NRK Meny
Normal

Så ikke SMS-ene før habilitetsvurdering

– Man kan jo få klem og smilefjes fra folk man ikke kjenner, sier ekspedisjonssjefen som vurderte Monica Mælands habilitet, Knut Helge Reinskou og ler.

SMS Mæland

Lovavdelingen ville ha fått se SMS-ene om de hadde gjort en habilitetsvurdering av Mælands relasjon til Widvey før utnevnelsen, deres oppdrag var noe annerledes.

Foto: Sørbø, Krister / VG

– Vi har ikke sett SMS-ene før de ble publisert i dag, sier Justisdepartementets Lovavdeling og legger til at den heller ikke er særlig relevant.

Fredag vurderte de næringsminister Monica Mæland habil.

Knut Helge Reinskou

Knut Helge Reinskou, ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling

Foto: Fjeldstad, Knut / NTB scanpix

Oppdraget til Justisdepartementets lovavdeling var å vurdere «fremtidige håndtering av saker knyttet til Statkraft og selskapets styre». Det betyr at de kun har vurdert forholdet mellom Mæland og Widvey, og ikke prosessen rundt utnevnelsen.

– Både inhabile og habile personer kan ha ryddige og rotete prosesser, sier ekspedisjonssjef Reinskou.

Vurderte ikke habilitet under innsettelse

Marthe Dystland Justisdpartementet

– Det kan være andre konkrete forhold som fører til inhabilitet, men det har ikke vi fått spørsmål om å vurdere, sier Marthe Dystland i Lovavdelingen.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Lovavdelingen har ikke blitt bedt om å vurdere habiliteten rundt den aktuelle saken, men: «fremtidige håndtering av saker knyttet til Statkraft og selskapets styre». Det var nemlig en slik avklaring næringsdepartementet ba om.

I vurderingen forklarer Lovavdelingen forbeholdet slik: «For ordens skyld presiserer vi imidlertid at det ikke på forhånd kan utelukkes at konkrete omstendigheter i den enkelte saken kan føre til en annen vurdering».

Det var derfor ikke nødvendig å se på SMS-ene. Lovavdelingens fungerende rådgiver, Marthe Dystland, sier til NRK at det ville vært naturlig å få lese meldingene hvis de ble bedt om å vurdere habilitetsspørsmålet før utnevnelsen og legger til:

– SMS-ene er en del av prosessen rundt utnevnelsen av Widvey, og det har ikke noe med den vurderingen vi ble bedt om å gjøre rundt Mælands habilitet, sier Dystland.

Næringsminister Monica Mæland velger å offentliggjøre noen av SMS-ene hun har sendt med Thorhild Widvey. Ministeren står fortsatt på sitt og sier SMS-ene ikke skulle være journalført, men arkivert.

VIDEO: Næringsminister Monica Mæland har i dag lagt frem SMS-ene mellom hun selv og Widvey. Selv om hun bruker ord som "klem", mener hun ikke at de to har et nært forhold.

Monica Mæland sier selv at forholdet ikke er endret seg fra utnevnelsen til SMS-ene ble lagt frem fredag, og at SMS-ene heller ikke er relevante for hennes habilitet.

– I vår henvendelse til Lovavdelingen viste vi til utnevningen av Thorhild Widvey og debatten som oppstod. Det er jo relativt spekulativt å mene at jeg har et forhold til Thorhild Widvey 29 juni, og et helt annet forhold til henne i dag. Det har ikke skjedd noe i vårt forhold siden den gang, sier Mæland til Dagsnytt 18.

Kritiserer habilitetsvurderingen

Arbeiderpartiets Martin Kolberg, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, mener Lovavdelingen ikke har truffet helt på målskiven da de fredag la frem habilitetsvurderingen av Mæland.

– Habilitetsvurderingen er ikke fullt ut relevant når de ikke har tilgang på SMS-ene. De har heller ikke vurdert den aktuelle konkrete handlingen, men kun sett på fremtiden, sier han og presiserer:

– Lovavdelingen har vurdert relasjonen, men ikke i sammenhengen med det som har skjedd. Da har vurderingen deres begrenset verdi.

Han sier også at slik må det være, fordi Lovavdelingen ikke vurderer enkeltsaker i etterkant.

Mælands svarer til NRK at Kolberg bør legge bort saken nå.

– Min oppfordring til Koberg er at han merker seg at jeg er habil, og ikke begynner å konstruerer problemer som ikke finnes. Når det gjelder habilitet er punktum satt i den saken.

«Klem»

Lovavdelingen har kun fått innsyn i brevet fra Mæland der hun redegjør for sitt forhold med Widvey. Det var først under pressekonferansen, og etter at lovavdelingen hadde gitt sin vurdering, at næringsministeren ga ut SMS-utvekslingen med Widvey. Der avslutter hun meldingen med et smilefjes og «klem».

– Hvor mange av styrelederne i de statlige selskapene avslutter du meldingene dine til med å skrive smilefjes og klem?

– Det er faktisk ikke så uvanlig, det vet alle som kjenner meg, svarer Mæland.

– Skriver du «klem» til styreleder i Telenor og Statoil?

– Jeg har en annen omgangsform med tidligere kollegaer, men det betyr ikke at jeg er inhabil.

Ikke habil før forholdet erklæres «nært»

Innholdet i SMSene vil ikke endre til Lovavdelingens vurderingen, sier de til NRK.

– Vi kan ikke hente noe ut fra SMS-ene som sier noe om hvilket vennskap de har. Det må være en nær relasjon for å bli erklært inhabil, forteller Lovavdelings Dystland.

Under pressekonferansen er Monica Mæland tydelig på at relasjonen med partivenninnen ikke bryter forvaltningslovens regler for habilitet.

– Det er ikke engang i nærheten av å bryte regelverket, sa Mæland.

Monica Mæland
Foto: Sunniva Rebekka Skjeggestad / NRK
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger