen innen helse- og omsorgsyrker.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Dette er særlig en utfordring innen pleie- og omsorgssektoren, hvor vi ser at veldig mange, særlig kvinner, slutter tidlig i jobben, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

I helse- og sosialsektoren har mer enn 26 prosent rapportert minst ett fravær på 14 dager eller mer, sammenliknet med nærmere 16 prosent blant alle yrkesaktive.

– Vi vet at flere kvinner jobber deltid. Ved å sørge for flere heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren vil den også tiltrekke seg flere menn, sier Følsvik.

Bekymret for vold og trusler

Ni av ti nordmenn som er i jobb, oppgir at de har et godt arbeidsmiljø og er fornøyd med arbeidet sitt. Mye går i riktig retning, men flere melder om vold og seksuell trakassering.

I 2013 oppga rundt 4,7 prosent seksuell trakassering på jobb. Seksuell trakassering er langt mer utbredt blant kvinner (7,8 prosent) enn menn (2 prosent).

Kvinner i den yngste aldersgruppen 17–24 år (13,5 prosent), er særlig utsatt.

Totalt sett oppgir 7,5 prosent, tilsvarende om lag 203.000 yrkesaktive at de i løpet av siste år har vært utsatt for vold og trusler om vold.

– Vi er bekymret, sier Følsvik.

– Hva gjør dere med det?

– Det jobbes nå med en ny forskrift om vold og trusler i arbeidsmiljøloven, og vi håper det blir et viktig verktøy for å forebygge dette, sier Følsvik.

Sykefraværet koster

Totalsykefraværet koster Norge om lag 65 milliarder årlig. Selv en liten forbedring kan med andre ord være verdt mye penger.

– Ved å arbeide forebyggende mot vold og trusler om vold kan sykefraværet teoretisk reduseres med 13 prosent blant kvinner i helse-, omsorg- og sosialyrker, sier direktør Pål Molander i Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger